Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

У Тернополі відбувся ІІІ пленум обласного правління

12 лютого 2018 року в Тернопільській облорганізації УТОГ відбулося дві події за участю нечуючих членів УТОГ: зранку, о 10 годині, в приміщенні обласної організа­ції розпочав роботу ІІІ пленум правління, а о 14.00, у культзакладі УТОГ, Рада ветера­нів проводила обласний ретро-фестиваль творчості нечуючих осіб поважного віку «Золотоліття» (про фестиваль детальніше читайте на 5 стор.). Обидві події — дуже важливі, тому вимагали належної підготов­ки, яка розпочалася ще з січня місяця.

У роботі ІІІ пленуму обласного правління УТОГ взяли участь члени правління, члени ревізійної комісії, активісти, яким не байду­жа робота серед нечуючих членів УТОГ об­ласті, та працівники обласної організації.

На порядок денний виносилися питання про підсумки роботи Тернопільської облас­ної організації ВГОІ «УТОГ» з виконання по­казників з організаційної роботи серед осіб з інвалідністю зі слуху у 2017 році.

Запрошеним гостем на засіданні облас­ного правління був представник від Терно­пільської міської ради П.В. Тимочко — за­ступник начальника управління соціальної політики Тернопільської міської ради.

Із звітною доповіддю про роботу облас­ного правління ВГОІ «УТОГ» у 2017 році ви­ступила голова організації Н.Д. Коцовська. Вона навела конкретні та переконливі циф­ри і факти роботи, проведеної серед нечу­ючих членів УТОГ області.

У своєму виступі Надія Дмитрівна зазна­чила, що всі планові показники 2017 року успішно виконані, від членів УТОГ протягом року не було ні усних, ні письмових скарг.

Вона відмітила тісну і плідну співпрацю з обласною державною адміністрацією, де­партаментом сім’ї та молоді, які надали облорганізації УТОГ 25 тис. грн на здійс­нення статутної діяльності, а департамент фінансував відрядження нечуючої молоді для участі у всеукраїнських заходах.

Відзначила голова обласного правління УТОГ і співпрацю з Тернопільською міською радою. Не було жодного звернення облас­ної організації УТОГ та Тернопільської ТО УТОГ, які б залишилися поза увагою місько­го голови: і кошти на статутну діяльність він надавав, і адресну матеріальну допомогу нечуючим тернополянам за списками Тер­нопільської ТО, і земельні ділянки для інди­відуального будівництва 10 членам УТОГ. Вирішувалися й інші повсякденні питання нечуючих і облорганізації УТОГ.

Коли була проблема з проїзними квит­ками для проїзду перекладачів у міському електротранспорті, також знайшли можли­вість її вирішити. До цього долучився депу­тат міської ради М.Р. Ібрагімов, який протя­гом багатьох років допомагав і допомагає вирішувати питання Тернопільської облас­ної організації ВГОІ «УТОГ». Через небайду­жість міської ради до роботи громадської організації, яка взяла частину турбот про не­чуючих тернополян, на пленум був направ­лений її представник, щоб переконатися, що Товариство справді дбає про своїх членів і допомагає у вирішенні їх життєвих питань.

Так чи інакше, нечуючим було приємно, що про них знають, цікавляться їхніми проблемами й роботою та готові допомогти.

І саме до представника міської ради були запитання членів УТОГ щодо освоєння зе­мельних ділянок, де вони планують будува­ти своє житло, порядок дії соціальної карт­ки тернополянина та інші питання, на які він із задоволенням дав вичерпну відповідь і пообіцяв подальшу співпрацю.

В обговоренні доповіді голови облорга­нізації взяли участь члени правління, голо­ви територіальних організацій, які розпові­ли про їх діяльність в районних осередках, про відсутність співпраці з окремими районними державними адміністраціями з ви­рішення щоденних життєвих питань нечую­чих членів УТОГ.

З виступів членів правління стало зрозу­міло, що члени УТОГ задоволені результа­тами роботи облорганізації у 2017 році.

ІІІ пленум Тернопільського обласного правління прийняв відповідну постанову, яка передбачає подальші дії з виконання статут­ної діяльності обласної організації УТОГ.
Н. КОЦОВСЬКА,
голова Тернопільської обласної організації УТОГ
газета Наше Життя

У Тернополі відбувся ІІІ пленум обласного правління

2018-03-27
УТОГ / В організаціях УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-03/medium/1522044705_img-491c54bddaba69f527b475e046355cf5-v.jpg

12 лютого 2018 року в Тернопільській облорганізації УТОГ відбулося дві події за участю нечуючих членів УТОГ: зранку, о 10 годині, в приміщенні обласної організації розпочав роботу ІІІ пленум правління, а о 14.00, у культзакладі УТОГ, Рада ветеранів проводила обласний ретро-фестиваль творчості нечуючих осіб поважного віку «Золотоліття» (про фестиваль детальніше читайте на 5 стор.). Обидві події — дуже важливі, тому вимагали належної підготовки, яка розпочалася ще з січня місяця.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ