Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Успішні з УТОГ: Валерій Дем’янчук


Сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику про успішних молодих працівників Укра­їнського товариства глухих. Героєм сьогоднішнього інтерв’ю є голова Житомир­ської облорганізації УТОГ Валерій Дем’янчук, якому вдається своєю плідною та невтомною працею утримувати облорганізацію серед кращих в Україні. Тож нумо знайомитися!

— Валерію Станіславовичу, поділіть­ся спогадами про те, як Ви вперше при­йшли до УТОГ?

— З дитинства я жив з батьками у гур­тожитку підприємства УТОГ, тож з ранніх років для мене все було пов’язане з нашим Товариством. Я був частим гостем у БК, брав участь у різних заходах: концертах, змаганнях тощо. Мене завжди оточували глухі люди, саме завдяки УТОГ з’явились близькі друзі, я познайомився з дружиною, з якою ми разом виховуємо донечку. Тож можу сказати, що в УТОГ я прийшов ще з малих літ.

Під час зустрічі з отаманами Козацтва Запорозького

— Розкажіть про свою нинішню робо­ту та те, як Ви до неї прийшли? Як почи­нався Ваш шлях до цієї посади?

— Я був і є активним учасником куль­турного та соціального життя глухих, тож завжди брав участь у різних заходах, що проводились Житомирською облоргані­зацією УТОГ та Житомирським будинком культури УТОГ. Мене помітила тодішня го­лова облорганізації Віра Геннадіївна Евіна та почала залучати до роботи в організа­ції. Спочатку я відмовлявся, але вийшло так, що на той момент був без роботи, тож погодився для початку попрацювати сто­рожем. Але Віра Геннадіївна придивляла­ся до мене, давала щоразу більш відпові­дальні завдання та доручення з організації різних заходів для глухих, таких як обласні «Ігри патріотів» тощо. Згодом я почав пра­цювати керівником гуртка.

Все змінилося напередодні святкуван­ня 80-річчя УТОГ. До Житомира завітало керівництво ЦП УТОГ на чолі з Ю.П. Мак­сименком. В.Г. Евіна звітувала перед ним, наостанок зазначивши, що за станом здо­ров’я планує піти на заслужений відпочи­нок. Ніхто з нас й гадки не мав, хто буде наступним головою. За себе я навіть і не думав, бо тоді навчався в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драго­манова, тож планував після закінчення ви­шу працювати у школі.

Та доля вирішила по-іншому. Влітку 2013 року Віра Геннадіївна запросила мене до себе на розмову та запропонувала ста­ти головою Житомирської облорганізації УТОГ. Я довго думав над цією пропозиці­єю, радився з близькими щодо цього важ­ливого кроку і, отримавши від них підтрим­ку, — погодився. Тож уже у вересні 2013 року став виконувачем обов’язків голови Житомирської облорганізації УТОГ.

— Як Вам працюється? Які Ваші ос­новні завдання у роботі? На які трудно­щі натрапляли та як їх долаєте?

— Основною метою є покращення жит­тя глухих, процвітання культури глухих та всебічний розвиток Товариства. Хочеться, щоб ми, нечуючі, були відкриті світові, щоб нас бачили й щоб про нас знали.

Робота головою облорганізації не є лег­кою, доводиться вирішувати багато різних питань, думати про все і постійно дбати про те, як допомогти людям.

На весняному суботнику у дворі облорганізації УТОГ

Бувають у роботі різні моменти — і гарні, і погані, і радісні, і сумні. Першою чергою, я стараюсь допомогти кожному, незважа­ючи ні на що, і своїх працівників теж закли­каю поважати кожну людину, яка прихо­дить до нас в облорганізацію, попри їхній характер чи поведінку. Всі люди різні й ми маємо їм допомагати. Бо куди ж їм тоді ще йти? Тільки до УТОГ.

— Валерію Станіславовичу, що для вас УТОГ?

— Без перебільшення скажу, що УТОГ для мене — мій перший дім. Я з дитин­ства був у Товаристві, а зараз більшу частину свого часу проводжу в облоргані­зації УТОГ. Мої дружина та донечка теж часто приходять до облорганізації та до клубу. Тож ми справжня УТОГівська ро­дина.

— Хто з особистостей УТОГ є для вас прикладом для наслідування і чому?

— Мені складно назвати когось, бо у кожної епохи — свої приклади та свої лі­дери. І ті, хто був взірцем у колишні часи, беззаперечно, є достойними прикладами, але світ дуже змінився, життя крокує да­леко вперед і те, що було важливим ко­лись, втрачає актуальність сьогодні. Тож нам треба самим творити майбутнє, ди­витись вперед, створюючи та роблячи щось нове.

— І наостанок, чи вважаєте Ви себе успішним?

— Так, я є успішною людиною. І хочеться зазначити, що цей успіх — завдяки УТОГ. У мене був шанс та можливості реалізува­ти себе і я ними скористався. І такий шанс мають багато людей з порушеннями слуху, бо всім їм є куди піти — до УТОГ. У Товари­стві є підприємства, є облорганізації, є Бу­динки культури. Є потенційні робочі місця, де глухих радо зустрінуть та підтримають. Так, часом буває нелегко, але, за бажан­ням, успіху може досягти кожен.

— Дякуємо Вам, Валерію Станісла­вовичу, за цікаве спілкування! Успіхів Вам у подальшій роботі та нових до­сягнень!

М. АНДРІЄНКОгазета Наше Життя

Успішні з УТОГ: Валерій Дем’янчук

2018-01-22
Люди нашого Товариства / Відео https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-01/medium/1516566632_demyanchuk.jpg

Сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику про успішних молодих працівників Укра­їнського товариства глухих. Героєм сьогоднішнього інтерв’ю є голова Житомир­ської облорганізації УТОГ Валерій Дем’янчук, якому вдається своєю плідною та невтомною працею утримувати облорганізацію серед кращих в Україні. Тож нумо знайомитися!

газета Наше Життя