Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

​Ювілей «Об’єднання Нечуючих Педагогів» з несвятковими роздумами


10 червня 2017 року громадська орга­нізація «Об’єднання нечуючих педагогів» відзначила своє 15-річчя. Проте урочи­сте засідання було перенесено на осінь — на те були різні поважні причини. Перш за все, очікувалася фінансова підтримка від Київської міської державної адміністрації для заохочення активістів ОНП. І, попри всі складнощі та проблеми, це вдалося здійс­нити. За реалізацію цієї частини планів ве­лика подяка активу ОНП і тим, хто йому до­помагав.

Утім, помиляються ті, хто вважає, що урочисте ювілейне засідання «Об’єднан­ня нечуючих педагогів», яке відбулося 27 жовтня у Культурному центрі УТОГ, було звичайнісіньким святковим заходом з вру­ченням нагород, роздаванням подарунків та звітом про роботу за 15 років. Так, все це було, але крім цього відбулася серйоз­на, напружена розмова про сучасне і май­бутнє спеціальної освіти для осіб з пору­шеннями слуху. Цьому сприяла участь у ювілейному засіданні поважних гостей: С.В. Кульбіди — професора, доктора педа­гогічних наук, головного наукового співро­бітника лабораторії жестової мови Інститу­ту спеціальної педагогіки НАПН України та Т.П. Кернякевич — методиста вищої кате­горії відділу наукового та навчально-мето­дичного забезпечення змісту корекційної та інклюзивної освіти ДНУ «Інститут мо­дернізації змісту освіти».

Так збіглося, що протягом цього року на­передодні ювілейної зустрічі в ОНП знову прозвучали «тривожні дзвіночки» у деяких наших спецшколах, коли місцева влада взялася аж надто завзято впроваджува­ти інклюзивну освіту та з метою економії коштів місцевих бюджетів робити кроки до ліквідації самих спецшкіл для дітей з пору­шеннями слуху.

Розмова про плюси та мінуси інклюзивної освіти й необхідність збереження системи спеціальної освіти на ювілейному засіданні «Об’єднання нечуючих педагогів» відбула­ся далеко не вперше. Неодноразово члени ОНП брали участь у різних заходах у Мініс­терстві освіти та науки, Національній Ака­демії педагогічних наук та інших інстанціях, де піднімали саме ці проблеми.

Втім, з ініціативи УТОГ це питання роз­глядалося на засіданні у НАПН України ще за кілька років до створення «Об’єднан­ня нечуючих педагогів». Тоді чи не впер­ше прозвучало слово «інклюзія» і одразу на цьому поважному вченому зібранні від присутніх представників УТОГ було ви­словлено застереження щодо бездумно­го перенесення цього закордонного ново­введення на царину української спеціаль­ної педагогіки саме в тій частині, що сто­сується осіб з порушеннями слуху. Проте недаремно кажуть, що «хто хоче нас по­чути — почує». А якщо не хоче почути або просто не вважає за потрібне?

Зі створенням нової громадської ор­ганізації «Об’єднання нечуючих педаго­гів» проблеми, з якими стикаються глухі й слабкочуючі діти при інклюзивному нав­чанні у масових школах, неодноразово ви­носилися на її засідання і знайшли відбит­тя у рішеннях, які приймалися. «Хто хоче нас почути — почує?»

Інша справа, що тоді не всі нечуючі та чу­ючі педагоги спецшкіл вважали цю проблему актуальною. Навіть коли у 2012 році спільно з Інститутом спеціальної педаго­гіки проводився семінар за участі канад­ських спеціалістів, які переважну части­ну своїх виступів присвятили саме інклю­зивній освіті нечуючих дітей і проблемам, з якими зіткнулися педагоги в Канаді при впровадженні цієї інновації, дехто з їхніх українських колег відверто і вкрай непе­редбачливо заявляв, що ця проблема їх не стосується.

І от минуло 5 років — і, на жаль, справди­лися тривожні прогнози тих, хто тоді попе­реджав: «Прислухайтеся, бо це незабаром очікуватиме й вас!»

Тепер вже ніхто не каже, що їх це не сто­сується, і з тривогою роздумує над тим, як все це відгукнеться на нашій усталеній системі спеціальної освіти і, перш за все, на наших нечуючих дітях. Хвилює також і сумна перспектива скорочення кількості і закриття спеціальних шкіл…

У результаті обговорення учасники за­сідання ОНП прийняли звернення з цього питання до Президента України П.О. По­рошенка, Міністра освіти і науки України Л.М. Гриневич, Уповноваженого Прези­дента України з прав дитини М.М. Кулеби та Президента НАПН України В.Г. Креме­ня.

Вже за кілька днів після ювілейного засідан ­ня ОНП представники УТОГ: І.І. Чепчина, Н.Б. Адамюк (вони ж є активними членами ОНП), В.В. Балдига та І.В. Бондаренко взяли участь у Все­українському форумі за міжнародної участі «До­ступ осіб з інвалідністю (глухих і слабкочуючих) до вищої освіти», який відбувся 2—3 листопада на базі Українського католицького університету. На цьому форумі вони знову підняли питання про інклюзивне навчання і необхідність збереження системи спеціальної освіти.

Зокрема, у Фейсбуці можна побачити виступ Н.Б. Адамюк на львівському форумі саме з пи­тань інклюзії:
https://www.facebook.com/ taras.bala/videos/1504000906354302/

А тим, хто не бачить особливої загрози у тому, що відбувається, варто переглянути кінострічку «Кінець» («The End»). Це сумний фільм-фантазія про те, як на Землі під натиском технологій зник­нуть усі глухі люди, а разом з ними, швидше за все, і жестова мова. Фільм знятий британською програмою BSLBT, яка виробляє документальні та художні фільми, зроблені глухими і для глухих. Режисер фільму — глухий британець Тед Еванс, який вирішив зняти картину після того, як закри­ли школу глухих, яку він закінчив. Фільм, який бу­ло знято ще в 2011 році, встиг поїздити по фес­тивалях, отримати багато нагород.

Фільм дивіться за посиланням:

Отже, давно вже час діяти — і ми діємо. Приєднуйтеся!

Фото П. МОРГУНОВА
Н. КАЛИНИЧЕНКОгазета Наше Життя

​Ювілей «Об’єднання Нечуючих Педагогів» з несвятковими роздумами

2017-11-11
Сурдопедагогічна сторінка / Відео https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-11/medium/1510303864_dsc_6379.jpg

10 червня 2017 року громадська орга­нізація «Об’єднання нечуючих педагогів» відзначила своє 15-річчя. Проте урочи­сте засідання було перенесено на осінь — на те були різні поважні причини. Перш за все, очікувалася фінансова підтримка від Київської міської державної адміністрації для заохочення активістів ОНП. І, попри всі складнощі та проблеми, це вдалося здійс­нити. За реалізацію цієї частини планів ве­лика подяка активу ОНП і тим, хто йому до­помагав.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ