Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

У Києві відбудеться XVI Міжнародний пленер нечуючих художників «R+Я» «Київські каштани»

Любителі образотворчого мистецтва не раз читали на сторінках нашої газети про такий цікавий захід як пленер (від фр. en plein air — «на відкритому повітрі» — у живописі термін, який позначає передачу у картині всього багатства змін кольо­ру, зумовлених дією сонячного світла й атмосфери, у результаті роботи художни­ків на вільному повітрі, а не у майстерні). Наші нечуючі художники не раз брали участь у таких заходах. Останнім часом вони найчастіше проводилися у сусідній Білорусі. І ось, нарешті, здійснилася мрія наших митців і постановою президії ЦП УТОГ, яка відбулася 24 січня 2018 р., прийнято рішення про проведення XVI Між­народного пленеру нечуючих художників «R+Я» «Київські каштани» в Україні!

Проводитиметься цей захід з метою розвитку та популяризації професійного образотворчого мистецтва серед нечу­ючих художників, сприяння їх духовному та естетичному розвитку, популяризації української культури та мистецтва, збага­чення культурних надбань і традицій через художню творчість, удосконалення профе­сійної майстерності та створення умов для творчого спілкування і обміну досвідом глухих митців різних країн, формування ко­лекції мистецьких творів нечуючих худож­ників за тематикою «Київ» та «Україна».

Пленер організовується і проводиться Українським товариством глухих за участі Київської спілки нечуючих художників «На­тхнення» та за сприяння Київської міської державної адміністрації, Київської міської ради та із залученням спонсорів та меце­натів.

Захід відбудеться з 21 до 30 травня 2018 року на базі Навчально-відновлювально­го центру УТОГ (м. Київ, Пуща-Водиця, вул. Курортна, 6). Попередньою програмою Пле­неру передбачено наступні заходи:

 • — 21 травня 2018 року (понеділок) — за­їзд учасників Пленеру, знайомство;
 • — 22 травня 2018 року (вівторок) — твор­ча робота учасників Пленеру в Національ­ному ботанічному саду ім. М.М. Гришка;
 • — 23 травня 2018 року (середа) — екс­курсійна програма;
 • — 24 травня 2018 року (четвер) — творча робота учасників Пленеру (за призначен­ням);
 • — 25 травня 2018 року (п’ятниця) та 26 травня 2018 року (субота) — творча робо­та учасників Пленеру в Національному му­зеї народної архітектури та побуту України (Музей у Пирогові);
 • — 27 травня 2018 року (неділя) — екс ­курсійний день;
 • — 28 травня 2018 року (понеділок) — підготовча робота учасників Пленеру до виставки;
 • — 29 травня 2018 року (вівторок) — ви­ставка та урочистий захід з підбиття під­сумків Пленеру на базі Культурного центру УТОГ;
 • — 30 травня 2018 року (середа) — від’їзд учасників Пленеру додому.

Остаточна програма Пленеру буде за­тверджена його оргкомітетом пізніше.

Учасниками XVI Міжнародного плене­ру нечуючих художників «R+Я» «Київські каштани» можуть бути особи з порушен­нями слуху із числа членів УТОГ та особи з порушеннями слуху — громадяни інозем­них держав незалежно від їхнього віку або релігійних переконань.

Участь у Пленері є платною. Розмір організаційного внеску для учасників — громадян України складає 4000 гри­вень, для учасників — громадян іно­земних держав — 250 доларів.

Для участі у Пленері у термін до 31 бе­резня 2018 року учасникам необхідно на­діслати:

 • заявку за відповідною формою;
 • кольорове фото заявника;
 • якісні кольорові фото двох своїх робіт, виконаних не раніше 2016 року, що свід­чать про відповідний рівень майстерності автора (фото робіт учасникам не поверта­ються);
 • здійснити авансовий платіж організа­ційного внеску в розмірі не менше 2000 грн для громадян України та 100 доларів для громадян іноземних держав на розрахун­ковий рахунок КП «НВЦ УТОГ», вказаний у інформаційних матеріалах про проведен­ня Пленеру. Авансовий платіж не поверта­ється.

Участь у роботі Пленеру забезпечується шляхом оплати в повному розмірі організа­ційного внеску у термін до 1 травня 2018 року. Розмір організаційного внеску у ви­падку оплати його після 1 травня 2018 ро­ку збільшується на 50%. Оплата проїзду учасників до місця проведення Пленеру здійснюється за рахунок коштів органі­зації, яка відряджає учасника, спонсор­ських або власних коштів учасників.

Учасники Пленеру самостійно забез­печують себе необхідними витратни­ми матеріалами (фарба, олівці, пензлі, папір тощо).

Матеріали для участі у Пленері надсила­ються на електронну пошту Оргкоміте­ту deafart.kiev@gmail.com або поштою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 74 з приміткою «Оргко­мітет Міжнародного пленеру».

Оргкомітет у термін не пізніше 5 квітня 2018 року опрацьовує отримані матеріали про участь у Пленері та надсилає офіційні запрошення його учасникам.

Допуск до участі у Пленері учасників, які своєчасно не подали необхідні матеріали або подали їх у неповному обсязі, здійсню­ється виключно рішенням Оргкомітету.

Під час виконання творчих робіт учас­ники Пленеру виконують з натури зобра­ження природи і навколишнього світу, бу­дівель та споруд, зокрема пам’яток архі­тектури.

Художні роботи учасниками Пленеру виконуються у властивій їм техніці (олійні фарби, акрил, темпера, акварель, пастель, олівець), вільно і на їх розсуд.

Інформація про учасників, фотографії їхніх робіт, виконаних під час проведення Пленеру, розміщуються на інформаційних ресурсах УТОГ.

За рішенням Оргкомітету з виконаних учасниками робіт може здійснюватися від­бір не менше однієї роботи кожного учас­ника для формування колекції мистецьких творів нечуючих художників.

Усі учасники Пленеру нагороджуються дипломами та пам’ятними подарунками.

Перебування учасників Пленеру до або після його проведення на базі КП «НВЦ УТОГ» допускається виключно рішенням Оргкомітету та оплачується за комерцій­ними цінами НВЦ УТОГ.

Кошти, які залишаться після всіх необ­хідних видатків на забезпечення роботи Пленеру, можуть бути направлені на виго­товлення Каталогу робіт XVI Міжнародного пленеру нечуючих художників «R+Я» «Київ­ські каштани».
Інформація Оргкомітету Пленера
газета Наше Життя

У Києві відбудеться XVI Міжнародний пленер нечуючих художників «R+Я» «Київські каштани»

2018-02-12
УТОГ / У президії ЦП УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-02/medium/1518252695_plenery.jpg

Любителі образотворчого мистецтва не раз читали на сторінках нашої газети про такий цікавий захід як пленер (від фр. en plein air — «на відкритому повітрі» — у живописі термін, який позначає передачу у картині всього багатства змін кольо­ру, зумовлених дією сонячного світла й атмосфери, у результаті роботи художни­ків на вільному повітрі, а не у майстерні). Наші нечуючі художники не раз брали участь у таких заходах. Останнім часом вони найчастіше проводилися у сусідній Білорусі. І ось, нарешті, здійснилася мрія наших митців і постановою президії ЦП УТОГ, яка відбулася 24 січня 2018 р., прийнято рішення про проведення XVI Між­народного пленеру нечуючих художників «R+Я» «Київські каштани» в Україні!

газета Наше Життя