Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Про роботу серед членів Хмельницької облорганізації УТОГ, які проживають у сільській місцевості

ХМЕЛЬНИЦЬКА ТО УТОГ

За даними на 01.07.2017 року в Хмель­ницькій ТО функціонує 5 первинних орга­нізацій УТОГ та утворено ще 2 первинні ор­ганізації: Старокостянтинівська районна та Красилівська районна (у зв’язку із реоргані­зацією Полонської ТО УТОГ).

На обліку в них перебуває 124 члени УТОГ з сільської місцевості, що становить мен­шу частину від загальної кількості всіх чле­нів УТОГ. Це здебільшого особи похилого віку, адже серед нечуючої молоді дуже ве­лика міграція — через низький рівень до­ходів у сільському господарстві, заради більш престижних заробітків вона виїжджає з сільської місцевості до міста, до обласно­го центру, за кордон. Ветерани УТОГ мають дещо інші статки, бо головним джерелом їхнього існування є пенсія з втрати году­вальника та соціальна допомога.

Для забезпечення якісного соціально-по­бутового обслуговування сільських жителів територіальна організація УТОГ постійно співпрацює з сільськими радами та управ­ліннями праці та соціального захисту насе­лення районів.

Перекладачі жестової мови постійно ви­являють потребу серед нечуючих з сільської місцевості в оформленні субсидій на тверде паливо, житлово-комунальні послуги.

Надано допомогу в оформленні докумен­тів на отримання одноразової матеріальної допомоги з районного бюджету для двох осіб похилого віку з сільської місцевості.

Щосереди ветерани з ближніх сіл збира­ються до Хмельницького БК УТОГ на політінформацію, обмінюються новинами, з’я­совують різноманітні питання, постійно от­римують інформацію про діяльність нашого Товариства.

Сліпоглухому С.К. Вербицькому з села Слобідка-Красилівська Красилівського ра­йону надана допомога з проходження ме­дичних обстежень, оформлення групи інва­лідності та індивідуальної програми реабі­літації через обласну МСЕК (за результатом діагностики).

При здійсненні подвірних обходів чле­нів УТОГ з сільської місцевості запрошуємо нечуючу молодь працевлаштовуватись на Кам’янець-Подільське підприємство УТОГ.

Хочемо подякувати соціальним працівни­кам, які працюють на території нашого ра­йону, за піклування про членів УТОГ.

Н. НІКОЛЕНКО,
голова Хмельницької ТО УТОГ


ШЕПЕТІВСЬКА ТО

Специфіка роботи з нечуючими, які про­живають у сільській місцевості, полягає в то­му, що важко зібрати людей на збори в одно­му місці і в один час.

Важливе значення при обслуговуванні не­чуючих має індивідуальна робота при прове­денні подвірних обходів, але добиратися в такі райони важко і необхідно витратити не один день на вирішення тих питань, які вини­кають. Є такі села, діставшись до яких, у зво­ротню дорогу можна виїхати тільки на дру­гий день при наявності автобуса.

У Шепетівській ТО УТОГ більшість нечую­чих, які проживають у сільській місцевості, — це здебільшого люди похилого віку. Зараз в територіальній організації збільшилась кіль­кість жителів села у зв’язку з реорганізацією Полонської ТО УТОГ і приєднання окремих районів до Шепетівської ТО УТОГ.

За даними на 01.10.2017 року кількість осіб з інвалідністю зі слуху становить 125 осіб. Із них мають інвалідність І групи 3 осо­би, ІІ групи — 23 особи, ІІІ групи — 99 осіб.

За послугами перекладача до ТО УТОГ звертаються найчастіше жителі ближніх сіл, а інші користуються допомогою родичів, опікунів. Але при вирішенні окремих склад­них питань, наприклад, при оформлен­ні спадщини, не обійтись без спеціаліста з перекладу жестовою мовою, тому родичі нечуючих звертаються до нас з проханням надати їм перекладача і витрати на дорогу беруть на себе.

Щороку територіальна організація подає клопотання про надання матеріальної допо­моги членам УТОГ в районні управління пра­ці та соціального захисту, а також звертаєть­ся до них з проханням надати інформацію про наявність осіб з інвалідністю зі слуху та вияви­ти через соціальних працівників нових осіб з втратою слуху серед тих, хто живе в селі.

Районні управління праці та соціально­го захисту та територіальній центр надають матеріальну допомогу, продуктові пайки або дерев’яні обрізки (для опалення) деяким не­чуючим членам УТОГ, а також надають нам інформацію про нових осіб з інвалідністю зі слуху.

У 2016 році нечуючі з сільської місцево­сті отримали матеріальну допомогу на суму 4250 грн, зокрема продуктові набори (2 осо­би), дерев’яні обрізки (1 особа).

За рахунок ФСЗІ передплачується газета «Наше життя» для нечуючих жителів сіл з ін­валідністю І, ІІ груп. Їм також надається гума­нітарна допомога (одяг та взуття).

Хоча ми постійно запрошуємо нечуючих на різноманітні заходи до територіальної організації, відвідують їх одиниці — ті, хто з ближніх сіл, чи ті, кому є де переночувати в місті. Люди з далеких сіл не приїжджають че­рез незручний графік роботи транспорту.

У м. Славута нечуючих обслуговує голова Об’єднання громадян з порушеннями слуху та мови громадської організації «Дакжест» Г.С. Лимарєва. Галина Сергіївна була соці­альним працівником по роботі з нечуючими і обслуговувала жителів сіл Славутського ра­йону, підтримувала тісні зв’язки з сільськи­ми радами. Вона має свій транспорт і виїжджала в села, щоб надати особам з інвалідні­стю різноманітну допомогу .

Зараз, на жаль, Галина Сергіївна не об­слуговує мешканців сіл, але надає допомо­гу нечуючим, коли ті звертаються до неї по допомогу.

Полонський та Теофіпольський райони, які вже входять до Шепетівської ТО УТОГ, продовжує обслуговувати перекладач Н.Л. Біленька.

Що стосується працевлаштування нечу­ючих у сільській місцевості, то це питання дуже наболіле. Підшукати сільському жите­лю роботу в місті неможливо, бо треба ви­трачати багато часу і грошей на дорогу. Ті, хто працює в місті, винаймають житло або живуть у гуртожитку.

Проблеми з працевлаштуванням біль­шість молодих людей вирішує за допомо­гою поїздок на заробітки за кордон або пра­цюють у власних господарствах і продають свою продукцію, щоб прогодувати сім’ю.

Попри всі складнощі життя, люди намага­ються підтримувати тих, хто потрапив у біду. Так, члени Шепетівської первинної організа­ції УТОГ зібрали кошти в сумі 1850 грн на лі­кування нечуючої Т.М. Вежичаніної, яка про­живає в с. Городище Шепетівського району.

Які б не були труднощі, які б не були проблеми у нечуючих з сільської місцевості, ми раді піти їм назустріч і всіляко допомагати у вирішенні різноманітних питань.

В. ЛУКАШУК,
голова Шепетівської ТО УТОГгазета Наше Життя

Про роботу серед членів Хмельницької облорганізації УТОГ, які проживають у сільській місцевості

2018-01-13
УТОГ / В організаціях УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-01/medium/1515759241_img-20171227-wa0000.jpg

За даними на 01.07.2017 року в Хмельницькій ТО функціонує 5 первинних організацій УТОГ та утворено ще 2 первинні організації: Старокостянтинівська районна та Красилівська районна (у зв’язку із реорганізацією Полонської ТО УТОГ).

газета Наше Життя