Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

На Дрогобицькому меблевому підприємстві «КАРПАТИ» УТОГ

МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ

На сторінках газети «Наше життя» завж­ди знаходиш цікаві й актуальні матеріали, які відображають різні сторони життя нечу­ючих людей, зокрема й роботу, яка прово­диться в УТОГ з їх трудової реабілітації.

З часу заснування Українського товари­ства глухих, якому невдовзі виповнюється 85 років, його основоположники й органі­затори ще в нелегкі передвоєнні роки не­стабільності та розрухи створювали ро­бітничі артілі, виробничі осередки, даючи можливість нечуючим працювати, заро­бляти, а отже — утверджувати себе в жит­ті.

Дрогобицьке меблеве підприємство «Карпати» УТОГ було засноване в повоєн­ному 1949 році, переживало злети, мало й проблеми. Ці проблеми були як об’єктив­ні (боляче відчувся перехід від планової до ринкової економіки), так і суб’єктивні.

І ось зараз, після складних років, які пе­режило підприємство, ще не до високих досягнень, але ознаки стабільності вже по­мітні. Найперші кроки — це регулярна ви­плата заробітної плати, збільшення замов­лень, участь у тендерах. Адже треба забез­печити роботою колектив, в якому майже дві третини складають працівники з інва­лідністю зі слуху.

Крім того, наше підприємство є балан­соутримувачем гуртожитку, власником якого є Українське товариство глухих в особі Центрального правління УТОГ. Вико­нуючи постанову ЦП УТОГ «Про встанов­лення плати за проживання в гуртожит­ках», погоджені тарифи, які нараховуються як плата за проживання. З метою ліквідації збитків від утримання гуртожитку незадія­на площа надана в оренду приватному під­приємству.

Ось так і працює колектив, докладаю­чи зусиль для реалізації поставлених за­вдань. Люди вірять у краще. Думаєте, це мало? Ні, це багато значить. Адже підпри­ємство створювалося завдяки праці не од­ного покоління, а цілих трудових династій. І ця віра, звичайно, додає нам впевненості.

ЗУСТРІЧ З ГОЛОВОЮ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УТОГ

Нещодавно на Дрогобицькому мебле­вому підприємстві «Карпати» УТОГ відбу­лася зустріч з головою Львівської облас­ної організації УТОГ В.В. Балдигою.

Під час цієї розмови Володимир Васи­льович проінформував працівників під­приємства про новини в законодавстві, порядок забезпечення телефонами та ін­шою технікою тощо.

ЖІНКИ ПІДПРИЄМСТВА

Весну ніякими снігами і морозами не зу­пиниш. У цьому переконуємося з року в рік. А для нас весна починається зі свята — Міжнародного жіночого дня 8 Березня.

На нашому підприємстві жінки в меншо­сті (за кількістю, звичайно), бо на мебле­вому виробництві переважають чоловічі професії, що потребують значних фізичних зусиль. Але завзяття й трудового ентузіаз­му нашим жінкам не позичати !

Ганна Біскупович

Дарія Шияк

Наталя Русиняк

Обробники виробів з дерева Дарія Ши­як, Наталя Русиняк та Ганна Букіль вже по­над 30 років поруч із своїми чоловіками трудяться на підприємстві. Всі вони — ко­лишні випускниці Жовківської спецшко­ли-інтернату.

Ганна Біскупович і Леся Бойчук навча­лися в Підкамінській школі-інтернаті. Ніна Ціздин — з Волині. Вони також прийшли на виробниче навчання, а потім залишили­ся на підприємстві, де працюють поруч із своїми чоловіками.

Ольга Ситнюк — завідувач гуртожитку. Народилася на Рівненщині, навчалася в Кисляцькій школі-інтернаті на Вінничині, а потім доля привела її до Дрогобича. Вона дуже відповідальна, очолює первинну ор­ганізацію УТОГ.

Тереза Стефанишин працює покоївкою гуртожитку, вона — справжня господиня й активна людина, в недалекому минулому — учасниця художньої самодіяльності.

Всі вони — щасливі мами, а декотрі вже й бабусі! У переддень Міжнародного жіно­чого дня для всіх жінок колективу організу­вали свято представники його сильної по­ловини — директор підприємства Б.І. Віт­кович разом з Радою трудового колективу. Жінкам вручили весняні квіти та подарунки — солодощі. А найголовнішими були щирі вітання і побажання бути надійним обере­гом радості, любові, родинного тепла.

Нехай ці побажання неодмінно збудуть­ся!

ЕКСКУРСІЯ НА ПІДПРИЄМСТВО

Для учнів Дрогобицької загальноосвіт­ньої школи № 10 Міським центром зайня­тості населення було організовано екскур­сію на Дрогобицьке меблеве підприємство «Карпати» УТОГ.

Цьогорічні випускники з великою ціка­вістю ознайомилися з виробничим проце­сом: складанням меблів, роботою верстатів, кромкуванням деталей. Начальник цеху В.І. Роман та майстер А.В. Берко від­повіли на запитання, які цікавили екскур­сантів.У виставковому залі, де розміщені готові вироби підприємства, заступник директо­ра з комерції Д.М. Кичун розповіла, які ви­ди продукції освоює виробництво, які з них мають найбільший попит у населення.

— Робітничі професії тепер дуже акту­альні, — ділиться враженнями провідний фахівець з питань зайнятості М.І. Грицай. — Тому сьогоднішнім випускникам ми хо­чемо показати, що можна зробити своїми руками. Адже людина з робітничою профе­сією завжди знайде себе в житті.

— Тут всюди працюють нечуючі люди. Вони вправно освоїли роботу біля верста­тів, знають виробничий процес,—приємно здивована Марія Іванівна.

І ми впевнені: ця екскурсія нікого із сьо­годнішніх випускників не залишила бай­дужим.
І. ЦЕЛЕНЬ,
інспектор відділу кадрів Дрогобицького
меблевого підприємства «Карпати» УТОГ
газета Наше Життя

На Дрогобицькому меблевому підприємстві «КАРПАТИ» УТОГ

2018-04-18
УТОГ / На підприємствах УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-04/medium/1523776273_image003.jpg

На сторінках газети «Наше життя» завж­ди знаходиш цікаві й актуальні матеріали, які відображають різні сторони життя нечу­ючих людей, зокрема й роботу, яка прово­диться в УТОГ з їх трудової реабілітації. З часу заснування Українського товари­ства глухих, якому невдовзі виповнюється 85 років, його основоположники й органі­затори ще в нелегкі передвоєнні роки не­стабільності та розрухи створювали ро­бітничі артілі, виробничі осередки, даючи можливість нечуючим працювати, заро­бляти, а отже — утверджувати себе в жит­ті.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ