Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Реалізовується шведсько-український інформаційний проект

Науковці лабораторії жестової мови та спеціалісти ЦП УТОГ приділяють особливу увагу розширенню й активізації міжнародного наукового співробітництва. Завдяки такій співпраці є можливість налагоджувати успішні партнерські зв’язки, ефективніше проводити спільні наукові дослідження, обмінюватися знаннями й досвідом, реалізовувати міжнародні інформаційні проекти.

 

Одним з таких проектів є міжнародний проект імені Леонардо да Вінчі — «Поширимо жест» (https://www.spreadthesign.com/ua), що реалізується з 2008 року в рамках програми «Передача інновацій», яка підтримана Шведським міжнародним відділенням освіти і навчання Ради Європи.

З кожним новим роком по проекту:

— залучаються команди нових країн;

— можливе ознайомлення і вивчення різних національних жестових мов; 

— поліпшуються функції перекладу понять-слів різними мовами;

— розширюється діапазон подачі не лише окремих понять слів-жестів, а й жестосполучень і речень, що значно розширить сферу використання інтернет-ресурсу користувачами;

— долучаються нові спонсори безкоштовного веб-сайту;

— встановлюється постійний зв’язок через коментарі та пропозиції, які можна висловлювати тисячам людей щодня щодо змісту жесту будь-якої представленої жес­тової мови;

— межі використання ресурсу різноманітні: ознайомлення з окремим поняттям — словом і жестом; уточнення змісту слова і жесту; порівняння лексичного значення жесту в різних жестових мовах (спільна територія і відмінна територія; поліпшення професійних навичок при виїзді за кордон з метою працевлаштування, подорожування; засіб для самостійного опанування користувачами як глухими, так і чуючими з усього світу тощо);

— важливою ознакою функціонування інтернет-ресурсу є доступність для смартфонів під назвою Spread Signs.

 

З метою ознайомлення членів команди з діяльністю проекту, його роллю в популяризації національних жестових мов у світовому співтоваристві проводився круглий стіл «Проектна співпраця: питання і відповіді» із координаторами загального проекту — Томасом Ліделлом-Олсеном та Вегою Ранстам.

Обговорювалися виклики і перспективи відеодокументування УЖМ у контексті співпраці і визначення перспективних напрямів шведсько-українського науково-інформаційного співробітництва, механізмів і джерел їхньої реалізації та підтримки. Висвітлювалися питання міжнародної наукової співпраці фахівців УЖМ та особливостей документування жестів (технічні характеристики зйомки, розміщення, розташування інформації тощо).

Цікавою, багатоаспектною і змістовною виявилася співпраця українських фахівців поряд з фахівцями Великобританії, Ісландії, Іспанії, Естонії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі,  Португалії, Росії, США, Туреччини, Швеції, Чехії, Франції, Японії та ін.

Запропоновано жести за різною тематикою: освітня, економічна, побутова, родинна та ін., різної граматики: назви понять, ознак, предикатів; варіанти жестових одиниць.

 

Якщо впродовж 2013 року проаналізовано, підготовлено й розміщено в базі інтернет-ресурсу понад 8 тис. жестових одиниць УЖМ, то вже на кінець 2016 року кількість відеоодиниць УЖМ сягнула 15 тисяч.

Минулого року українська команда фахівців під керівництвом І.І. Чепчиної успішно завершила роботу над добором одиниць української жестової мови, яка здійснювалася впродовж кількох років інтенсивної праці. Все це було відзнято на відео і розміщено на безкоштовному сайті Spreadthesign.com.

Ми горді з того, що 15 тисяч жестів УЖМ — самостійної природної знакової системи глухих України, стали надбанням spreadthesign.com — продукту Європейського центру мови жестів.

 

Шановні друзі, долучайтеся до популяризації УЖМ, використовуйте інформаційний ресурс в освітньому процесі, поліпшуйте знання, уміння і навички жестомовної комунікативної компетенції, підвищуйте професійну мотивацію та усвідомлено навчайте молоде покоління українців!

 

С. КУЛЬБІДА,
головний науковий співробітник лабораторії жестової мови інституту спеціальної педагогіки НАПН України,
професор, доктор педагогічних наук

 газета Наше Життя

Реалізовується шведсько-український інформаційний проект

2017-04-03
УТОГ / В організаціях УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-03/medium/1490892581_image006.jpg

Науковці лабораторії жестової мови та спеціалісти ЦП УТОГ приділяють особливу увагу розширенню й активізації міжнародного наукового співробітництва. Завдяки такій співпраці є можливість налагоджувати успішні партнерські зв’язки, ефективніше проводити спільні наукові дослідження, обмінюватися знаннями й досвідом, реалізовувати міжнародні інформаційні проекти.

 

газета Наше Життя