Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Основне завдання на Дніпровському УВП УТОГ — удосконалення швейного виробництва

Одним з важливих питань порядку денного, яке викликало гарячі дебати на січневому засіданні президії ЦП УТОГ, став розгляд стану справ на Дніпровському УВП УТОГ і результатів здійсненої нещодавно тематичної перевірки за підсумками роботи цього підприємства за 11 місяців 2017 року. Саме тому на засіданні президії були присутні директор Дніпровського УВП УТОГ Ю.В. Мітлицький і голова Дніпропетровської облорганізації УТОГ І.В. Троян.

Що стало причиною такого ретельного аналізу?

Перш за все, незадовільна робота підприємства у 2017 році і незатвердження у встановлені терміни бізнес-плану на 2018 рік.

Про результати тематичної перевірки Дніпровського підприємства за підсумками роботи за 11 місяців 2017 року на засіданні президії ЦП УТОГ доповідав начальник відділу економіки виконавчого апарату ЦП УТОГ С.В. Котельянець.

Слід зауважити, що негаразди на цьому УВП розпочалися не вчора. Ю.В. Мітлицький, прийшовши на посаду директора 31 грудня 2016 року, взяв на себе зобов’язання поліпшити ситуацію, але, на жаль, йому це поки що не вдалося: у порівнянні з 2016 роком зменшилися обсяги виробництва та сума доходів від усіх видів діяльності, зросла сума чистих збитків від виробничої діяльності і сума кредиторської заборгованості.

Перевіркою стану справ на підприємстві також були виявлені факти надання нерухомого майна УТОГ в оренду без погодження з ЦП УТОГ, хоча орендна плата від орендарів надходила у 2017 році на розрахунковий рахунок УВП і включалася до його доходів.

Перевіркою зазначено, що хоча обсяги надання майна УТОГ в оренду на підприємстві у 2017 році значно зросли, проте ще є можливість здати понад 300 кв. метрів виробничих площ на 4 поверсі будівлі УВП, у зв’язку з чим необхідно вирішити питання про списання меблів і обладнання, яке зберігається на цих площах.

Потребує вирішення і питання про забезпечення виробничих й адміністративно-по­бутових приміщень підприємства теплом.

Також перевіркою були виявлені такі недоліки:

  • незбалансованість штатних розписів підприємства;
  • є значна непогашена заборгованість мешканців за проживання у гуртожитку підприємства, через це УВП вже не має коштів для оплати комунальних послуг;
  • наявна кредиторська заборгованість за опалення гуртожитку (перед МКМ «Дні­провські теплові мережі»);
  • підприємство має значні збитки від виробничої діяльності як результат незбалансованості своїх доходів і видатків, по­рушеного співвідношення працівників з погодинною і відрядною формою оплати праці, низької кваліфікації і продуктивнос­ті праці швачок, переважна більшість яких має значний вік.

З метою усунення виявлених порушень і недоліків у роботі підприємства та під­вищення рівня соціального захисту осіб з інвалідністю зі слуху, які працюють там, президія Центрального правління УТОГ постановила за невиконання встановле­них завдань та наявність значних сум чистих збитків директору Дніпровського УВП УТОГ Ю.В. Мітлицькому оголосити догану.

Було зазначено, що основними завданнями підприємства у 2018 році є удоскона­лення швейного виробництва та надання вільних приміщень в оренду. У зв’язку з цим прийнято рішення зобов’язати директора УВП у термін до 1 квітня 2018 року здійснити оптимізацію кількості персоналу з погодинною формою оплати праці, довівши їх чи­сельність до не більше 40 % від кількості всіх працівників.

Пропонується також погасити у встановленому законодавством порядку через су­дові органи заборгованість за проживання у гуртожитку підприємства, призначити головного бухгалтера тощо.

Директору необхідно забезпечити безумовне виконання встановлених президією ЦП УТОГ на 2018 рік завдань і основних показників діяльності підприємства, першою чергою — завдань з обсягів виробництва продукції у діючих цінах, з перерахувань до бюджету УТОГ мінімальних щомісячних відрахувань і з рівня середньомісячної заро­бітної плати працівників з інвалідністю, а також провести інформаційно-роз`яснюваль­ну роботу з профорієнтації та працевлаш­тування на підприємстві з глухими учнями й студентами професійно-технічних училищ і коледжів Дніпропетровської області.

Рішенням президії ЦП УТОГ доручено голові Дніпропетровської обласної орга­нізації УТОГ І.В. Троян щоквартально роз­глядати результати роботи Дніпровсько­го підприємства на засіданні президії правління обласної організації й спільно з директором УВП вживати додаткових за­ходів з покращення його роботи та забез­печення виконання рішень президії ЦП УТОГ, надавати практичну допомогу під­приємству з питань збільшення кількості швачок, поліпшення морально-психо­логічного клімату в колективі, організації інформаційно-роз`яснювальної і виховної роботи.

У постанові передбачено у травні 2018 року знову розглянути на засіданні пре­зидії ЦП УТОГ інформацію про результа­ти виконання директором Дніпровського УВП УТОГ Ю.В. Мітлицьким прийнятих рі­шень.
Інф. «НЖ»
газета Наше Життя

Основне завдання на Дніпровському УВП УТОГ — удосконалення швейного виробництва

2018-02-19
УТОГ / У президії ЦП УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-02/medium/1518905083_dsc_7682.jpg

Одним з важливих питань порядку денного, яке викликало гарячі дебати на січневому засіданні президії ЦП УТОГ, став розгляд стану справ на Дніпровському УВП УТОГ і результатів здійсненої нещодавно тематичної перевірки за підсумками роботи цього підприємства за 11 місяців 2017 року. Саме тому на засіданні президії були присутні директор Дніпровського УВП УТОГ Ю.В. Мітлицький і голова Дніпропетровської облорганізації УТОГ І.В. Троян.

газета Наше Життя