Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

На Кам’янському підприємстві УТОГ

Підприємство ПОГ «ПАРУС-МЕТИЗ» УТОГ» розташоване в м. Кам’янському (ко­лишнє м. Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області. Воно було засноване 15 січня 1935 року, належить до металургій­ної галузі інфраструктури міста і, відповід­но, спеціалізується на виробництві дроту, цвяхів (будівельних, шиферних, гвинтових, єршових), гвинтів, заклепок, шурупів.

У власності ПОГ «ПАРУС-МЕТИЗ» УТОГ» перебуває затишний гуртожиток, який у 2016 році посів почесне ІІІ місце серед гуртожитків системи УТОГ в конкурсі з перевірки якості їх функціонування та об­лаштування.

Незважаючи на припинення виробни­цтва металевої продукції на інших заво­дах нашого міста й області в цілому, ПОГ «ПАРУС-МЕТИЗ» УТОГ» знайшло спосіб утримати свої позиції та пережити кри­тичні часи — завдяки колективним зусил­лям працівників підприємства, починаючи з директора і закінчуючи технічними пра­цівниками.Навесні ПОГ «ПАРУС-МЕТИЗ» УТОГ» з метою оптимізації витрат переглянуло штатний розпис управлінського та робо­чого персоналу, в результаті якого відбу­лась раціональна реорганізація робочих сил і частина ветеранів пішла на заслуже­ний відпочинок, а їм на зміну прийшла ак­тивна молодь.

Травень місяць запам’ятався колективу підприємства комплексною перевіркою виробничо-господарської діяльності ПОГ «ПАРУС-МЕТИЗ» УТОГ». Перевірка засвід­чила: значних порушень не було виявлено, проте складено план заходів з усунення всіх недоліків та зауважень. І підприєм­ство успішно виконало його у встановле­ний термін.

Неприємні події, які сталися на Хер­сонському УВП, та їх наслідки не обійшли стороною й наше підприємство. Завдя­ки максимально об’єктивній інформацій­но-роз’яснювальній роботі вдалося ство­рити позитивний мікроклімат в колективі, завдяки чому працівники згуртувалися ці­лою сім’єю для підтримки УТОГ.

З початку 2017 року керівництво підпри­ємства поступово збільшувало середньо­місячну заробітну плату працівникам, слід­кувало за покращенням їхніх умов праці та оперативно реагувало на всі скарги та пропозиції.

ПОГ «ПАРУС-МЕТИЗ» УТОГ» завжди сла­вилося своїми талановитими працівника­ми. Наш колектив художньої самодіяль­ності часто виступає на сцені рідного під­приємства, для членів міської ТО УТОГ, в стінах обласного будинку культури УТОГ, а також виїжджає з виставами в інші міста та області України.

У вересні 2017 року колектив художньої самодіяльності взяв участь в концерті, ор­ганізованому обласною організацією УТОГ з нагоди Міжнародного дня глухих. Наразі триває підготовка до святкування 100-річ­чя з дня створення Дніпропетровської об­ласної організації УТОГ, котре відбудеть­ся 23 грудня 2017 року в м. Дніпрі. Також у планах колективу підготовка до новорічно­го заходу в міській ТО УТОГ.

Наші працівники беруть активну участь у різноманітних заходах підприємства та УТОГ. Так, у лютому цього року наш робіт­ник взяв участь в обласному конкурсі «Міс та Містер УТОГ». Крім того, в травні дві на­ші команди змагалися в обласному кон­курсі «Ігри патріотів УТОГ», а два учасники навіть увійшли до збірної команди Дніпро­петровської області та вдало виступили на ювілейних Х Всеукраїнських іграх УТОГ.

Працівники ПОГ «ПАРУС-МЕТИЗ» УТОГ» не тільки продуктивно працюють, виступа­ють з концертами, але й вміють відпочива­ти. Так, у серпні вони зі своїми сім’ями, зав­дяки підтримці директора підприємства та голови профкому, відпочили на о. Бірючо­му, що в Азовському морі. В жовтні всі охочі скористалися можливістю з’їздити автобу­сом підприємства в ліс за грибами, а завзя­ті рибалки мали змогу порибалити.

На нашому підприємстві також вирує й спортивне життя. Завдяки взаємодії з СФГУ та «Інваспортом» всім працівникам доступ­ні тренування з різних спортивних дисциплін та відвідування тренажерної зали. На­ші спортсмени беруть участь у змаганнях з футболу, волейболу, настільного тенісу, ша­хів, шашок, доміно, тхеквондо тощо.Поїздка за грибами
На екскурсії

ПОГ «ПАРУС-МЕТИЗ» УТОГ» з великою по­вагою ставиться до ветеранів підприємства. Так, 11 травня 2017 року для них було про­ведено концерт з нагоди Дня пам’яті та при­мирення і Дня матері, а 5 жовтня — зустріч з нагоди Міжнародного дня людей похило­го віку. 40 ветеранів підприємства в теплій атмосфері за горнятком чаю із солодоща­ми згадували свій трудовий шлях, ділилися цікавими історіями зі свого робочого жит­тя. Такі зустрічі допомагають молоді усві­домлювати цінність роботи на підприємстві, будувати плани на майбутнє та отримувати безцінні поради і життєвий досвід.

Підбиваючи підсумки 2017 року, заува­жу, що ПОГ «ПАРУС-МЕТИЗ» УТОГ», попри всі перешкоди, робитиме все для збере­ження і примноження здобутків минулих поколінь, щоб передати успішне і квітуче підприємство нашим нащадкам.

І. РЕВЕНКО,
заступник директора з навчально-
виховної роботи та соціальних питань
ПОГ «ПАРУС-МЕТИЗ» УТОГ»газета Наше Життя

На Кам’янському підприємстві УТОГ

2017-11-25
УТОГ / В організаціях УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-11/medium/1511588701_metiz1.jpg

Підприємство ПОГ «ПАРУС-МЕТИЗ» УТОГ» розташоване в м. Кам’янському (ко­лишнє м. Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області. Воно було засноване 15 січня 1935 року, належить до металургій­ної галузі інфраструктури міста і, відповід­но, спеціалізується на виробництві дроту, цвяхів (будівельних, шиферних, гвинтових, єршових), гвинтів, заклепок, шурупів.

газета Наше Життя