Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Відбулася звітна виставка на присвоєння звання «Зразковий художній колектив»

  29/03/2018     1 523      Admin    

14 березня 2018 року гуртки «Ткацтво» і «Петриківський розпис», чиї художні ви­роби вже багато років є візитівкою Кому­нального закладу «Харківський спеціаль­ний навчально-виховний комплекс» Хар­ківської обласної ради, представили звітну розгорнуту виставку образотворчих робіт та зразків декоративно-ужиткового мис­тецтва на присвоєння почесного звання «Зразковий художній колектив».

У складі експертної оглядової комісії бу­ли присутні видатні діячі культури і мис­тецтва Харківщини. Всі вони одностайно відзначили рівень виконавської майстер­ності, художнє спрямування гуртківців, естетичне спрямування та розвиток твор­чих здібностей вихованців навчально-ви­ховного закладу шляхом популяризації самобутнього декоративно-прикладного мистецтва України. Після обговорення та оцінювання кожної представленої роботи, високі гості ухвалили: «Порушити клопо­тання перед Міністерством освіти і науки України про розгляд питання щодо при­своєння почесного звання «Зразковий ху­дожній колектив» колективам гуртків «Тка­цтво» і «Петриківський розпис» Комуналь­ного закладу «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харків­ської обласної ради (керівники Л.В. Єго­ренкова, Г.В. Нікітюк) за вагомий внесок у справу художньо-естетичного вихован­ня молодого покоління, збереження тра­дицій української культури, формування здорового способу життя, а також значні творчі досягнення колективу на регіональ­ному, всеукраїнському та міжнародному рівнях».

Вітаємо всіх нас із цією знаменною поді­єю!
Інформація КЗ «Харківський спеціальний
навчально-виховний комплекс»
Харківської обласної ради
газета Наше Життя

Відбулася звітна виставка на присвоєння звання «Зразковий художній колектив»

2018-03-29
УТОГ / Твої таланти, УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-03/medium/1522263325_dscn0430.jpg

14 березня 2018 року гуртки «Ткацтво» і «Петриківський розпис», чиї художні ви­роби вже багато років є візитівкою Кому­нального закладу «Харківський спеціаль­ний навчально-виховний комплекс» Хар­ківської обласної ради, представили звітну розгорнуту виставку образотворчих робіт та зразків декоративно-ужиткового мис­тецтва на присвоєння почесного звання «Зразковий художній колектив».

газета Наше Життя