Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя
  •    ▹ Семінар-тренінг для перекладачів жестової мови навчальних закладів міста Києва «Переклад у освітній сфері: досвід минулого, виклики сьогодення» (продолжение)  

Семінар-тренінг для перекладачів жестової мови навчальних закладів міста Києва «Переклад у освітній сфері: досвід минулого, виклики сьогодення» (продолжение)

 

Продовження, початок тут.

 

Відкриваючи семінар, директор Київського коледжу легкої промисловості, кандидат технічних наук, доцент Ганна Щуцька відзначила, що коледж є унікальним вищим навчальним закладом, де з 1958 року готують фахівців у галузі легкої промисловості з числа осіб з порушеннями слуху. Серед ВНЗ України коледж посідає перше місце за кількістю нечуючих студентів та перекладачів жестової мови. Зараз у стінах коледжу навчається більше 120 студентів з особ­ливими потребами.

 

 

Київський коледж легкої промисловості залюбки ділиться досвідом навчання таких студентів та з задоволенням переймає інноваційні технології. Ганна Щуцька зазначила, що головна мета при навчанні нечуючих студентів — залучення їх до повноцінної участі в усіх сферах су­спільного життя. Люди з інвалідністю повинні одержувати необхідну підтримку при набутті освіти, працевлаш­туванні тощо. Отримання якісної освіти, зокрема у вищих навчальних закладах, стає однією з умов їх інтеграції у суспільство.

Семінар відвідали близько 20 перекладачів різних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України: Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Київського національного університету технологій та дизайну, Державного вищого навчального закладу «Київський коледж легкої промисловості» та Київського регіонального вищого професійного училища будівництва.

Ірина Чепчина, перший заступник голови ЦП УТОГ, розповіла про особ­ливості державного замовлення на підготовку спеціалістів із числа глухих на 2015 рік та чинники, що його формують; про форми перевірки знань, які існують наразі в Україні. Також вона зазначила, що основними умовами навчання нечуючих у вишах є наявність перекладача жестової мови, володіння глухими студентами українською жестовою мовою, відповідна сурдотехнічна апаратура та адаптований навчальний матеріал (візуально-електронний).

 

 

 

 

У наявності цих умов у Київському коледжі легкої промисловості учасники семінару змог­ли впевнитися, відвідав­ши відкритий урок з української мови в змішаній групі студентів І курсу коледжу, який був проведений викладачем Л.В. Волковою та перекладачем жестової мови першої категорії Т.І. Садовничою. На прикладі уроку було продемонстровано, як відбувається адаптація студентів з порушеннями слуху під час навчання саме у змішаних групах. Варто зазначити, що робота у групах, де навчаються і чуючі, і нечуючі студенти — нелегка, оскільки головна мета викладача — зуміти однаково доступно викласти матеріал для всіх студентів.

 

 

Після відкритого уроку перед учасниками семінару-тренінгу виступили Віра Замша, перекладач жестової мови вищої категорії НТУУ «КПІ», та Олександр Трикін, перекладач жестової мови вищої категорії НПУ ім. М.П. Драгоманова — з порадами, виходячи з власного досвіду щодо роботи у групах з нечуючими студентами. Виступаючі пригадали різні випадки, що трап­лялися під час роботи та поділилися своїми рекомендаціями.

У своїй презентації «Перекладач у нав­чальних закладах: хто він є?» Ігор Бондаренко, голова Ради перекладачів жестової мови Київської організації УТОГ, зосередив увагу присутніх на правових основах діяльності перекладачів, яка базується на визнанні комунікативних прав глухих як лінгвістичної та культурної групи, що має право на повну і рівну комунікацію, участь в усіх аспектах життя громадськості та послуги перекладу найвищої якості. Незважаючи на те, що перекладач жестової мови лише проміжна ланка в комунікації чуючих та глухих осіб, і основ­ним його професійним обов’язком є здійснення адекватного перекладу між словесною та жестовою мовами, робота перекладача в навчальному закладі має свої специфічні особливості, що тягне за собою певну відповідальність. Доповідач підкреслив, що перекладач має бути дорослою моделлю для наслідування студентами (як глухими, так і чуючими), тому має дотримуватись певних морально-етичних принципів у своїй роботі: бути неупередженим під час здійснення перекладу, підтримувати здорові стосунки зі студентами, але не ставитися до них як до друзів, не обговорювати зі студентами інших дорослих учасників освітнього процесу, не ігнорувати вельми неадекватну поведінку будь-якого студента, але реагувати відповідним чином, чітко розмежовувати свою роль в освітньому процесі та сферу своєї компетенції. Разом із тим, перекладач має сприяти розвитку самостійності та незалежності глухих студентів, а, отже, не має брати на себе роль захисника та відповідальність за їх успішність. Також Ігор підкреслив, що запорукою ефективної роботи перекладача жестової мови в навчальному закладі є ретельна підготовка до занять, тісна співпраця з викладачами та, звісно ж, дотримання принципів безперервної освіти та професійного розвитку шляхом самовдосконалення та підвищення рівня своєї освіченості.

 

 

 

Наталія Адамюк, старший наукововий співробітник лабораторії жестової мови Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, презентувала доповідь «Перекладач у навчальному закладі як модель жестової мови для студентів», у якій представила порівняння сприйняття навчального матеріалу нечуючими студентами в інклюзивних та спеціальних групах, а також підкреслила, що перекладач є мовною моделлю для нечуючого студента, тому дуже важливим є високий рівень володіння перекладачем жестовою мовою (не лише калькуючим жестовим мовленням), його освіченість, робота над складними термінами і, звичайно ж, постійна робота над собою.

 

 

 

 

Після завершення семінару у багатьох присутніх виникли запитання, заперечення чи поради. Звичайно ж, за такий короткий час неможливо обговорити всі хвилюючі та актуальні питання, що стосуються роботи перекладачів у вишах, але цей семінар-тренінг став поштовхом до змін і, варто визнати, існуючі моделі перекладачів ЖМ у вишах — не ідеальні і потребують реформ у відповідності з рекомендаціями спеціалістів, які виступили на семінарі. Отже, є куди рухатися, є в якому напрямку вдосконалюватися, тож сподіваємося, цей семінар матиме продов­ження у майбутньому.

 

 

М. АНДРІЄНКО.

 

Фото П. МОРГУНОВА.газета Наше Життя

Семінар-тренінг для перекладачів жестової мови навчальних закладів міста Києва «Переклад у освітній сфері: досвід минулого, виклики сьогодення» (продолжение)

2015-03-30
УТОГ / Професія - перекладач https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2015-03/1427528765_dsc_2959_.jpg

Відкриваючи семінар, директор Київського коледжу легкої промисловості, кандидат технічних наук, доцент Ганна Щуцька відзначила, що коледж є унікальним вищим навчальним закладом, де з 1958 року готують фахівців у галузі легкої промисловості з числа осіб з порушеннями слуху. Серед ВНЗ України коледж посідає перше місце за кількістю нечуючих студентів та перекладачів жестової мови. Зараз у стінах коледжу навчається більше 120 студентів з особ­ливими потребами.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ