Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Про роботу Рівненської облради ветеранів УТОГ

25—27 вересня 2017 року у м. Рівне відбулася перевірка роботи обласної ради ветеранів, яка була передбачена річним планом діяльності Всеукраїнської ради ветеранів Товариства.


Рівненська обласна Рада ветеранів УТОГ була створена у 2003 році, першою її голо­вою була обрана Альбіна Вікторівна Крот, а з 2012 року роботу ОРВ очолює Євдокія Юріївна Лемещук. В роботі їй допомагають члени ветеранського активу: Г.М. Ляшик, К.А. Наумець, Є.Д. Коротчук, З.І. Суниця, O.A. Василевич.

Робоче місце голови Рівненської ОРВ УТОГ знаходиться в приміщенні Будинку культури УТОГ. Приймальний день для ви­рішення особистих питань ветеранів— се­реда, з 14:00 до 16:00.

Необхідно зазначити активну позицію голови ОРВ УТОГ, її співпрацю з головою обласної організації УТОГ і працівниками ОБК УТОГ. Відчувається їхня спільна зла­годжена та плідна робота.

Головою ОРВ ведеться журнал звернень ветеранів. Згідно з документами, які є в обласній організації УТОГ, вся робота про­водиться відповідно до планів ОРВ УТОГ, затверджених президією обласного прав­ління УТОГ. Є також плани роботи серед ветеранів трьох територіальних організа­цій УТОГ Рівненщини за 2016—2017 роки, а також звіти про їх виконання.

Щокварталу проводяться засідання ак­тиву обласної ради ветеранів, на яких здій­снюються підсумки роботи з ветеранами за квартал, обговорюються питання про­ведення заходів до визначних дат.

Рівненська обласна рада ветеранів УТОГ має на обліку 279 ветеранів, а на особливому контролі перебувають 10 са­мотніх ветеранів.

В Острозькому будинку для людей похи­лого віку проживає 3 одиноких нечуючих особи, зокрема 2 сліпоглухих.

Є акти подвірних обходів, в яких зазна­чені умови проживання нечуючих ветера­нів, але тільки по Рівненській ТО УТОГ.

Необхідно відзначити, що голова ОРВ веде облік проведення подвірних обходів у спеціальному зошиті. За 2016 рік зареє­стровано 16 таких обходів, у 2017 році — 31.

У роботі обласної ради ветеранів УТОГ допомагають голови територіальних орга­нізацій Товариства. Завдяки їм ветеранам надавалася матеріальна і гуманітарна до­помога, видавалися продуктові набори.

Крім того, у справах ОРВ УТОГ є витяги з протоколів засідань президії обласного правління УТОГ про надання матеріальної допомоги ветеранам згідно з їхніми заява­ми. Так, у 2016 році була надана матеріальна допомога у розмірі 400 грн двом ветеранам (І.М. Котюха, Ф.Л. Чумак). У 2017 році рішен­ням президії обласної організації УТОГ на­дано матеріальну допомогу в сумі 1 тис. грн О.М. Дячук. Матеріальна допомога надава­лася за рахунок самостійно зароблених ко­штів обласної організації УТОГ.

Крім цього, в кінці року матеріальну адресну допомогу нечуючим надає Рівнен­ська ОДА за списками облорганізації УТОГ.

У Рівному діє УВП з виробництва меблів. Разом з головою обласної організа­ції члени комісії ВРВ УТОГ відвідали під­приємство, поспілкувалися з директором В.П. Матковим та працівниками з пору­шеннями слуху. На підприємстві працює 32 нечуючих, переважно молодого і се­реднього віку, а ветеранів тут лише двоє. До речі, на державних підприємствах у Рівному ветерани не працюють.

У спілкуванні з працівниками УВП вияви­лося, що попри виробничі умови, які бажа­ють бути кращими, люди задоволені робо­тою і зарплатою також.

26 вересня 2017 року в Рівненському об­ласному будинку культури УТОГ відбулася зустріч з ветеранами, на яку прийшло по­над 20 осіб. Під час спілкування за чашкою чаю всі ветерани схвально відгукувалися про роботу ОРВ. Члени комісії ВРВ УТОГ обмінювалися з ними своїм досвідом ро­боти в Хмельницькій і Тернопільській об­ласних радах ветеранів Товариства, відпо­відали на численні запитання.

На запитання членів комісії ВРВ УТОГ, чи задоволені ветерани Рівного обслугову­ванням перекладачами, всі дружно відпо­віли «Так».

На зустрічі з ветеранами піднімалися й питання передплати на газету «Наше жит­тя». На жаль, у 2017 році за планом 180 у Рівненській області отримують лише 47 га­зет, зокрема 14 — для ветеранів.

Культмасова робота з особами похилого віку здійснюється в клубі «Ветеран», який проводить свої засідання двічі на місяць. Є багато фотографій про заходи, проведені з ветеранами, зокрема й вшанування юві­лярів. Так, у 2017 році дружно відзначили 70-річчя Катерини Химчук, 65-річчя — Неоніли Табачук та Лідії Мельник.

Крім того, до 8 березня в Раді ветеранів УТОГ проводився конкурс, де нечуючі вете­рани отримали нагороди за номінаціями: «Активна жінка» — Євдокія Лемешук, «Твор­ча жінка» — Любов Боброва, «Щира жінка» — Ганна Ляшик. Усім їх вручені грамоти і квіти.

28 травня 2017 року відбувся обласний фестиваль самодіяльності серед ветера­нів, а кращі виконавці взяли участь у Всеукраїнському фестивалі у м. Києві.

Щомісяця для ветеранів організовуєть­ся перегляд художніх фільмів, відпочинок на природі. Вони беруть активну участь у заходах Будинку культури до Дня створен­ня УТОГ, Міжнародного дня глухих, Дня лю­дей похилого віку, Міжнародного дня осіб з інвалідністю.

Але слід зазначити, що за останні три роки ніхто із членів УТОГ не отримував слухові апарати, оздоровлення теж не проводиться.

Вважаємо за необхідне повідомити, що при поселенні в гуртожиток УВП УТОГ члени комісії висловили незадоволення через по­гані умови проживання. Запропонована їм кімната знаходилася на п’ятому поверсі, її приміщення довго не провітрювалося і ма­ло неприємний запах. В кімнаті не було сто­ла і крісел, що теж створювало незручності.

До того ж, туалет і умивальник — загаль­ного користування для всіх мешканців 15 кімнат п’ятого поверху, теплої води немає. Душова кімната знаходиться на першому поверсі, а теплу воду там включають лише у вихідні дні.

За підсумками перевірки надаємо на­ступні пропозиції:

  • Практикувати виїзди в районні пер­винні організації УТОГ для проведення подвірних обходів ветеранів — меш­канців сільської місцевості і надання їм практичної допомоги на місцях.
  • Про проведену роботу з ветеранами надавати інформацію та фотографії для друку в газеті «Наше життя».
  • Надавати допомогу ветеранам в отри­манні слухових апаратів.
  • Надавати допомогу в отриманні путі­вок на оздоровлення ветеранів.
  • Залучати ветеранів до участі в худож­ній самодіяльності обласного будинку культури УТОГ.
  • Адміністрації УВП УТОГ створити на­лежні санітарні та технічні умови у під­порядкованому їй гуртожитку.
  • Налагодити співпрацю Рівненської об­ласної організації УТОГ з керівниками місцевих органів влади.

Р. АДАМЧУК, О. РОГАЛЬСЬКА,
члени Всеукраїнської ради ветеранів УТОГгазета Наше Життя

Про роботу Рівненської облради ветеранів УТОГ

2017-11-14
УТОГ / В організаціях УТОГ /templates/Adapt/dleimages/no_image.jpg

25—27 вересня 2017 року у м. Рівне відбулася перевірка роботи обласної ради ветеранів, яка була передбачена річним планом діяльності Всеукраїнської ради ветеранів Товариства.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ