Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

І ця подобається, і ця, і ця!..

  15/12/2017     1 405      Admin    
1 місце

Перш за все, від імені оргкомітету та журі фотоконкурсу «Світ очима нечую­чих» хочемо щиро подякувати всім, хто взяв у ньому участь!

Таких сміливців виявилося дванад­цять: Світлана ЛУКОМСЬКА (м. Біла Церква), Вікторія КАЛИНИЧ (м. Ужго­род), Олександр ТОКАЧ ( м . Ужго­род), Віктор ЧЕРЕДНИЧЕНКО (м. Хар­ків), Олексій ВОЛЧОК (м. Львів), Та­рас та Христина БАЛА (м. Львів), Ма­рина ПРЯДКА (м. Запоріжжя), Дмитро СТРЕЛЬЧЕНКО (м. Запоріжжя), Микола АДАМЧУК (м. Хмельницький), Вікторія ШУЛЬГІНА (м. Харків), Анатолій ЄМЦЕВ (м. Київ).

2 місце

Як бачимо, географія проживання учасників досить широка, і це не може не радувати. Але найцікавіше те, що ще ширша географія фотографій, які були надіслані на конкурс: це не лише світли­ни різних куточків нашої рідної України, а й далекого зарубіжжя. Найбільше по­щастило нашим авторам з перебуван­ням у Парижі — там було зроблено аж 6 з 34 робіт, що надійшли на конкурс! А ще були фото, зроблені учасниками конкур­су в Люксембурзі, Польщі, Литві…

3 місце

Приємно, що автори робіт дотриму­валися вимог щодо тематики конкурсу: фото здебільшого відповідали такій те­матичній категорії, як «Глуха людина в світі (Робота. Хобі. Відпочинок)».

Праця і відпочинок, жестова мова і світ захоплень, зустріч з друзями і вражен­ня від подорожей — це далеко не повний перелік всіх тем, з якими ознайомили нас автори надісланих фотографій.

Зрозуміло, що визначитися з найкра­щими роботами було досить складно — у членів журі просто очі розбігалися: і ця подобається, і ця, і ця!..

«Приз читацьких симпатій»

Труднощі у членів журі конкурсу викли­кало й те, що більшість фотографій на­дійшли буквально в останню хвилину. До речі, така особливість майже всіх наших конкурсів: учасники дуже довго тягнуть з відправкою робіт, чим створюють пев­ні труднощі організаторам і членам журі.

Саме тому довелося відмовитися від ідеї про оголошення переможців фото­конкурсу на ювілейних урочистостях з нагоди 50-річчя газети «Наше життя». Зрештою журі на чолі з першим заступ­ником голови УТОГ Т.О. Кривко, до яко­го входили: Н.М. Каменська — началь­ник інформаційно-видавничого відділу апарату ЦП УТОГ; П.В. Моргунов — за­ступник начальника інформаційно-ви­давничого відділу апарату ЦП УТОГ; М.М. Гарбузов — інженер-програміст 1 кате­горії інформаційно-видавничого відділу апарату ЦП УТОГ; М.О. Андрієнко — ко­респондент цього ж відділу; С.Г. Осмо­ловський — завідувач редакції виробни­цтва та титрування телерадіопередач КЦ УТОГ; М.В. Гецко — оператор обробки та титрування телепередач редакції вироб­ництва та титрування телерадіопередач КЦ УТОГ, — змогло визначитися з пере­можцями конкурсу.

Отже, підсумки голосування журі ви­глядають так (дивіться верхні фото):

 • 1 місце — фото № 33 «Репортаж. Без звуку. Париж, 2017 рік» — Вікторія ШУЛЬГІНА, м. Харків,
 • 2 місце — фото № 23 «Дискусія щодо дактилю» — Тарас БАЛА, м. Львів,
 • 3 місце — фото № 26 «Майбутня зірка» — Марина ПРЯДКА, м. Запоріжжя.

Наші щирі вітання переможцям фо­токонкурсу!

Одразу зауважимо, що стосовно пре­тендентів на 1 і 2 місце суперечок прак­тично не було — вони набрали більшість голосів журі (5 з 7 можливих). За тре­тього претендента на нагороду — робо­ту Марини Прядки віддало свої голоси 3 члени журі.

Відзначимо також, що 1—2 голоси членів журі набрали такі роботи:

 • фото № 25 «Сімейне подружжя Ма­хіних» Дмитра Стрельченка (м. Запоріж­жя);
 • фото № 24 «Глухий «козак» на остро­ві Хортиця» Дмитра Стрельченка (м. За­поріжжя);
 • фото № 2 «Персонажі “Вечорів на хуторі поблизу Диканьки”» Світлани Лу­комської (м. Біла Церква);
 • фото № 7 «Йог» Вікторії Калинич (м. Ужгород);
 • фото № 8 «Сироїд» Вікторії Калинич (м. Ужгород);
 • фото № 9 «І зовсім не важко» Вікторії Калинич (м. Ужгород);
 • фото № 10 «Вар’єте в Карпатах» Олександра Токача (м. Ужгород);
 • фото № 17 «Люблю спортивний від­починок» Анатолія Ємцева (м. Київ).

«Сімейне подружжя Махіних» Дмитра Стрельченка (м. Запоріжжя)

«Персонажі “Вечорів на хуторі поблизу Диканьки”» Світлани Лукомської (м. Біла Церква);

«Глухий “козак” на острові Хортиця» Дмитра Стрельченка (м. Запоріжжя);

«Йог» Вікторії Калинич (м. Ужгород)

«Сироїд» Вікторії Калинич (м. Ужгород)

«І зовсім не важко» Вікторії Калинич (м. Ужгород)

«Вар’єте в Карпатах» Олександра Токача (м. Ужгород)

«Люблю спортивний відпочинок» Анатолія Ємцева (м. Київ)

Відзначили члени журі також роботу за № 22 «Все буде добре!» Христини Ба­ли з м. Львова. Ця фотографія набра­ла найбільше, а саме 16 голосів учас­ників читацького голосування на сайті «НЖ». Отже, автор цього фото здобула «Приз читацьких симпатій». Вітаємо, Христино!

Трохи менше (14 голосів) віддали чи­тачі за фото № 18 «Під час походу на Го­верлу» Олексія Волчка з м. Львова. Се­ред робіт, які були відзначені читачами, є більшість тих, що були обрані як кращі й членами журі.

Отже, думки співпали, переможці ви­значені, фотоконкурс завершено!

Ще раз вітаємо переможців — Вікто­рію Шульгіну, Тараса Балу, Марину Пряд­ку і Христину Балу! Їм будуть надіслані грошові премії, які вони зможуть отри­мати у своїх обласних організаціях УТОГ.

Щиро дякуємо всім — і учасникам, і «вболівальникам» — за підтримку нашо­го конкурсу!

До нових зустрічей у наступних кон­курсах і вікторинах!

Оргкомітет фотоконкурсугазета Наше Життя

І ця подобається, і ця, і ця!..

2017-12-15
УТОГ / Конкурси https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-12/medium/1512847487_foto-33-reportazh-bez-zvuku_-parizh-2017.jpg

Перш за все, від імені оргкомітету та журі фотоконкурсу «Світ очима нечую­чих» хочемо щиро подякувати всім, хто взяв у ньому участь!

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ