Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Агов, Архімеди!

  12/11/2017     662      Admin    

Якими б не були важливими та корис­ними для УТОГ конкурси типу «Ерудит», «Ігри патріотів», спортивні змагання, кон­курси красунь тощо, головними рушіями у вирішенні проблем Товариства є люди, які подають багато цінних ідей щодо йо­го подальшого фінансового, економічно­го та соціального розвитку і добиваються реалізації цих ідей або допомагають ін­шим активістам і вдумливим людям такі ідеї впроваджувати у життя.

Така робота у Товаристві так чи інакше ведеться постійно, але її підсумки ще ніко­ли не підбивалися, у зв’язку з чим ще жод­ного разу не виявлялися такі ентузіасти, які за все життя чи за відповідний відрізок часу найбільше зробили для Товариства саме шляхом подання і реалізації своїх творчих задумів, спрямованих на благо глухих.

До таких осіб з-поміж глухих ветеранів Товариства, я без роздумів відніс би Са­пожникова І.А., Філяніну Т.Г., Неплюй М.І., Козаченка А.І., Семенову В.І. та може ще когось із тих, з ким довелося працювати і зустрічатися.

Важко визначитися, кого з перелічених за інтелектом, розумом, енергійністю, да­лекоглядністю, користю для УТОГ треба поставити на перше місце, хто б очолив у цьому рейтингу першу десятку найяскра­віших діячів УТОГ, які, на жаль, уже відійш­ли у вічність. А ще ж треба згадати й тих, хто закладав підвалини Товариства і яких давно вже немає поміж нас…

Але сьогодні час переходити до аналізу діяльності тих, хто продовжував і продов­жує традиції своїх попередників.

І тут мова йде не про те, щоб почати за­ново переписувати перелік почесних членів УТОГ, чи чемпіонів Всесвітніх ігор глухих, чи список глухих кандидатів наук.

А конкретніше: нам треба визначитись, якими шляхами УТОГ буде йти надалі, чи збереже він свою виробничу базу, своюінфраструктуру та свій напрацьований за минулі 85 років його існування інтелекту­альний потенціал?

І визначитись у цьому ми зможемо тіль­ки тоді, коли озирнувшись у минуле й ро­зібравшись у сьогоденні, скажемо собі, що УТОГ утримався, вистояв, вижив саме зав­дяки тому, що у його складі за всю історію його існування були та обов’язково повин­ні бути й надалі активні лідери, які ведуть за собою інших, продукують новітні ідеї і до­кладають багато зусиль щодо їх реалізації.

Саме для того, щоб ми зберегли наше Товариство та пишались і надалі резуль­татами його роботи, я й пропоную запро­вадити в Українському товаристві глухих щорічне проведення відкритого конкурсу на подані членами УТОГ та його шануваль­никами пропозиції щодо наступних, дуже важливих напрямів діяльності:

  • питання подальшого організаційного зміцнення та розвитку Товариства;
  • питання подальшого соціального розвитку Товариства;
  • питання подальшого розвитку і зміц­нення виробничої бази Товариства;
  • питання розвитку інформаційної ро­боти у Товаристві;
  • питання подальшого вирішення жит­лових проблем Товариства.

І якщо ми з новими силами будемо й на­далі спільно займатися вирішенням цих проблем, колись потомки скажуть і про нас: «А вони ж були мізковитими!»

Ю. МАКСИМЕНКО,
радник голови УТОГгазета Наше Життя

Агов, Архімеди!

2017-11-12
УТОГ / Конкурси https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-11/thumbs/1510383070_evrika.jpg

Якими б не були важливими та корис­ними для УТОГ конкурси типу «Ерудит», «Ігри патріотів», спортивні змагання, кон­курси красунь тощо, головними рушіями у вирішенні проблем Товариства є люди, які подають багато цінних ідей щодо йо­го подальшого фінансового, економічно­го та соціального розвитку і добиваються реалізації цих ідей або допомагають ін­шим активістам і вдумливим людям такі ідеї впроваджувати у життя.

газета Наше Життя