Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Продовжується робота з контролю за виконанням прийнятих рішень

На засіданні президії ЦП УТОГ, яке відбулося 25 січня 2017 року, поміж інших розглядалося питання про результати усунення порушень і зауважень до роботи Волинської, Запорізької, Одеської, Тернопільської обласних організацій УТОГ та підприємства «Культурний центр» УТОГ за підсумками ревізій їх діяльності, які відбулись у другому півріччі минулого року. З інформацією з цього питання виступив начальник відділу організаційно-масової, культурно-масової та реабілітаційної роботи виконавчого апарату ЦП УТОГ С.В. Котельянець.

 

Він нагадав, що результати перевірок діяльності Волинської, Запорізької, Одеської обласних організацій УТОГ та підприємства «Культурний центр» УТОГ розглядалися президією ЦП УТОГ, за підсумками чого їх керівникам у відповідних постановах було доручено усунути виявлені порушення і недоліки у роботі.

Також С.В. Котельянець зазначив, що у зв’язку з незначними порушеннями, виявленими під час перевірки роботи Тернопільської обласної організації УТОГ, Цент­ральне правління Товариства своїм листом доручало голові цієї організації Н.Д. Коцовській вжити заходів з усунення зауважень.

Під час розгляду на президії питання про виконання головою Запорізької облорганізації УТОГ В.Ю. Дюжевим постанови президії від 26.10.2016 р. про результати ревізії діяльності очолюваної ним організації, зазначалося, що більшість виявлених порушень усунуто, але такі важливі пункти, як призначення нового головного бухгалтера, інвентаризація всіх активів і пасивів організації, перегляд та оптимізація штатного розпису, здача приміщень в оренду, облаштування робочого кабінету для працівників бухгалтерії — не виконані або виконані не в повній мірі.

У зв’язку з цим президія ЦП УТОГ зобов’язала В.Ю. Дюжева протягом першого кварталу 2017 року усунути зазначені недоліки.

Далі був здійснений аналіз виконання рішень президії ЦП УТОГ керівництвом Одеської облорганізації УТОГ, де відбулися перевірки фінансово-господарської діяльності у липні та серпні 2016 року. За результатами перевірки у липні голову цієї організації О.В. Бабіна було суворо попереджено за порушення штатної дисципліни, безпідставну виплату надбавок і доплат окремим працівникам та інші порушення. Після повторної перевірки у серпні й виявлення нових грубих порушень фінансової і статутної діяльності у роботі Одеської обласної організації УТОГ О.В. Бабіну на вересневому засіданні президії ЦП УТОГ була оголошена догана і його попереджено, що у випадку невжиття ним заходів з виконання прийнятої постанови, він буде звільнений із займаної посади.

У зв’язку з закінченням кінцевих термінів усунення порушень, листом від 29.11.2016 р. ЦП УТОГ запитало у О.В. Бабіна інформацію про результати виконання рішень президії. Згідно з отриманою від нього відповіддю, постанова, прийнята у вересні, виконана у більшості її пунктів, крім питань погашення кредиторської заборгованості за електроенергію; оформлення у постійне користування земельної ділянки, на якій розміщений Одеський центр культури та відпочинку УТОГ; укладення з місцевою державною адміністрацією договору оренди приміщення Білгород-Дністровської ТО УТОГ; дотримання плану роботи президії облорганізації та затвердження плану-графіка перевірки територіальних організацій. Президія ЦП УТОГ зобов’язала голову Одеської обласної організації УТОГ О.В. Бабіна протягом першого кварталу 2017 року усунути виявлені недоліки.

Розглядалась також інформація про результати виконання керівництвом Культурного центру УТОГ постанови президії, прийнятої за результатами проведеної у жовтні ревізії діяльності КЦ УТОГ, згідно з якою за допущені порушення директору КЦ УТОГ В.М. Гончаренку була оголошена догана. За отриманою у січні 2017 року інформацією практично всі зауваження були усунуті, крім деяких господарських питань. Потребували також узгодження з ЦП УТОГ штатні розписи працівників КЦ УТОГ з 01.01.2017 р., про що зазначено окремим пунктом прийнятої у січні постанови президії ЦП УТОГ.

На січневому засіданні президії була розглянута інформація Тернопільської облорганізації УТОГ про виконання вказівок і зауважень за результатами проведеної у грудні ревізії її діяльності, під час якої були виявлені незначні порушення, які вже практично всі усунуті, а такі питання, як придбання ліцензійної програми бухгалтерського обліку — у стадії вирішення.

Хоча фактично терміни виконання постанови ще не настали, заслухано було також попередню інформацію про роботу над порушеннями, виявленими у ході ревізії Волинської облорганізації УТОГ у грудні 2016 року, за результатами якої її голова Г.В. Сопронюк отримала догану. За цією інформацією, здійснено роботу з усунення більшості виявлених порушень, а деякі питання — у стадії реалізації.

Отже, президія ЦП УТОГ продовжує тримати на контролі виконання своїх рішень.

 

Інф. «НЖ»газета Наше Життя

Продовжується робота з контролю за виконанням прийнятих рішень

2017-02-21
УТОГ / У президії ЦП УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-02/1486664155_dsc_3511.jpg

На засіданні президії ЦП УТОГ, яке відбулося 25 січня 2017 року, поміж інших розглядалося питання про результати усунення порушень і зауважень до роботи Волинської, Запорізької, Одеської, Тернопільської обласних організацій УТОГ та підприємства «Культурний центр» УТОГ за підсумками ревізій їх діяльності, які відбулись у другому півріччі минулого року. З інформацією з цього питання виступив начальник відділу організаційно-масової, культурно-масової та реабілітаційної роботи виконавчого апарату ЦП УТОГ С.В. Котельянець.

 

газета Наше Життя