Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя
  •    ▹ Про підсумки огляду між підприємствами УТОГ на звання «Підприємство високої культури виробництва і охорони праці» за 2017 рік  

Про підсумки огляду між підприємствами УТОГ на звання «Підприємство високої культури виробництва і охорони праці» за 2017 рік

  10/04/2018     9 309      Admin    

На виконання постанови президії Центрального правління Українського товариства глухих і президії Центрального Ко­мітету профспілки працівників житлово-комунального госпо­дарства, місцевої промисловості, побутового обслуговуван­ня населення України від 17 лютого 2011 року № 63/2011/П- 2 (зі змінами від 25.01.2017р. №30/2017/П-5) та відповідно до «Положення про огляд стану культури виробництва і охо­рони праці на підприємствах УТОГ» підприємства Товари­ства провели у 2017 році зазначений огляд в цехах, на діль­ницях, підвели підсумки і подали матеріали на розгляд огля­дової комісії ЦП УТОГ.

О.П. Єфимович отримав Диплом «Підприємство високої культури виробництва»

Нагороду отримала директор Контопського УВП УТОГ О.В. Цюменко

В огляді між підприємствами УТОГ на звання «Підпри­ємство високої культури і охорони праці» за 2017 рік бра­ли участь 22 підприємства, зокрема:

  • 12 підприємств швейної галузі;
  • 6 підприємств металообробної галузі;
  • 4 деревообробних підприємства.

Розглянувши надані галузевою оглядовою комісією ма­теріали двадцяти двох виробничих підприємств УТОГ про підсумки огляду на звання «Підприємство високої куль­тури виробництва і охорони праці» за 2017 рік, президія Центрального правління УТОГ і президія Центрального комітету профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового об­слуговування населення України постановили:

1. Підтвердити звання «Підприємство високої культури виробництва і охорони праці» Конотопському УВП «Уні­версал» та Житомирському УВП.

2. Нагородити:

Дипломом першого ступеня ЦП УТОГ і ЦК галузевої профспілки України та відповідно до показників, передба­чених Положенням про огляд, встановити першу премію:

  • Конотопському УВП;
  • Кропивницькому УВП;

Дипломом другого ступеня і встановити другу премію:

  • Білоцерківському ВП «Весна»;
  • Полтавському ВП «Універсал»;

Дипломом третього ступеня і встановити третю премію:

  • Житомирському УВП.

3. Керівникам підприємств УТОГ продовжити огляд на звання «Підприємство високої культури виробни­цтва і охорони праці» у 2019 році з метою досягнен­ня встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого побуту, підвищення існуючого рівня охо­рони праці, подальшого поліпшення культури вироб­ництва.

Матеріали про підсумки огляду представити галузевій оглядовій комісії ЦП УТОГ до 5 лютого 2019 року.
Інформація «НЖ»
газета Наше Життя

Про підсумки огляду між підприємствами УТОГ на звання «Підприємство високої культури виробництва і охорони праці» за 2017 рік

2018-04-10
УТОГ / У президії ЦП УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-04/medium/1523250435_p1050003.jpg

На виконання постанови президії Центрального правління Українського товариства глухих і президії Центрального Ко­мітету профспілки працівників житлово-комунального госпо­дарства, місцевої промисловості, побутового обслуговуван­ня населення України від 17 лютого 2011 року № 63/2011/П- 2 (зі змінами від 25.01.2017р. №30/2017/П-5) та відповідно до «Положення про огляд стану культури виробництва і охо­рони праці на підприємствах УТОГ» підприємства Товари­ства провели у 2017 році зазначений огляд в цехах, на діль­ницях, підвели підсумки і подали матеріали на розгляд огля­дової комісії ЦП УТОГ.

газета Наше Життя