Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Підкамінь збирає друзів!

  05/07/2018     1 305      Admin    

Український католицький університет, Українсько-ка­надський альянс для глухих та слабкочуючих та Центр сприяння освіті осіб з інвалідністю зі слуху висловлюють глибоку вдячність Богдану Михайловичу Українцю, дирек­тору Підкамінського навчально-реабілітаційного центру І—ІІІ ступенів з поглибленою професійною підготовкою Бродівського району Львівської області, за згоду прийня­ти з 8 до 14 липня 2018 р. щорічний літній навчально-ре­креаційний табір «Літня школа української жестової мови та культури глухих» для глухих дітей, їхніх батьків, педаго­гів та глухих дітей-сиріт із різних регіонів України.

Проект літніх таборів Альянсу започаткований у 2000 році. З 2010 року він втілюється у співпраці з Українським католицьким університетом.

Табір—2018 має кілька завдань:

Розвивати ідеї інтеграції (не плутати з інклюзією) глу­хих та слабкочуючих дітей у загальне навчальне се­редовище та їх соціальної адаптації в українське сус­пільство.

Поєднати нечуючих дітей та чуючих студентів та педа­гогів для участі у спільних навчальних, творчо-креа­тивних, спортивно-масових та розважальних заходах та участі у міні-проектах, з яких складається програма даного табору.

Презентувати новітні методи викладання української жестової мови для чуючих вчителів, які працюють з глухими дітьми та проводити інтенсивні заняття із ви­вчення української жестової мови.

Учасники та організатори табору

В таборі 2018 року будуть відпочивати, вчитися і змага­тися діти-сироти із Піщанської школи для нечуючих, глухі та слабкочуючі учні зі Львова, Підкаменя, Хуста, Чернівців та Теребовлі, студенти та викладачі Українського католицько­го університету та Кам’янець-Подільського національного університету, фахівці з лабораторії жестової мови Інституту спеціальної педагогіки. Директори шкіл, які минулого року привозили групи своїх дітей і вчителів на табір в Теребов­лю, також будуть бажаними гостями.

Програма табору включає заняття з української жесто­вої мови, розвиваючі ігри для дітей, квести, кулінарний конкурс, спортивні змагання, екскурсії та активний відпо­чинок. Аніматорами табору будуть студенти спеціальності «Соціальна педагогіка/робота» Українського католицько­го університету Олена Федько, Христя Купчева та Сандра Сасадеуш, які розробили цікаву програму заходів. Питан­нями духовного розвитку учасників табору опікуватиметь­ся отець диякон Олег Плішило, студент магістратури Пап­ського університету в Римі, випускник УКУ (батько Олега навчався у Львівській школі для глухих дітей). Вчити укра­їнської жестової мови будуть Наталія Адамюк та Оксана Дмітрієва. Організатор і керівник табору — Ігор Кобель.

Наша історія

Центр сприяння освіті осіб з інвалідністю зі слуху (Центр) був створений у 1999 році при Львівській шко­лі Марії Покрови для глухих дітей в результаті стажуван­ня вчителя школи Ігоря Кобеля у Коледжі Грента МакЮе­на в Канаді та підтримки д-ра Романа Петришина, дирек­тора Українського ресурсного центру. Метою центру при школі була популяризація англійської мови та вивчення комп’ютерів. З допомогою канадських партнерів у Львів­ській школі для глухих був створений один із перших комп’ютерних класів в Україні для глухих дітей, комп’юте­ри для якого подарували канадські школи.

В результаті плідної співпраці у 2000 році був створений Канадсько-український альянс для глухих та слабкочуючих (Альянс). Існуюча в Україні на той час система навчання ді­тей з порушеннями слуху надавала пріоритет опануванню словесної мови та виключала використання рідної для глу­хих української жестової мови в навчальному середовищі. Більше того, жестова мова вважалась гальмом у розвитку глухої дитини! Така думка серед науковців запанувала від 1950 року, коли жестова мова в СРСР була вигнана із сис­теми освіти. Центр та Альянс поставили за мету донести до батьків, педагогів та українських науковців інформацію про міжнародні реалії щодо ролі жестової мови в розвинутих країнах в житті глухої громади, в навчальному середовищі та сприймання жестової мови чуючими людьми, а також про альтернативні підходи у навчанні глухих, що існують у світі поряд із традиційним усним методом. Адже, наприклад, в США зберегли спеціальні школи-інтернати та денні школи для глухих (де панує американська жестова мова як мова ви­кладання), які прекрасно уживаються із масовими школами, де глухі діти також мають змогу навчатися під керівництвом спеціально тренованих педагогів та помічників вчителя, які працюють за білінгвістичним або усним методом навчання.

За час від створення Альянсу та Центру було проведено 27 літніх таборів для глухих та слабкочуючих дітей, їх бать­ків, вчителів, студентів та науковців, що займаються проблемами навчання і виховання. У всіх таборах були пред­ставники Українського товариства глухих. Табори прово­дились в різних регіонах України (в деяких двічі і тричі) — в Артеку (Крим), Одесі, Миколаєві, Херсоні, Луганську, За­поріжжі, Кам’янці-Подільському, Чернівцях, Хусті, Підка­мені (Львівської обл.), Кам’янці (Запорізької обл.), Полта­ві, Львові, Києві та інших. Безумовним лідером став Хуст, де табір гостював тричі. За ці роки майже 2000 школярів та дорослих мали змогу протягом тижневих зібрань відпочи­вати і працювати, обмінюватися досвідом, вивчати жесто­ву мову, вивчати історію і культуру глухих.
І. КОБЕЛЬ,
доцент Українського католицького університету
газета Наше Життя

Підкамінь збирає друзів!

2018-07-05
Анонси і Оголошення https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-07/medium/1530442039_2016-hust.jpg

Український католицький університет, Українсько-ка­надський альянс для глухих та слабкочуючих та Центр сприяння освіті осіб з інвалідністю зі слуху висловлюють глибоку вдячність Богдану Михайловичу Українцю, дирек­тору Підкамінського навчально-реабілітаційного центру І—ІІІ ступенів з поглибленою професійною підготовкою Бродівського району Львівської області, за згоду прийня­ти з 8 до 14 липня 2018 р. щорічний літній навчально-ре­креаційний табір «Літня школа української жестової мови та культури глухих» для глухих дітей, їхніх батьків, педаго­гів та глухих дітей-сиріт із різних регіонів України.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ