Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

«Зона турбулентності»: Одеса, Миколаїв та інші…

Засідання президії ЦП УТОГ, яке відбулося 22 березня, у значній мірі було присвячене розгляду справ на підприємствах, які з різних причин потрапили до, так би мовити, «зони турбулентності», коли літак (тобто підприємство) починає трясти і підкидати з боку в бік. Далеко не кожен пілот зуміє зберегти самовладання, коли в повітрі починається це найнеприємніше явище. Хоча, як стверджують фахівці, турбулентність в польоті природний процес і для літака небезпеки не становить. Лише тільки пасажирів трохи потрясе…

 

Ю.А. Перчеклій

 

Отже, засідання президії розпочалося з розгляду питання про результати роботи Одеського виробничого об’єднання «Електрик» у 2016 році й у січні­лютому 2017 року. Перш за все, начальник відділу економіки виконавчого апарату ЦП УТОГ С.В. Котельянець доповів про результати виконання директором Одеського ВО «Електрик» постанови президії ЦП УТОГ від 20.09.2016 р., яка була прийнята за підсумками ревізії. Він відзначив, що з 11 пунктів, якими директору підприємства доручалося усунути конкретні порушення і недоліки у роботі, виконано 4, частково виконано 2, виконано з запізненням — 1, у стадії виконання — 1. Не виконаними залишаються 3 пункти.

Це, зокрема, стосується оформлення державних актів на право постійного користування землею під будівлями підприємства, проведення глибокого економічного аналізу роботи дільниці з виробництва харчової продукції та визначення доцільності її подальшої роботи, запровадження обов’язкового нарахування фіксованої індексації заробітної плати працівникам підприємства, переведення робітників, задіяних на випуску профільних металовиробів та у харчовому виробництві, на відрядні умови оплати праці тощо.

Невжиття заходів із забезпечення без­збиткової роботи дільниці з виробництва харчових продуктів призвело до від’ємного значення рентабельності цієї продукції, яка склала — 24,26 %, а сума збитків у 2016 році цієї виробничої дільниці склала 452,19 тис. грн.

У 2016 році виконання плану внесків  до бюджету УТОГ від надання майна в оренду склало 91,4 %. Відрахування із прибутку від виробничої діяльності підприємство не здійснювало. План сплати недоїмки до бюджету УТОГ за 2015 рік виконаний на 100 %. У січні-лютому 2017 р. підприємство розрахувалося з бюджетом УТОГ повністю.

На підприємстві незадовільно ведеться позовна робота з виселення із гуртожитку осіб, які втратили право на проживання у ньому, а також зі стягнення заборгованості за проживання у гуртожитках. 

Далі С.В. Котельянець зазначив, що за аналізом результатів роботи Одеського виробничого об’єднання «Електрик» УТОГ за 2016 рік у порівнянні з 2015 роком та за січень-лютий 2017 року на підприємстві спостерігається позитивна динаміка.

У 2015 і 2016 роках підприємство повністю виконувало встановлені президією ЦП УТОГ завдання з обсягів виробництва продукції у діючих цінах, по сумах доходів від всіх видів діяльності, з базового прибутку після сплати податків.

У січні­лютому 2017 року виконання цих основних показників діяльності становило від 75,6 % (по базовому прибутку) до 92,7 % (завдання з обсягів виробництва), що, враховуючи велику кількість свят і традиційний спад ділової активності, які припадають на цей період часу, є високим.

Разом з цим, протягом звітного часу підприємством значно недовиконувалися встановлені президією ЦП УТОГ завдання з рівня середньомісячної заробітної плати працюючих осіб з інвалідністю, зі зменшення сум дебіторської і кредиторської заборгованостей, зі сплати мінімальних щомісячних відрахувань до бюджету УТОГ.

При цьому планові завдання із середньомісячної заробітної плати працюючих на підприємстві осіб з інвалідністю виконувалися у звітному періоді на 63,7— 67,5 %, що є недостатнім і не забезпечує соціальний захист працюючих там осіб з інвалідністю.

Після виступу С.В. Котельянця слово було надано Ю.А. Перчеклію, який намагався довести, що більш ніж зроблено, зробити неможливо — на те є відповідні об’єктивні чинники.

Однак члени президії критично поставилися до його аргументів. Особливо гарячі дебати викликала доля дільниці з виробництва харчових продуктів. Попри все, члени президії хотіли почути від Ю.А. Перчеклія, якою він бачить подальшу долю цього виробництва. Але, як запевняв директор, у нинішніх економічних умовах такі перспективи досить невтішні… На харчову продукцію, оцет та питну воду, яку випускає підприємство, немає належного попиту, її реалізації заважає жорстка конкуренція у торговельній мережі з боку великих компаній. А що стосується електропродукції одеситів — то через відмову від співпраці з північним сусідом підприємство втратило постійного замовника, а попиту в Україні на цю продукцію немає, бо конкуренти не сплять, а виробляють таку ж продукцію — хоча й гіршої якості, але дешевшу.

У рішенні президії зазначено провести тематичну перевірку результатів виконання директором Одеського ВО «Електрик» прий­нятої 22 березня 2017 року постанови й інформацію про результати перевірки винести на розгляд президії ЦП УТОГ у вересні 2017 року.

У зв’язку з закінченням дії контракту з директором Одеського ВО «Електрик» Ю.А.  Перчеклієм прийнято рішення укласти угоду про продовження дії контракту з ним на термін до 28.09.2017 року.

 

Наступним питанням порядку денного став розгляд стану справ на Миколаївському УВП УТОГ, яке зараз знаходиться у складному становищі й саме тому це питання, у зв’язку з незадовільними підсумками роботи підприємства, було винесене на розгляд і обговорення членів президії ЦП УТОГ. Оскільки контракт з директором цього підприємства Р.В. Паршиним було подовжено у кінці 2016 року, викликати на засідання президії його не стали, а заслухали інформацію, з якою виступив начальник відділу економіки С.В. Котельянець.

Перш за все, Сергій Володимирович нагадав, що у зв’язку з тривалою незадовільною роботою Миколаївського УВП у листопаді 2015 року та у червні 2016 року працівники виконавчого апарату ЦП УТОГ здійснили там тематичні перевірки окремих питань діяльності підприємства. За підсумками цих перевірок розпорядженнями ЦП УТОГ директору Р.В. Паршину доручалося вжити певних заходів з покращення результатів роботи УВП, але ці доручення виконані не всі: лише 7 із 17…

Зокрема, вживалися недостатні заходи для забезпечення виконання завдань з обсягів виробництва продукції у діючих цінах; не проводився капітальний ремонт нерухомого майна УТОГ, яке перебуває у господарському віданні підприємства; не перераховані мінімальні щомісячні відрахування від виробничої та іншої діяльності; не виконані взяті на себе Р.В. Паршиним зобов’язання згідно з бізнес-планом підприємства та програмою директора на 2016 рік; не оформлена документація (право власності УТОГ) на будівлю гуртожитку.

Крім того, дахи виробничих будівель підприємства протікають з третього по перший поверхи, у зв’язку з чим є загроза потрапляння води на електричні частини технологічного обладнання, про що директору підприємства вказувалося у актах тематичних перевірок і у розпорядженнях ЦП УТОГ. Проте капітальні ремонти дахів директор не робить, посилаючись на відсутність коштів і збиткову роботу підприємства, тоді як на проведення капремонту даху можна було б направити 50 % доходів від надання нерухомого майна УТОГ в оренду та суму амортизації основних засобів.

С.В. Котельянець також зазначив, що протягом 2015—2016 років та у січні 2017 року Миколаївське УВП УТОГ працювало з чистими збитками, протягом всього звітного періоду підприємство не виконувало завдання, передбачені його бізнес-планами, а також програмами директора (основні показники діяльності), а саме: завдань з обсягів виробництва продукції у діючих цінах, завдань по сумах доходів від усіх видів діяльності, завдань з базового прибутку після сплати податків і зборів, завдань з мінімальних щомісячних відрахувань до бюджету УТОГ, завдань по рівню середньомісячної заробітної плати працюючих осіб з інвалідністю та завдань з граничних сум дебіторської і кредиторської заборгованостей.

Аналіз результатів роботи Миколаївського УВП УТОГ у січні-лютому 2017 року показав, що воно продовжує працювати вкрай незадовільно.

Враховуючи вищесказане і з метою усунення порушень та недоліків у роботі Миколаївського УВП УТОГ, президія Центрального правління УТОГ постановила директору Миколаївського УВП УТОГ Р.В. Паршину оголосити догану.

У прийнятій постанові зазначається, що директор Миколаївського УВП УТОГ зобов’язаний: підтвердити через судові органи право власності УТОГ на будівлю гуртожитку й оформити державний акт на право власності УТОГ на цю будівлю; надати ЦП УТОГ для погодження план-графік проведення у 2017 році капітальних ремонтів нерухомого майна за рахунок коштів амортизаційних відрахувань і доходів від надання майна УТОГ в оренду; надати ЦП УТОГ пропозиції щодо організації на вільних площах підприємства нових виробництв, а також щодо подальшого використання бази відпочинку «Берізка»; забезпечити безумовне і повне виконання затверджених постановою президії ЦП УТОГ завдань Миколаївському УВП УТОГ на 2017 рік.

Враховуючи те, що затвердженим планом-графіком проведення у поточному році ревізій підприємств і регіональних організацій УТОГ передбачено проведення у вересні 2017 року комплексної ревізії фінансово-господарської діяльності Миколаївського УВП УТОГ, заплановано повторно розглянути результати роботи підприємства у жовтні цього року.

 

Далі буде.

 

Інф. "НЖ"газета Наше Життя

«Зона турбулентності»: Одеса, Миколаїв та інші…

2017-04-10
УТОГ / У президії ЦП УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-04/1491413233_dsc_5667.jpg

Засідання президії ЦП УТОГ, яке відбулося 22 березня, у значній мірі було присвячене розгляду справ на підприємствах, які з різних причин потрапили до, так би мовити, «зони турбулентності», коли літак (тобто підприємство) починає трясти і підкидати з боку в бік. Далеко не кожен пілот зуміє зберегти самовладання, коли в повітрі починається це найнеприємніше явище. Хоча, як стверджують фахівці, турбулентність в польоті природний процес і для літака небезпеки не становить. Лише тільки пасажирів трохи потрясе…

газета Наше Життя