Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Як у Кам’янській спецшколі відзначили тиждень глухих

Міжнародний тиждень глухих розпочав­ся у Кам’янській спеціальній загальноос­вітній школі-інтернаті Запорізької облас­ної ради з нагадування учням школи та працівникам про цю дату у вигляді газети, в якій була подана стисла інформація про історію виникнення Міжнародного дня глу­хих та висвітлені матеріали про діяльність Українського товариства глухих сьогодні.

Була організована виставка робіт учнів з порушеннями слуху під назвою «Чути сер­цем». Для творчого завдання була обрана молодша ланка школярів. Попередньо ви­хователями було проведено бесіду з учня­ми про їх бачення оточуючого світу. Дуже порадувало те, що в малюнках переважала яскрава палітра кольорів та позитивна те­матика малюнків.

Несподівано насиченою та цікавою вийшла зустріч з учнями випускних класів з круглим столом з теми: «Почути тих, хто не чує». Учням було запропоновано зазда­легідь підготувати питання, пов’язані з їх майбутнім життям після закінчення школи. Дуже порадувало те, що більшість учнів вже мають чіткий життєвий план. Головне, що жоден учень не виказав пасивного ставлен­ня до майбутнього, всіх хвилювало питан­ня подальшого навчання та працевлашту­вання. Учні ставили запитання педагогам: «На яку пенсію від держави я можу розра­ховувати?», «Які навчальні заклади України приймають на навчання студентів з пору­шеннями слуху?», «Які екзамени потрібно складати для вступу?», «Де я можу отрима­ти допомогу з питань освіти та подальшої роботи?» тощо. Завданням педагогів було донести якомога більше інформації, життє­во необхідної для майбутнього учнів.

Участь психолога у цій зустрічі вплинула на її емоційне забарвлення. Зустріч було розпо­чато позитивною грою «Подаруй усмішку», а в кінці відбулася гра «Доповни сонечко про­мінцями», під час якої учні написали свої най­потаємніші побажання та думки.

Наступним заходом, присвяченим Між­народному дню глухих, стала інтелекту­альна гра «Брейн-ринг» під назвою «Що ми знаємо про світ тиші?». Зустріч пройшла під гаслом «Ми переконані: глухі можуть усе!». У грі взяли участь 2 команди, які складали­ся з учнів середніх та старших класів. Шля­хом жеребкування було обрано склад та назви команд. Таким чином сформувалися команди «Голос тиші» та «Чути серцем». Те­матика запитань стосувалася історії виник­нення Міжнародного дня глухих, діяльності УТОГ, його Київської та Запорізької органі­зацій, здобутків видатних глухих у всьому світі в різних сферах діяльності. Учні дуже активно та азартно себе проявили. Під час гри панувала позитивна конкурентна ат­мосфера. Учні продемонстрували досить високі знання з поданої теми. Результатом зустрічі стала рівна кількість балів у обох ко­манд. Через контрольне запитання вияви­ли лідера — і це стала команда під назвою «Голос тиші». Підсумком цієї гри стало по­бажання для учнів, щоб у майбутньому їхні прізвища пролунали у всьому світі як видат­них та поважних людей.

Л. МАРКОВА
За інформацією на сайті
https://kaminternat.com/news/газета Наше Життя

Як у Кам’янській спецшколі відзначили тиждень глухих

2017-10-18
Освіта / Шкільна сторінка https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-10/medium/1507898181_55946496.jpg

Міжнародний тиждень глухих розпочав­ся у Кам’янській спеціальній загальноос­вітній школі-інтернаті Запорізької облас­ної ради з нагадування учням школи та працівникам про цю дату у вигляді газети, в якій була подана стисла інформація про історію виникнення Міжнародного дня глу­хих та висвітлені матеріали про діяльність Українського товариства глухих сьогодні.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ