Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Про підсумки роботи за 9 місяців і не лише про це

На черговому засіданні президії ЦП УТОГ, яке відбулося 26 жовтня, розгляд питань порядку денного розпочався з інформації начальника відділу управління підприємствами УТОГ О.А. Просоленка про результати роботи підприємств УТОГ за 9 місяців 2016 року та завантаження їх обсягами робіт на ІV квартал 2016 року.

 

Президія ЦП УТОГ постановила взяти до відома та подальшого поглибленого аналізу надану інформацію і визнати незадовільною роботу за 9 місяців 2016 року директорів Дніпровського ВП, Херсонського УВП та Дрогобицького МП «Карпати», неналежна організація діяльності яких призвела до виконання планових завдань з обсягів виробництва продукції менше ніж на 50 % від затвердженого планового показника, та директорів Лубенського УВП, Львівського ШП «Силует», Харківського УВП № 2, Рівненського УВП, Ужгородського ВП «Синевір», Черкаського УВП та Чернівецького УВП  у зв’язку з неповним (менш ніж 50 % від затвердженого плану) перерахуванням коштів до централізованого бюджету УТОГ. Директорам вказаних вище підприємств необхідно надати письмові пояснення причини зриву виконання показників та реальні заходи щодо їх виконання у ІV кварталі поточного року. Їх зобов’язали забезпечити щомісячне виконання завдань по обсягах випуску продукції, отримання прибутку та відрахувань коштів до бюджету УТОГ.

Далі на президії ЦП УТОГ було детально розглянуто Чернівецьке УВП УТОГ, про роботу якого доповідав заступник голови УТОГ з економічних питань В.В. Шевчук, котрий нещодавно побував там з робочою поїздкою.

Згідно з оперативними звітами за 9 місяців 2016 року, які були надані підприємством до Центрального правління УТОГ, встановлено, що УВП не виконало свої планові завдання з основних показників діяльності, що затверджувались йому постановами президії ЦП УТОГ та містились у щорічних програмах директора.

Попри те, що на підприємстві чудова виробнича база, сучасне обладнання, достатньо кваліфіковані кадри і є можливість випускати різну за профілем продукцію (тут працюють дільниці легкої промисловості й деревообробки), стан справ на Чернівецькому УВП УТОГ абсолютно не відповідає його реальним можливостям. Так, обсяги виробництва продукції в діючих цінах за 9 місяців цього року виконані лише на 67,4 % від плану, виробнича діяльність підприємства збиткова, відрахування до бюджету УТОГ виконані лише на 47 %. Крім того, підприємство має велику дебіторську та кредиторську заборгованість.

Хоча середньомісячна заробітна плата працівників підприємства збільшилась на 16,3 %, у т.ч. інвалідів — на 14,3 % у порівнянні з 2015 роком, але планові показники по середньомісячній заробітній платі, які передбачались бізнес-планом, не виконані. Кредиторська заборгованість підприємства збільшилась на 551 тис. грн. у порівнянні з початком 2016 року. Перерахування до бюджету УТОГ у порівнянні з 2015 роком було збільшено, але менше, ніж передбачено бізнес-планом та програмою директора, і бюджет УТОГ недоотримав за цей період від підприємства коштів на суму 98,5 тис. грн., які мали б спрямовуватися на діяльність соціальної сфери УТОГ.

Проведеною в квітні 2016 року тематичною перевіркою фінансово-господарської діяльності Чернівецького УВП директору підприємства вказувалось на виявлені недоліки, які необхідно було виправити у термін до 30.06.2016 року. Але станом на 30.09.2016 року ці ж самі недоліки мають місце в роботі підприємства, а саме: збільшення суми кредиторської заборгованості; непогашення позики інвестиційного фонду; непроведення планових мінімальних відрахувань до бюджету УТОГ.

Враховуючи вищевикладене та з метою остаточного усунення відмічених недоліків у роботі Чернівецького УВП УТОГ, президія Центрального правління УТОГ постановила директору підприємства П.С. Фурчаку оголосити догану і зобов’язати  його у термін до 05.12.2016 року погасити заборгованість по сумах щомісячних мінімальних відрахувань до бюджету УТОГ і по внесках до інвестиційного фонду.

 

У термін до 05.12.2016 року П.С. Фурчаку доручено проаналізувати та надати остаточні пропозиції щодо зменшення сум кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства, провести повну інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться на Чернівецькому УВП УТОГ, та надати ці списки до ЦП УТОГ, ліквідувати збитковість виробничої діяльності підприємства, усунути всі інші зауваження та недоліки, які наведені в постанові президії ЦП УТОГ від 20.04.2016 року №115/2016 «Про результати тематичної перевірки фінансово-господарської діяльності Чернівецького УВП УТОГ», та у термін до 05.12.2016 року надати до відділу планування, економічного аналізу та аудиту виконавчого апарату ЦП УТОГ письмові пояснення щодо її виконання.

П.С. Фурчак у своєму виступі на президії ЦП УТОГ визнав наявність зазначених у постанові президії проблем, розповів про кроки, які вживаються для їх усунення, і висловив ряд пропозицій щодо подальшої роботи у пошуках виходу зі складної ситуації, яка склалася на підприємстві. Проте члени президії ЦП УТОГ вкрай критично поставилися до цих пропозицій, вимагаючи від директора більш конкретних й ефективних заходів. Чимало часу на президії тривало обговорення шляхів і термінів погашення заборгованості УВП — як перед Товариством, так і перед іншими кредиторами. Адже всім зрозуміло, що ситуація надто серйозна, щоб легковажно ставитись до неї.

Голова УТОГ І.І. Чепчина, віддавши належне врівноваженості П.С. Фурчака і його вмінню аргументувати свої пропозиції, висловила сподівання, що йому вдасться змінити ситуацію на краще, оскільки у протилежному випадку йтиметься про вжиття більш суворих заходів.

 

 

Ще одним з питань, які розглядалися на засіданні президії ЦП УТОГ 26 жовтня, було питання про результати ревізії фінансово-господарської та статутної діяльності підприємства «Культурний центр УТОГ», що була проведена у жовтні 2016 року. З інформацією по цьому питанню виступив начальник відділу організаційно-масової, культмасової та реабілітаційної роботи виконавчого апарату ЦП УТОГ С.В. Котельянець.

Перш за все, він відзначив, що КП «Культурний центр УТОГ» — це великий колектив, до складу якого входять: керівництво підприємства, бухгалтерія, відділ інформації та масових заходів (у т. ч. бібліотека і Музей історії УТОГ), відділ художньої самодіяльності, театр «Райдуга», постановча частина, режисерське управління теат­ру, редакція відеозапису та титрування телепередач і господарський відділ. Нещодавно цей перелік поповнився Центром жестової мови.

 

Робота КЦ УТОГ проводиться на підставі узгоджених з ЦП УТОГ річних програм і календарних планів. Всі заходи, які ними передбачені, виконуються вчасно й у повному обсязі. Так, як зазначив С.В. Котельянець, лише у цьому році на базі КЦ УТОГ успішно відбувся з’їзд Товариства, була підготовлена концертна програма до цієї події та інші цікаві заходи.

І дуже прикро, що поруч з успіхами під час ревізії у роботі КЦ УТОГ були виявлені значні порушення та недоліки, частина яких стосується грубих помилок у бухгалтерському обліку, зокрема:

— порушення встановленої Мінфіном України методології ведення обліку, що спричинило неправильне відображення фінансових результатів підприємства, у тому числі віднесення видатків на рахунок бухгалтерського обліку № 23 «Виробництво» при тому, що КЦ УТОГ є невиробничим підприємством; 

— відображення у регістрах бухгалтерського обліку виплаченої зарплати працівникам з від’ємним значенням;

— відображення у балансі за перше півріччя 2016 р. отриманих від ЦП УТОГ основних фондів як витрат, що були понесені підприємством;

— списання без дозволу ЦП УТОГ у 2014 році дебіторської заборгованості МП «ТД Антія», строк позовної давності якої не настав;

— виплата надбавок до посадових окладів окремих працівників і, разом з тим, — невиплата індексації до зар­плати працівникам, як того вимагає законодавство України з оплати праці;

— значне скорочення чисельності та розміру оплати праці працівників театру «Райдуга»;

— порушення ведення касових операцій, у тому числі: відсутність касової книги у паперовому вигляді та журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів тощо;

— наявність випадків оплати бухгалтерією КЦ УТОГ рахунків без розпорядчого підпису директора; відсутність первинних документів під багать­ма банківськими виписками тощо.

Крім того, ревізією були виявлені також порушення у питанні оренди приміщень КЦ УТОГ, зокрема, без погодження з ЦП УТОГ надано у суб­оренду приватному підприємцю за ціною 120 грн за 1 кв. метр частину приміщень, які МП «ТД Антія» орендує у КЦ УТОГ по ціні 5,4 грн за 1 кв. метр. При цьому різниця у вартості орендної плати зараховувалася до доходу «ТД Антія».

Були виявлені й інші порушення у роботі КЦ УТОГ, які вказані в акті ревізії. Враховуючи вищесказане і з метою усунення виявлених порушень, президія Цент­рального правління УТОГ постановила за незабезпечення контролю за роботою бухгалтерії та списання без дозволу ЦП УТОГ дебіторської заборгованості МП «ТД Антія», незадовільну організацію господарської діяльності підприємства, допущені порушення в організації оплати праці працівників тощо, директору КЦ УТОГ В.М. Гончаренку оголосити догану.

У постанові ЦП УТОГ доручено зобов’язати В.М. Гончаренка:

— підвищити рівень оплати праці працівників театру «Райдуга»;

— до стабілізації фінансового стану КЦ УТОГ припинити виплату до­плат за сумісництво керівникам структурних підрозділів КЦ УТОГ, а також надання індивідуальних пільг та вигід окремим працівникам підприємства;

— розробити й затвердити у голови ЦП УТОГ штатні розписи працівників КЦ УТОГ з 01.01.2017 р., у яких передбачити збільшення розмірів оплати праці працівників театру «Райдуга» УТОГ і введення необхідної кількості артистів театру з повним посадовим окладом;

— усунути порушення у веденні касових операцій та використанні підзвітних сум;

— забезпечити надання вільних приміщень КЦ УТОГ в оренду та усунути порушення з орендною платою за надання приміщень в оренду МП «ТД Антія» УТОГ;

— усунути інші порушення і зауваження до роботи КЦ УТОГ, які містяться в акті ревізії його діяльності.

У своєму виступі на президії ЦП УТОГ В.М. Гончаренко підкреслив значний обсяг роботи, яку проводить КЦ УТОГ, а наявні недоліки пояснював кадровими проблемами в бухгалтерії та іншими факторами.

Під час обговорення члени президії не могли обминути факт мізерної оплати праці акторів театру «Райдуга» на фоні доплат, надбавок та привілеїв адмінперсоналу. Навіть розгорнулася суперечка стосовно кількості артистів, які працюють на зазначених у штатному розписі 8,5 ставках. Реалії такі: талановиті особистості з унікального теат­ру отримують за свою працю так мало, що шукають іншу роботу будь-де... Але ж звільнення артистів з театру у пошуках кращого заробітку — це не вина самих артистів. Отже, як підкреслили члени президії ЦП УТОГ, треба зробити все, щоб вони мали і роботу, і гідну зарплату за своїм творчим фахом, а не шукали кращого поза межами театру.

 

Інф. «НЖ».

Сохранитьгазета Наше Життя

Про підсумки роботи за 9 місяців і не лише про це

2016-11-15
УТОГ / У президії ЦП УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2016-11/1478787481_furchak-2.jpg

На черговому засіданні президії ЦП УТОГ, яке відбулося 26 жовтня, розгляд питань порядку денного розпочався з інформації начальника відділу управління підприємствами УТОГ О.А. Просоленка про результати роботи підприємств УТОГ за 9 місяців 2016 року та завантаження їх обсягами робіт на ІV квартал 2016 року.

Сохранить

газета Наше Життя