Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Один запис у трудовій

Вже тривалий час у Товаристві пишеться своя «Книга рекордів УТОГ», куди вносяться всі виявлені та досліджені досягнення нечуючих особистостей. І ось рішенням пре­зидії ЦП УТОГ від 22 листопада 2017 року до рекордів УТОГ буде зараховано досяг­нення члена УТОГ Миколи Романовича ДАВИДЕНКА, який з 23 грудня 1953 року до 1 червня 2017 року пропрацював на Київському казенному підприємстві «Арсенал» слюсарем механо-складальних робіт (має загальний трудовий стаж слюсаря понад 63 роки), чим встановив абсолютний рекорд серед глухих.


Микола Романович Давиденко народив­ся у 1936 році у м. Іванків на Київщині.

В 1943 році, під час гри з друзями на ву­лиці, його збив німецький мотоцикліст. Лі­кар-німець надав Миколі початкову допо­могу, але далі не міг лікувати, бо боявся покарання за допомогу хлопцеві. І через деякий час Микола втратив слух. Навча­тись у школі він не зміг, тож подальшим йо­го навчанням займалися мати та сестри вдома, за шкільною програмою.

У 1952 році Центральне правління УТОГ оголосило набір учнів до Крюківського фабрично-заводського училища (тепер м. Кре­менчук). Разом з сестрою Микола поїхав до училища, де з іншими хлопцями був прийня­тий на навчання до ФЗУ за спеціальністю «слюсар-інструментальник».

Після закінчення навчання Микола з гру­пою юнаків був направлений на роботу до Києва, на легендарний та славнозвісний завод «Арсенал».

Керівник групи, який прибув разом з ви­пускниками до Києва, сказав, що їм випа­ло щастя працювати у знаменитому робіт­ничому колективі арсенальців.

Так Микола разом з іншими хлопцями став членом молодіжного трудового колективу. Освоював спеціальність слюсаря механо­складальних робіт. Нелегко було спочатку, та прагнення якнайшвидше опанувати слюсар­ну справу допомогло подолати перешкоди.

Згодом Микола Романович став досвід­ченим спеціалістом, бригадиром та на­ставником молодих робітників.

Група нечуючих, які працювали на заво­ді «Арсенал», обрала М.Р. Давиденка голо­вою первинної організації УТОГ, що була створена на підприємстві, і всі роки він був беззмінним головою своєї первинної орга­нізації, цеховим активістом, пропаганди­стом серед членів УТОГ.

Брав Микола Романович активну участь у громадському житті Товариства глухих і був учасником драматичного гуртка при Київ­ському палаці культури УТОГ та фотогуртка.

Також Микола Романович постійно оби­рався членом профкому заводу.

В колективі він користується заслуже­ною повагою, його шанують за сумлінну працю, відданість справі та успішне вико­нання планових виробничих завдань. М.Р. Давиденко постійно отримував подяки, грамоти, заохочення від дирекції заводу, Київської міськдержадміністрації.

Йому було надано звання «Кращий на­ставник молоді заводу «Арсенал» (газета «Арсеналець» від 15.03.1990 р.).

За сумлінну працю, внесок у розвиток ві­тчизняної авіації та космонавтики Миколі Романовичу оголошена подяка. У 2011 ро­ці його нагороджено відзнакою УТОГ «За заслуги».

В грудні 2013 року, у зв’язку з 60-річчям сумлінної праці на заводі «Арсенал» М.Р. Давиденко нагороджений грамотою та грошовою премією.

...Давно вже немає на підприємстві гру­пи нечуючих робітників, але Микола Ро­манович ще продовжував працювати до 1 червня цього року, бо дирекція не відпу­скала його — дуже цінного і відповідально­го працівника.

Незважаючи на поважний вік, Микола Романович жвавий, підтягнутий, енергій­ний. Хочеться побажати йому й надалі ак­тивного довголіття!

(З книги «З вершин досвіду і зрілості», вида­ної до 100-річчя Київської організації УТОГ)

В. СКУРЧИНСЬКА


газета Наше Життя

Один запис у трудовій

2017-12-04
УТОГ / Люди нашого Товариства /templates/Adapt/dleimages/no_image.jpg

Вже тривалий час у Товаристві пишеться своя «Книга рекордів УТОГ», куди вносяться всі виявлені та досліджені досягнення нечуючих особистостей. І ось рішенням пре­зидії ЦП УТОГ від 22 листопада 2017 року до рекордів УТОГ буде зараховано досяг­нення члена УТОГ Миколи Романовича ДАВИДЕНКА, який з 23 грудня 1953 року до 1 червня 2017 року пропрацював на Київському казенному підприємстві «Арсенал» слюсарем механо-складальних робіт (має загальний трудовий стаж слюсаря понад 63 роки), чим встановив абсолютний рекорд серед глухих.

газета Наше Життя