Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Дорогу здолає той, хто йде

Що найголовніше на виробництві? Звісно, саме виробництво, від якого залежать прибутки, нарахуван­ня на податки, оплата послуг. Як живе Дрогобицьке меблеве підприємство «Карпати» УТОГ сьогодні? Проаналізуємо разом.

Переживши складні роки невиплати зароблених коштів і незадіяності працівників у виробничому про­цесі, меблеве підприємство почало потрохи відновлю­вати свій потенціал.

А найголовніше — люди, майстри-меблевики, ква­ліфіковані робітничі кадри, які продовжують майже 70-літню трудову славу учбово-виробничого підпри­ємства УТОГ.

Інженер-технолог О.І. Гаєва і столяр М.І. Букіль

Директор Б.І. Віткович оптимістично дивиться у май­бутнє, хоча на сьогодні ще є багато проблем: «Отри­мавши підприємство з великими боргами, я усвідо­мив, що найголовніше зараз — постійні замовлення на меблеву продукцію. Конкуренція, звісно, є, бо працю­ють приватні майстри, які, чого гріха таїти, виробля­ють меблі, ціна яких буде дешевшою — звідси і збут пришвидшений. Тоді як у нас працюють інваліди (їхня частка в колективі — майже 70%). Витрати на вироб­ничі потужності, утримання житлового фонду — гур­тожитку, оплата послуг і сировини — все це закладе­но, як частка відрахувань. Тому в планах — виходити на міжнародний рівень, шукати замовників за кордоном».

«Наразі, — ділиться ветеран виробництва Д. М. Ки­чун, заступник директора з комерції, — виробляємо офісні та шкільні меблі на замовлення відділу освіти Трускавецької міської Ради, облаштовуємо нашими меблями номери санаторіїв міста-курорту Трускавця. Приватні замовлення також поповнюють доходи під­приємства — шафи-купе, ліжка, дитячі меблі, які роз­робляє дизайнер-технолог».

Столяр М.В. Шиян

Лицювальник меблевих виробів П.М. Питчак

Майстер дільниці механічної обробки деревини В.І. Роман

«Так, звичайно, — це інженер-технолог О.І. Гає­ва долучається до обговорення, — нові технології виробництва, дизайнерські розробки мають неаби­який попит у замовників».

Але найбільше пишається Оксана Іванівна, ще моло­дий спеціаліст-технолог, нечуючими майстрами-сто­лярами, які багато років працюють на виробництві і стали для неї добрими помічниками й порадниками. Це Михайло Шиян, Іван Матвіїв, Мирослав Букіль, Ігор Лагодюк, а також жінки — обробники виробів з дерева —Дарія Шиян, Наталія Русиняк, Ганна Букіль.

А майстер дільниці механічної обробки деревини В.І. Роман завжди може розраховувати на своїх підо­пічних — Романа Лужецького, Петра Питчака, Михай­ла Ільницького.

Ринкова економіка диктує свої закони, важкі завдан­ня часом здаються неможливими до виконання, але оптимізм і віра в перспективу допомагають вирішу­вати ці завдання, а наразі це дає можливість погаси­ти попередні борги, збільшити кількість замовлень на меблеві вироби, оновити застаріле технічне облад­нання, залучати до роботи молодих нечуючих робіт­ників через організацію індивідуального виробничого навчання.

Дорогу здолає той, хто йде. І в цьому є впевненість всіх працівників, всього колективу Дрогобицького меблевого підприємства «Карпати» УТОГ.


Інформація Дрогобицького МП «Карпати» УТОГгазета Наше Життя

Дорогу здолає той, хто йде

2017-09-27
УТОГ / На підприємствах УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-09/medium/1506392130_img_1770.jpg

Що найголовніше на виробництві? Звісно, саме виробництво, від якого залежать прибутки, нарахуван­ня на податки, оплата послуг. Як живе Дрогобицьке меблеве підприємство «Карпати» УТОГ сьогодні? Проаналізуємо разом.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ