Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Самовдосконалення — найважливіше

Сучасні темпи розвитку суспільства ставлять людей перед необхідністю регу­лярно підвищувати свій рівень знань і ква­ліфікацію, причому не відриваючись від основної професійної діяльності. А якщо твоя робота пов’язана з наданням особам з інвалідністю зі слуху різноманітної соці­альної допомоги, з подачею правильної ін­формації та висвітленням актуальних пи­тань сьогодення, кожен працівник повинен постійно самовдосконалюватись.

За таким принципом працює Чернівець­ка обласна організація УТОГ.

Нещодавно тут проведено обласний се­мінар для працівників обласної організа­ції, ТО УТОГ, ОБК, УВП та ВП «Черемош» УТОГ. До програми семінару були включе­ні питання про зміни в пенсійному законо­давстві, у наданні пільг особам з інвалід­ністю, про медичну реформу в Україні. В семінарі взяли участь начальник відділу по роботі з громадськістю обласного Пенсій­ного фонду Н.Д. Назаренко, заступник на­чальника департаменту соціального захи­сту населення міської ради В.П. Гаєвська, головний лікар міської поліклініки № 4 Г.В. Бовкун. Проведено тренінг з питань пра­вильного оформлення документації для надання субсидій та отримано роз’яснен­ня на велику кількість запитань працівни­ків, що стосувались вирішення багатьох соціальних проблем нечуючих. Також пра­цівники мали змогу поділитись своїми на­працюваннями і досвідом роботи.

На семінарі було порушено питання про затвердження годин прийому осіб з інва­лідністю зі слуху з перекладачем жестової мови в Пенсійному фонді та в управлінні соціального захисту населення, які на сьо­годні вирішені позитивно.

Ще не на достатньому рівні залишаєть­ся питання використання новітніх техноло­гій у роботі низових ланок УТОГ: не вистачає комп’ютерної техніки та відповідних знань. Хоча є й позитивні моменти: у 2017 році за участь у міському конкурсі соціальних про­ектів неприбуткових організацій з проектом «Онлайн-перекладач», обласна організація отримала кошти в сумі 21,0 тис. грн, за які придбано два ноутбуки для роботи міської ор­ганізації та обласного будинку культури УТОГ. Але цього ще не достатньо: потрібні ноутбу­ки, планшети, а також принтери та сканери.

Обласна організація УТОГ продовжує працювати над пошуком форм та методів самовдосконалення працівників.
В. ЗАГУТА,
інструктор по роботі серед глухих
Чернівецької обласної організації УТОГ
газета Наше Життя

Самовдосконалення — найважливіше

2018-04-24
УТОГ / В організаціях УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-04/medium/1524367096_img_3974.jpg

Сучасні темпи розвитку суспільства ставлять людей перед необхідністю регулярно підвищувати свій рівень знань і кваліфікацію, причому не відриваючись від основної професійної діяльності. А якщо твоя робота пов’язана з наданням особам з інвалідністю зі слуху різноманітної соціальної допомоги, з подачею правильної інформації та висвітленням актуальних питань сьогодення, кожен працівник повинен постійно самовдосконалюватись.

газета Наше Життя