Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Від минулого до сьогодення

Приміщення Володимир-Волинської те­риторіальної організації УТОГ розташо­ване в центрі мальовничого стародавньо­го міста Володимир-Волинського, перша згадка про яке датована 988 роком на сто­рінках літопису «Повість минулих літ».

У 1946 році у наше місто, в приміщення колишнього польського притулку переве­ли з м. Луцька школу для дітей з порушен­нями слуху. І нечуючі почали гуртувати­ся навколо цього навчального закладу та створювати свою спільноту.

Свою історію Володимир-Волинська ТО УТОГ розпочала з відкриття першого клубу глухих на Волині у 1952 році. На облік було взято 92 члени УТОГ. Першим завідувачем клубу і головою міжрайвідділу УТОГ був об­раний Микола Іванович Сушко. Розпочало­ся об’єднання людей з порушеннями слуху в єдину організацію, яка захищала їхні пра­ва та інтереси, вирішувала соціально-по­бутові проблеми, питання подальшого навчання і працевлаштування, організову­вала дозвілля та відпочинок людей з пору­шеннями слуху.

На сьогодні до складу ТО УТОГ входить 10 первинних організацій. Контингент ста­новить 530 осіб, членів УТОГ — 395. У сіль­ській місцевості проживає 261 член УТОГ. Щороку ми вирішуємо 450—500 соціаль­но-побутових питань, проводимо подвір­ні обходи. На озері Світязь організовуємо відпочинок та оздоровлення членів УТОГ та проводимо відпочинок вихідного дня на р. Луга. Належну увагу приділяємо прове­денню інформаційно-роз’яснювальної та видовищно-дозвіллєвої роботи. З початку року проведено 28 заходів з культурно-ма­сової роботи. Наші члени УТОГ беруть участь в організації та проведенні заходів обласного значення.

Завдячуючи чіткій співпраці з Володи­мир-Волинською спецшколою-інтернатом для дітей з порушеннями слуху, ми про­водимо серед школярів профорієнтацій­ну роботу, зустрічі з учнями школи, спіль­ні культурно-масові заходи та вирішуємо питання подальшого навчання випускників школи.

Наші постійні спонсори — підприємство «Вацак» — тричі на рік, до визначних дат в житті нашого Товариства, надає для орга­нізації зустрічей за чашкою кави кондитер­ські вироби, запашний хліб, а малозабез­печеним членам УТОГ дає набори випічки.

До Міжнародного дня осіб з інвалідністю ПАТ «Володимир-Волинська птахофабри­ка „Чебатурка”» надала 130 кг своєї про­дукції, а 50 членів УТОГ отримали тушки бройлерів.

За рахунок коштів органів місцевої вла­ди 6 членам УТОГ виділено грошову допо­могу, а сім’я Валентини Собчук, у складі якої 4 інваліди з порушеннями слуху, отри­мала 5000 грн.

2017 рік для нашої організації став ро­ком поліпшення матеріально-технічної ба­зи. На виконання енергозберігаючої про­грами за рахунок коштів Державного бюджету в приміщенні ТО замінено 11 вікон загальною вартістю понад 38 тис. грн. За­мовлено жалюзі вартістю понад 5 тис. грн. За рахунок коштів Володимир-Волинської міської ради збудовано нове приміщення туалету вартістю 4500 грн.

Ми знову звернулися до голови Володи­мир-Волинської міської ради, щоб нам на­дали фінансову допомогу у 2018 році.

Хоча нам доля послала випробування, ми прагнемо бути корисними суспільству, а головне — вирішувати проблеми наших членів УТОГ, приділяючи особливу увагу особам з інвалідністю, які проживають у сільській місцевості.

Т. ШУРА,
голова Володимир-Волинської ТО УТОГгазета Наше Життя

Від минулого до сьогодення

2018-01-02
УТОГ / В організаціях УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-01/medium/1514806355_img-798e5a023c42722d35817997b50f28b9-v.jpg

Приміщення Володимир-Волинської те­риторіальної організації УТОГ розташо­ване в центрі мальовничого стародавньо­го міста Володимир-Волинського, перша згадка про яке датована 988 роком на сто­рінках літопису «Повість минулих літ».

газета Наше Життя