Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Для підтримки сайтів підприємств УТОГ

Президія Центрального правління Укра­їнського товариства глухих заслухала ін­формацію інформаційно-видавничого відділу виконавчого апарату ЦП УТОГ з аналізу існуючих сайтів підприємств То­вариства. З метою популяризації роботи сайтів, заохочення та підтримки працівни­ків підприємств, які працюють у цій галузі, залучення їх до співпраці з інтернет-мага­зином УТОГ та сайтом УТОГ було прийня­то відповідну постанову. Нею затвердже­но Положення про систему стимулюван­ня роботи сайтів підприємств УТОГ, склад моніторингової групи з оцінки роботи сайтів підприємств УТОГ та критерії оцінки робо­ти сайтів підприємств УТОГ.

У постанові зазначено, що сайти під­приємств УТОГ розглядатимуться та оці­нюватимуться моніторинговою групою в залежності від відповідності критеріям оцінки двічі на рік:

  • до 31 червня (попередній моніто­ринг);
  • до 31 листопада (загальнорічний підсумковий моніторинг).

Оголошення результатів аналізу: 31 грудня 2018 р. і наступних років.

Учасниками моніторингу можуть бути офіційні сайти підприємств УТОГ, які по­дають заявки на участь у ньому.

Участь у моніторингу безоплатна.

Сайти повинні відповідати певним ви­могам і критеріям оцінки. Затверджено наступні критерії оцінки:

  • Видимість сайту у пошукових системах;
  • Зручність користування сайтом;
  • Дизайн сайту;
  • Функціональність, навігація по сайту;
  • Наявність інформації про продукцію підприємства та його послуги.

Для переможців загальнорічного під­сумкового моніторингу встановлюються 3 премії за рахунок коштів, запланованих у бюджеті УТОГ.

Заохочуваними відзнаками для учасни­ків моніторингу будуть:

  • — публікація підсумків моніторингу на шпальтах газети «НЖ»;
  • — розміщення списку кращих сайтів підприємств УТОГ на сайті газети «НЖ» та сайті УТОГ, в соціальній мережі Фейсбук.

Підприємство УТОГ, сайт якого відзна­чила моніторингова група, має забезпе­чити урочисте відзначення і вручення пре­мії тим працівникам, які безпосередньо працюють над сайтом підприємства.

Отже, чекаємо від підприємств УТОГ заявок у довільній формі на участь у моніторингу. Ці заявки необхідно надси­лати на електронну пошту газети «Наше життя» УТОГ.
Інф. «НЖ»
газета Наше Життя

Для підтримки сайтів підприємств УТОГ

2018-05-24
УТОГ / На підприємствах УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-05/1527148232_internet.jpg

Президія Центрального правління Укра­їнського товариства глухих заслухала ін­формацію інформаційно-видавничого відділу виконавчого апарату ЦП УТОГ з аналізу існуючих сайтів підприємств То­вариства. З метою популяризації роботи сайтів, заохочення та підтримки працівни­ків підприємств, які працюють у цій галузі, залучення їх до співпраці з інтернет-мага­зином УТОГ та сайтом УТОГ було прийня­то відповідну постанову. Нею затвердже­но Положення про систему стимулюван­ня роботи сайтів підприємств УТОГ, склад моніторингової групи з оцінки роботи сайтів підприємств УТОГ та критерії оцінки робо­ти сайтів підприємств УТОГ.

газета Наше Життя