Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Звітувала Київська організація УТОГ

Черговий ІІІ пленум правління Київської організації УТОГ відбувся 5 квітня 2018 року в Культурному центрі УТОГ. На цьо­му важливому заході, крім членів правлін­ня і членів ревізійної комісії, були присутні: представник Центрального правління УТОГ — перший заступник голови ЦП УТОГ Т.О. Кривко, керівники підприємств УТОГ м. Ки­єва та Київської області, почесні члени УТОГ. У роботі пленуму взяли участь також керівники медико-соціальних експертних комісій — голова Київської обласної МСЕК № 2 М.М. Рідкоус та голова Голосіївської міжрайонної МСЕК м. Києва В.А. Русняк.

На порядку денному пленуму було осно­вне питання — про діяльність Київської організації УТОГ за 2017 рік та про основ­ні напрямки роботи на 2018 рік. Після ви­ступу голови Київської організації УТОГ М.М. Левицького з доповіддю-відеопре­зентацією і її обговорення, пленум прийняв відповідну постанову.

У доповіді та виступах зазначалося, що попри труднощі, вся розгалужена мере­жа Київської організації УТОГ продовжує виконувати свої статутні завдання. Про це яскраво й переконливо свідчили цифри, які висвітлювалися на екрані під час доповіді М.М. Левицького. Деякі з них, у порівнянні з минулим роком, показували збільшення, деякі — зменшення: хоча й показове, але не критичне. Наприклад, спостерігалося незначне зменшення кількості членів УТОГ, але в той самий час збільшилась кількість нечуючих, які працюють на підприємствах УТОГ та поза системою Товариства.


Але була одна цифра, що викликала ціл­ком зрозуміле занепокоєння — це змен­шення на 13 осіб кількості випускників у спеціальних школах для дітей з порушен­нями слуху… Зокрема, у цьому навчально­му році немає жодного нечуючого випускника у НРЦ № 6 м. Києва.

Приємно порадувало значне збільшен­ня допомоги, наданої членам УТОГ за ра­хунок спонсорських коштів та коштів міс­цевих бюджетів. Це пов’язано із заходами до 100-річчя з дня створення Київської ор­ганізації УТОГ, завдяки яким вдалося при­вернути увагу багатьох благодійників та добитися матеріальної підтримки членів УТОГ, які її потребують.

Але, як і в попередні роки, залишаються проблеми з фінансуванням заходів, які пе­редбачені для жителів столичної області. На відміну від Київської міської державної адміністрації, обласна влада не поспішає надавати допомогу ані нечуючим членам УТОГ, ані організації, яка захищає їхні інте­реси. На жаль, цього року проблемна си­туація склалася і з фінансовою підтримкою з місцевих бюджетів діяльності організації УТОГ згідно з чинними соціальними про­грамами, оскільки до цього часу це питан­ня не вирішене.

У своїх виступах на пленумі члени прав­ління, керівники структурних підрозділів, які входять до складу Київської організації УТОГ та активісти УТОГ: Н.Д. Дяченко, В.Г. Яковлєв, Л.В. Глазкова, В.М. Гончаренко, І.В. Бондаренко, Н.К. Сумовська, Н.А. Збо­ровська, В.В. Скурчинський звернули ува­гу на позитивні моменти та недоліки в ро­боті, висловили ряд пропозицій.

Активно долучилися присутні до розмо­ви з присутніми на пленумі представника­ми МСЕК, які відповіли на ряд актуальних запитань, що стосувалися оформлення ін­дивідуальної програми реабілітації та ін.

Про перевірку роботи Київської органі­зації УТОГ доповів голова РК В.В. Зварич. Він надав позитивну оцінку її роботі.

Перший заступник голови ЦП УТОГ Т.О. Кривко у своєму виступі зазначила, що ро­бота Київської організації УТОГ проводить­ся на належному рівні, проте існують проблеми з кадрами та з наданням допомоги членам УТОГ у вирішенні різних питань, зо­крема з наданням послуг перекладача жестової мови: деякі глухі кияни вважають, що їм ліпше звертатися для вирішення своїх проблем до виконавчого апарату ЦП УТОГ, не враховуючи, що у його працівників зовсім інші функції, а перекладач тут лише один.

Тетяна Олександрівна зупинилася та­кож на питанні про надання допомоги не­чуючим за допомогою сучасних технологій (про новий проект «Сервіс-УТОГ» читайте за посиланням), а також звернулася до присутніх на пленумі представників органів МСЕК з рядом про­позицій стосовно поліпшення їхньої співпраці з УТОГ.
Інф. «НЖ»

Фото П. Моргунова.
газета Наше Життя

Звітувала Київська організація УТОГ

2018-04-16
УТОГ / В організаціях УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-04/medium/1523774707_plenum1.jpg

Черговий ІІІ пленум правління Київської організації УТОГ відбувся 5 квітня 2018 року в Культурному центрі УТОГ. На цьо­му важливому заході, крім членів правлін­ня і членів ревізійної комісії, були присутні: представник Центрального правління УТОГ — перший заступник голови ЦП УТОГ Т.О. Кривко, керівники підприємств УТОГ м. Ки­єва та Київської області, почесні члени УТОГ. У роботі пленуму взяли участь також керівники медико-соціальних експертних комісій — голова Київської обласної МСЕК № 2 М.М. Рідкоус та голова Голосіївської міжрайонної МСЕК м. Києва В.А. Русняк.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ