Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Основна увага — виконанню прийнятих рішень

Засідання президії ЦП УТОГ у грудні розпочалося з розгляду стану справ на Чернівецькому та Черкаському УВП УТОГ. Ці підприємства вже були у центрі уваги на попередніх засіданнях (у жовтні та вересні відповідно), а тепер йшла мова про результати виконання прийнятих рішень.

 

 

Згідно з постановою президії ЦП УТОГ від 26.10.2016 року «Про результати роботи Чернівецького УВП за 9 місяців 2016 року» директору Чернівецького підприємства П.С. Фурчаку була оголошена догана та надавався термін для усунення відмічених порушень та недоліків у роботі підприємства.

Аналіз стану справ на УВП показав, що станом на 21.12.2016 року постанова президії не виконана, а саме: не погашена заборгованість перед бюджетом УТОГ з мінімальних щомісячних відрахувань від виробничої діяльнос­ті та надання майна УТОГ в оренду; не виконаний графік погашення позичок, наданих з інвестфонду УТОГ; кредиторська і дебіторська заборгованість підприємства не зменшилась. Доручення проаналізувати та надати пропозиції щодо зменшення сум кредиторської та дебіторської заборгованості виконано частково, а документи з повної інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться на підприємстві, в ЦП УТОГ не надані.

У зв’язку з цим президія ЦП УТОГ прийняла рішення вилучити з господарського відання Чернівецького УВП нерухомі об’єкти УТОГ та передати їх у господарське відання іншого підприємства Товариства; здійснити на користь Українського товариства глухих відчуження майна, переданого Чернівецьким УВП УТОГ у заставу; визначитись щодо доцільності проведення незалежного фінансово-господарського аудиту Чернівецького УВП УТОГ у січні 2017 року; зобов’язати директора Чернівецького УВП УТОГ П.С. Фурчака розробити у термін до 21 січня 2017 року детальний бізнес-план на рік щодо виходу підприємства з кризового становища.

 

Наступним було питання про результати ревізії фінансово-господарської діяльності Волинської обласної організації УТОГ за період її роботи з 01.12.2015 року по 01.12.2016 року, з яким виступив начальник відділу організаційно-масової, культурно-масової та реабілітаційної роботи виконавчого апарату ЦП УТОГ С.В. Котельянець.

Він доповів, що в результаті проведеної перевірки встановлено, що облорганізація УТОГ та її структурні підрозділи проводять свою роботу відповідно до затверджених президією ЦП УТОГ основних показників з організаційно-масової, культурно-масової та реабілітаційної роботи.

Станом на 01.01.2016 р. в облорганізації  перебуває на обліку 1790 осіб з порушеннями слуху, з яких 1249 є членами УТОГ.

До складу організації УТОГ входять 3 ТО (Луцька, Ковельська та Володимир-Волинська), 21 первинна організація УТОГ та обласний будинок культури УТОГ.

Облорганізація УТОГ має тісні зв’язки з місцевими державними органами влади та місцевими радами. Так, протягом тільки 2016 року з бюджету Волинської обласної Ради була надана допомога у сумі 8 тис. грн для придбання меблів для Луцького обласного будинку культури УТОГ, а з бюд­жету Володимир-Волинської міської ради було виділено 4 тис. грн.

Завдяки співпраці з німецькою фірмою «Фібінг», 140 глухих волинян отримали безкоштовні слухові апарати та вушні вкладки.

Організація регулярно отримує значну допомогу з Фонду «Тільки разом», який створив голова обласної Ради І. Палиця. Так, за кошти цього Фонду встановлені металопластикові вікна в обласному будинку культури УТОГ, була придбана оргтехніка для облорганізації УТОГ, надавалися продуктові набори для глухих до свят та інше.

За допомогою православної церкви здійснено обладнання у Луцькому ОБК УТОГ високоефективного й економічного газового опалення (конвекторів), що дозволило значно зменшити витрати на оплату комунальних послуг.

У Луцьку активно працюють такі громадські формування, як обласна Рада ветеранів УТОГ і Молодіжна рада УТОГ, які беруть активну участь у роботі ОБК УТОГ, організації та проведенні культурно­масових та інформаційно-роз’яснювальних заходів для глухих.

Разом з тим, у роботі Волинської обласної організації УТОГ були виявлені й значні недоліки.

Так, виявлено, що досі не оформлене право власності на приміщення в окремій квартирі площею 29,7 кв. метрів на першому поверсі житлового будинку у м. Луцьку, яке було надане Волинській обласній організації УТОГ у 1969 році як службове житло. Таким чином, використовувати це приміщення для отримання додаткового доходу (від надання в оренду) неможливо, тоді як встановлені ЦП УТОГ річні завдання з  самостійно отриманих доходів Волинською облорганізацією УТОГ не виконуються. Організація УТОГ не доводить до своїх структурних підрозділів завдання з отримання додаткових доходів від здійснення статутної й господарської діяльності.

Перевіркою звітних даних за 2015 рік з обліку членів УТОГ у двох первинних організаціях Луцької ТО виявлена невідповідність кількості членів Товариства із записами у журналах обліку та облікових картках членів УТОГ. У результаті цього встановлено, що кількість членів Луцької ТО УТОГ станом на 01.01.2016 р., у порівнянні з показниками річного звіту з оргмасової і реабілітаційної роботи, завищена на 20 осіб.

Облікові картки членів Луцької ТО УТОГ ведуться незадовільно, не заповнюється інформація про сплату членських внесків, про надану членам УТОГ матеріальну та іншу допомогу, про отримані ними сурдотехнічні засоби.

Під час перевірки матеріалів пленумів правління Волинської облорганізації УТОГ, які проводилися у 2014 та 2016 роках, виявлено, що тексти постанов цих пленумів значною мірою збігаються. Так, у постанові пленуму правління, який проводився у 2014 році, помилково пропущений пункт 6, така ж помилка й у постанові пленуму правління, який був проведений у 2016 році. Заходи з виконання постанов пленумів правління не виконуються. Так, із року в рік у постановах пленумів правління вказується на недостатність фінансування облорганізацією заходів з соціального і культурного обслуговування членів УТОГ, на необхідність поліпшення роботи з надання методичної й практичної допомоги територіальним організаціям УТОГ та інше.

Недостатня увага приділяється роботі Луцького ОБК УТОГ. Так, станом на дату перевірки була вакантна посада художнього керівника і залишається надзвичайно низьким технічне забезпечення Будинку культури. Журнали обліку клубної роботи у БК УТОГ ведуться, але в них немає узагальнюючої щомісячної і щоквартальної інформації про кількість заходів за напрямками культурно-масової роботи.

Також не виконане доручення ЦП УТОГ про затвердження складу лекторських груп, які проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу з членами УТОГ у БК УТОГ.

Внаслідок допущеної керівництвом облорганізації помилки, сцену глядацької зали Луцького БК УТОГ безпосередньо у міської Ради орендує приватний підприємець-фотограф, що заважає нормальній роботі цієї клубної установи і припускає можливість втрати приміщення внаслідок надання його в оренду цьому приватному підприємцю.

Ревізією були також виявлені грубі порушення у веденні бухгалтерського обліку облорганізації: попри наявність наказу по організації про облікову політику й двох штатних працівників — бухгалтерів, протягом останніх 3­х років, всупереч Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», тут такий облік не вівся. Про це свідчить відсутність меморіальних ордерів, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, головних книг, які ревізорам надані не були.

Не проводилися щорічні обов’язкові інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків, а інвентаризація основних засобів станом на 01.12.2016 року проведена формально, оскільки вона не підтверджена даними бухгалтерського обліку. Не складалися баланси: останній баланс складений станом на 01.10.2015 року. Таким чином, інформація про стан активів і пасивів організації, що надавалась ЦП УТОГ, є неправдивою.

Також ревізією виявлені окремі недоліки та порушення в обліку касових операцій, а первинні документи, які знаходяться на робочому місці головного бухгалтера, зберігаються хаотично, не знаходять свого відбиття у бухгалтерських регістрах. Не придбана і не встановлена програма для автоматизованого ведення бухгалтерського обліку, як це неодноразово вимагало ЦП УТОГ.

Враховуючи вищесказане, президія Центрального правління УТОГ постановила оголосити догану голові Волинської обласної організації УТОГ Г.В. Сопронюк і зобов’язала її вжити конкретних заходів з метою усунення відмічених в акті недоліків та порушень і з метою покращення діяльності, у першу чергу, у роботі бухгалтерії. Зазначено, що у місячний термін після завершення ревізії необхідно обговорити матеріали перевірки діяльності Волинської обласної організації УТОГ на засіданні президії її правління, затвердити план заходів з усунення виявлених ревізією недоліків, копію якого надіслати до виконавчого апарату ЦП УТОГ у термін до 30.01.2017 року.

Інф. «НЖ».

 

Сохранить

Сохранитьгазета Наше Життя

Основна увага — виконанню прийнятих рішень

2017-02-02
УТОГ / У президії ЦП УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-01/1484312380_dsc_3328.jpg

Засідання президії ЦП УТОГ у грудні розпочалося з розгляду стану справ на Чернівецькому та Черкаському УВП УТОГ. Ці підприємства вже були у центрі уваги на попередніх засіданнях (у жовтні та вересні відповідно), а тепер йшла мова про результати виконання прийнятих рішень.

Сохранить

Сохранить

газета Наше Життя