Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Опікуються долею глухих людей

Віра Коркуш — голова Ківерцівської п/о Луцької ТО УТОГ (Волинь)

Коли розмовляєш з головою Ківерців­ської районної первинної організації УТОГ Вірою Коркуш, стає зрозумілим, яке важ­ливе значення в її житті має первинна ор­ганізація.

Віра живе в центрі м. Ківерці. Слабочую­ча, вона добре володіє жестовою мовою. Щодня до її оселі йдуть члени УТОГ з різно­манітними проханнями, або просто пого­ворити «по секрету». Ввічлива, товариська, з чудовим художнім смаком, Віра випромі­нює добро і любов до ближнього.

Щороку Віра Коркуш разом з головою Луцької ТО УТОГ Лілією Шкабарою прово­дять загальні збори первинної організа­ції та вирішують важливі питання. І тут на перше місце виходить питання фінансово­го забезпечення проведення зборів та до­помоги органів виконавчої влади.

На виконання «Програми діяльності Во­линської обласної організації УТОГ що­до соціального захисту інвалідів зі слуху — членів УТОГ на 2017 рік» голова Луцької ТО УТОГ Лілія Шкабара звернулася до Ківерців­ської районної держадміністрації з прохан­ням виділити кошти на статутну діяльність. І місцева влада не залишилась осторонь цього питання та надала кошти, завдяки яким були проведені загальні збори Ківер­цівської п/о УТОГ. Крім того, 15 членам УТОГ була надана матеріальна допомога по 100 грн кожному. 25 членів УТОГ отримали гу­манітарну допомогу від БФ «Мрія».

На обліку у Ківерцівській п/о — 77 осіб, зо­крема 44 члени УТОГ — з сільської місцево­сті. Є багатодітні та малозабезпечені сім’ї, одинокі та люди старшого віку. Вони потре­бують матеріальної допомоги на придбання твердого палива, сприяння у вирішенні со­ціально-побутових питань, працевлашту­ванні молоді та слухопротезуванні.

Завдячуючи благодійній місії «Допомога людям на Сході» три члени УТОГ отрима­ли слухові апарати та елементи живлення до них.

Голова п/о також залучає своїх підопіч­них до фізкультурно-спортивної роботи та вирішує питання оздоровлення в таборах відпочинку за сприяння спонсорів.

Десять членів УТОГ отримали смартфо­ни від організації «Світ літньої людини і ре­абілітації», але не всі знають, як користу­ватись ним, тому був організований і про­ведений тренінг «Як користуватись смарт­фоном». На ньому були висвітлені питання: «Як зареєструватись у Фейсбуці» та «Вико­ристання Вайбера та Скайпа у міжособи­стісному спілкуванні».

Учасники тренінгу висловили подяку йо­го організаторам і побажали й надалі опіку­ватись долею людей з порушеннями слуху.


М. ВЕРКОгазета Наше Життя

Опікуються долею глухих людей

2017-09-28
УТОГ / В організаціях УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-09/thumbs/1506575394_1506422237_korkush-2.jpg

Коли розмовляєш з головою Ківерцівської районної первинної організації УТОГ Вірою Коркуш, стає зрозумілим, яке важливе значення в її житті має первинна організація.

газета Наше Життя