Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Зустріч з фінськими студентами — майбутніми перекладачами

Продовжується розвиток співпраці Українського товариства глухих з органі­заціями за кордоном, які також працюють на благо осіб з порушеннями слуху. Зокре­ма, з тими навчальними закладами, які го­тують перекладачів жестової мови.

Нещодавно в Україні побувала група студентів з Гуманітарного університету («Гумак») м. Гельсінкі (Фінляндія), які на­вчаються жестової мови вже другий рік.

У складі групи, яка прибула до Києва — 8 осіб, зокрема один нечуючий хло­пець, який приїхав до Фінляндії з Іраку. Серед гостей були й наші колишні спів­вітчизниці Світлана та Ольга. У скла­ді групи навчається також дівчина, яка приїхала до Гельсінкі з Іспанії.

Ця інтернаціональна група спілкувалася фінською та англійською розмовними мо­вами, а також фінською та міжнародною жестовими мовами. Світлана й Ольга до­помагали перекладати відповіді своїх од­нокурсників російською.

Гості з Фінляндії активно працювали під час тренінг-навчання з жестових систем міжнародного спілкування, яке відбулося у Школі української жестової мови при КЦ УТОГ. Під час цих занять вони самі навча­лися української жестової мови та навчали всіх охочих міжнародній та фінській жесто­вих мов.


Побували наші гості й у спеціальній шко­лі № 9, де спілкувалися з нечуючими діть­ми та їхніми педагогами.

18 жовтня у конференц-залі виконавчо­го апарату ЦП УТОГ відбулася зустріч ке­рівництва та працівників апарату з фін­ськими студентами.

Голова УТОГ І.І. Чепчина ознайомила їх зі структурою виконавчого апарату ЦП УТОГ, а перший заступник голови УТОГ Т.О. Кривко у супроводі відеопрезента­ції розповіла гостям про мережу Това­риства та діяльність УТОГ.


Потім фінські студенти відповіли на за­питання працівників виконавчого апарату ЦП УТОГ. Зокрема, у них поцікавилися іс­торією навчання перекладачів у Фінляндії. Розпочиналася вона ще у 1962 році з не­великої групи, яка навчалася у вихідні дні. У 90-ті роки стали викладати жестову мову в університеті, навчання спочатку тривало 2 роки, а зараз — вже 4 роки і до програми входить не лише вивчення жестової мови, а й інші предмети, пов’язані з психологією глухих і культурою нечуючої спільноти. По­цікавилися й у єдиного нечуючого хлопця в групі, якою він бачить свою подальшу ро­боту. Той відповів, що він буде глухим пе­рекладачем, а також перекладачем для сліпоглухих людей. Він вже має досвід ро­боти зі сліпоглухими. При цьому не лише перекладає їм інформацію, а старається підтримати й розважити їх.

На зустрічах з фінськими гостями всі ма­ли змогу впевнитися, що навіть при засто­суванні у спілкуванні кількох мов, у тому числі жестових, порозуміння цілком мож­ливе, а обмін інформацією, корисною для всіх, відбувається успішно.

На завершення зустрічі в апараті ЦП УТОГ директор Культурного центру УТОГ В.М. Гончаренко наголосив, що є споді­вання на подальшу ефективну співпра­цю між Університетом «Гумак» та Школою української жестової мови при КЦ УТОГ
Інф. «НЖ»газета Наше Життя

Зустріч з фінськими студентами — майбутніми перекладачами

2018-10-29
УТОГ / Професія - перекладач https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-10/medium/1540801148_finy1.jpg

Продовжується розвиток співпраці Українського товариства глухих з органі­заціями за кордоном, які також працюють на благо осіб з порушеннями слуху. Зокре­ма, з тими навчальними закладами, які го­тують перекладачів жестової мови. Нещодавно в Україні побувала група студентів з Гуманітарного університету («Гумак») м. Гельсінкі (Фінляндія), які на­вчаються жестової мови вже другий рік.

газета Наше Життя