Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Італійська національна асоціація глухих бореться за визнання прав нечуючих людей

  18/11/2014     1 076      Paul    

Члени Італійської національної асоціації глухих — ENS ONLUS — знову виходять на вулиці, щоб протестувати проти бездіяльності влади. В житті глухі, сліпо-глухі і слабочуючі громадяни Італії щодня стикаються з невидимими бар’єрами в спілкуванні/комунікації і взаємовідносинах.

 

 

У підготовленому спільнотою глухих зверненні зазначаються наступні факти дискримінації нечуючих:

 

— коли дитина йде до школи, в якій недостатньо послуг підтримки і допомоги в забезпеченні спілкування;

— коли молода людина з порушеннями слуху стикається з проблемою отримання вищої освіти, і їй це робити набагато важче, ніж іншим, адже послуги перекладу в сфері освіти недостатні, і взагалі відсутня можливість взає­модіяти зі своїми ровесниками без бар’єрів у спілкуванні;

— коли глуха доросла людина вимушена боротися за те, щоб отримати роботу, щоб подивитись програму на телебаченні, отримати доступ до інформації на залізничному вокзалі, під час надзвичайних ситуацій, у пуб­лічних закладах та ін.;

— коли нечуючі жінки у повсякденному житті через глухоту стикаються зі значною і тривалою соціальною обмеженістю;

— коли глухі похилого віку опиняються на уз­біччі суспільства;

— коли сліпо-глухі люди і люди з різними ускладненнями інвалідності лише завдяки їх сім’ям і асоціаціям мають можливість вести дос­тойний спосіб життя.

 

Такі типи бар’єрів можна знач­ною мірою усунути або зменшити їх вплив, застосувавши оперативне і законодавче знаряддя, яке Італія прийняла більш ніж п’ять років тому. Це «Конвенція ООН про права осіб з особливими потребами», яку ратифіковано як Закон 3 березня 2009 року за номером 18. Цей документ надзвичайної важливості, який включає необхідність визнання, захисту і розповсюдження жестових мов у державах, таких як Італія, нарешті став державним законом.

Щоб позбутися становища, в якому Італія опинилася багато років тому, ще до ратифікації Конвенції ООН, Італійська асоціація глухих у жовтні 2013 року представила на розгляд керівництва держави законопроект «Заходи з усунення бар’єрів у комунікації/спілкуванні шляхом визнання італійської жестової мови, дактильного мовлення і сприяння соціальній інклюзії глухих і сліпо-глухих».

У тексті цього законопроекту Асоціація глухих врахувала всі різноманітні життєві обставини, сімейні ситуації і всю складність подолання проблем глухоти, в першу чергу наголошуючи на принципі свободи вибору: глухі люди і їх сім’ї мають право обирати способи комунікації і доступу до інформації, які їм до вподоби, з повною повагою до їх автономії і ідентичності.

Про що саме просить Італійська асоціація глухих? Про забезпечення і розповсюдження всіх комунікативних засобів/знарядь, допоміжних пристроїв і методологій, які дають дієві можливості: призупинення погіршення стану слуху і лікування втрати слуху; інтеграції і автономії; поваги до права вибору окремих індивідуумів і сімей; проведення сканування слуху у новонароджених; раннє втручання з застосуванням протезів; білінгвізм; усний метод; визнання і вживання італійської жестової мови і дактильного мовлення.

Пропозицію Італійської асоціації глухих підтримала велика кількість політичних партій, і вона подана різними текстами в Палату депутатів і Сенат Республіки, проте минув вже майже рік, але досі її не було розглянуто в парламентських комітетах, в які її було передано на розгляд. Лише минулого тижня вищезгадана пропозиція Італійської асоціації глухих таки була занесена в розклад роботи Комітету Сенату з конституційних питань. З метою привернення уваги громадськості і організацій до цього питання, 31 січня 2014 року ІАГ організувала конференцію з презентацією на тему: «Мета — законодавче визнання італійської жестової мови, як життєво важливий стратегічний план усунення бар’єрів у суспільстві/комунікації», яку було організовано в аудиторії парламентських партій за підтримки Сенату і Палати депутатів.

Тисячі італійців, які мають порушення слуху, дійшли до висновку, що саме в даний момент, щоб змінити перебіг подій, єдиною зброєю, що залишилась, є вихід з протестом на площу перед Сенатом.

ІАГ фактично оголосила стан тривоги і мобілізації з метою потужного висловлення свого розчарування і гніву з приводу того, що є справжньою агресивною дискримінацією, порушенням прав на спілкування і рівні можливості глухих людей.

Нечуючі італійці звертають увагу на те, що в Європейському Союзі використовується понад 30 жестових мов, і більшість країн уже прийняли національне законодавство, націлене на захист, вивчення, застосування і розповсюдження інформації про жестові мови.

Жестові мови визнані конституційно в Австрії, Фінляндії, Португалії і Угорщині і захищені різними законодавствами в Бельгії, Болгарії, Кіпрі, Данії, Естонії, Франції, Німеччині, Великобританії, Греції, Ірландії, Латвії, Литві, Нідерландах, Польщі, Чеській Республіці, Румунії, Словаччині, Словенії, Іспанії і Швеції.

Держави, у яких немає певного документального визнання і захисту жестових мов, — це такі як Італія, Люксембург і Мальта (джерело інформації — «Законодавства про жестові мови», друге видання, 2012 рік, Європейський Союз глухих).

Оскільки Італія в останні місяці головує в Європейському Союзі, у її програмі зазначено, що «Італія сприятиме повному запровадженню принципу недопущення дискримінації [...], керуючись принципом рівноправного ставлення до осіб, незалежно від їх релігійних переконань, інвалідності, віку або сексуальної орієнтації», оскільки «Права людини і фундаментальні свободи є цент­ральними питаннями, оскільки вони являють собою наріжний камінь Європейської інтеграції і є характерною рисою нашої спільної ідентичності».

Ці ж принципи закладені у таких значущих документах, як: Європейська хартія фундаментальних прав, Європейський договір про захист прав людини і фундаментальні свободи, Європейська хартія про регіональні мови або мови меншин, Резолюції Європейського парламенту від 17 червня 1988 року і 18 листопада 1998 року, а також міжнародні документи, такі як, наприклад, Резолюція ООН 48/96 від 20 грудня 1993 року, вищезгадана Конвенція ООН про права інвалідів і статті 3 і 6 Італійської Конституції, —всі вони підтримують принцип права на доступність, комунікацію і визнання жестових мов.

Італійська асоціація глухих закликає інші міжнародні організації глухих приєднатись до боротьби шляхом розповсюдження інформації про вимоги нечуючих громадян Італії, щоб нарешті глухі люди отримали рівноправ’я в освіті, суспільних можливостях, соціальній інклюзії і дос­тупність у щоденному житті.

 

Д. ПЕТРУЧЕ, президент Італійської асоціації глухих.

 газета Наше Життя

Італійська національна асоціація глухих бореться за визнання прав нечуючих людей

2014-11-18
В світі глухих https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2014-11/1416139950_support-to-the-ens-onlus_wfd-1_.jpg

Члени Італійської національної асоціації глухих — ENS ONLUS — знову виходять на вулиці, щоб протестувати проти бездіяльності влади. В житті глухі, сліпо-глухі і слабочуючі громадяни Італії щодня стикаються з невидимими бар’єрами в спілкуванні/комунікації і взаємовідносинах.

У підготовленому спільнотою глухих зверненні зазначаються наступні факти дискримінації нечуючих:

газета Наше Життя