Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Роздуми про використання сучасних технологій у школі

  18/04/2017     2 335      Paul    

Скільки б років не працював у школі, труднощі в нашій роботі ніколи не зникають, змінюється лише їх характер. Великі обов’язки покладаються на нас, учителів. Я переконана в тому, що які б завдання не ставила перед нами сучасність, незмінним залишається одне — велика любов і повага до дітей, творчий підхід до навчання і виховання.

 

 

Комп’ютер у школі

 

У сучасному суспільстві більшість дітей знайомляться із персональним комп’ютером ще у дошкільному віці, легко засвою­ють роботу і проявляють захоплення ком­п’ютерними іграми та різноманітними видами мультимедійної інформації. У школі при вивченні шкільного курсу інформатики сучасного учня важко здивувати комп’ютерною технікою, тому дуже важливо вчителю інформатики пробудити інтерес, зацікавленість дитини до комп’ютерних наук.

Знайомство з інтернетом й робота в інтернеті — це найулюбленіші уроки дітей. Адже за допомогою комп’ютера та інтернету діти можуть спілкуватися, дізнаватися новини, які відбуваються у світі, дивитися фільми, шукати необхідну інформацію та інше.

На уроках інформатики учні знайомляться з комп’ютерами, вони пізнають його склад, основні функції, можливості. Вони знайомляться з основними частинами комп’ютера, засвоюють клавіатуру, щоб мати можливість швидко друкувати та багато іншого.

Учні 2—7 класів не лише знайомляться з комп’юте­рами, а й користуються програмами для розвитку логіки, вивчення математики, географії та інших предметів. Крім того, що граються, вони ще й вчаться, розвивають пам’ять. Наприклад, застосовуються ігри на пошук предметів. Ці ігри викликають зацікавленість у дітей, вони грають і запам’ятовують одночасно. 

Також учні мають можливість грати в ігри, які спрямовані на вивчення таблиці множення, інших матеатичних дій — складання, віднімання.

Є також ігри, які розвивають логіку та мислення у дітей. Вони їм дуже подобаються.

Використання молодшими школярами у своїй діяльності комп’ютера здійснює суттєвий вплив на різні сторони їхнього психічного розвитку. Виникає цілий ряд нових видів діяльності, тісно пов’язаних з використанням комп’ютерів: комп’ютерне моделювання, творче експериментування, ігри тощо; проявляються в повній мірі такі процеси, як мислення, уява, сприймання, пам’ять.

 

 

 

Розвиваючи творчі здібності

 

Зараз нашій країні потрібні люди, здатні приймати нестандартні рішення, які вміють творчо мислити. Більшість методистів вказують на те, що використання на уроках творчих завдань дозволяє не лише підвищити рівень знань учнів за рахунок активізації їх навчально-пізнавальної діяльності, а й сприяє розвитку їх творчих здібностей.

У процесі навчання інформатики, на уроках і позаурочно, необхідно створювати атмосферу творчого пошуку, що допомагає школяреві якнайповніше розкрити свої здібності. Для цього на уроках використовуються елементи розвиваючого навчання: проблемні ситуації, творчі завдання; застосовується проектний метод; школярі залучаються до самостійної науково-дослідної діяльності. Поєднання декількох технологій, застосовуваних вчителем на уроці, дозволяє зробити кожен урок захоплюючим і неповторним.

Потрібно не просто дати матеріал і провести роботу в більш зручній формі, при цьому використовуючи засоби інформаційних технологій, а побудувати процес навчання таким чином, щоб у дітей залишалося поле для творчості.

Кожна дитина по-своєму талановита, але їй потрібно допомогти знайти себе, розкрити свої здібності, реалізуватися. А педагог ставить перед собою мету — побачити, розгледіти, не пропустити в дитині все найкраще, що в ній є, і дати імпульс до вдосконалення через розвиток творчості. При цьому особлива увага звертається на те, щоб творчість була щирою, що йде з глибини душі.

У творчості важлива особиста зацікавленість у результаті виконаної роботи та її практична реалізація. Тому актуальним є проведення будь-яких конкурсів, змагань, наприклад, в рамках тижня інформатики.  Один з таких конкурсів — на фото внизу.

 

 

Якщо слух відсутній

 

Учням з порушеннями слуху доводиться ще складніше: через відсутність слуху у таких школярів існує обмеженість у розвитку творчої здібності, тоді як творча робота для них має важливе значення з точки зору формування у них знань, умінь і навичок, які необхідні для подальшого професійного навчання та вдосконалення.

Через відсутність слуху, такі школярі сприймають інформацію зорово. Але весь час сприймати інформацію з губ або застосовуючи збережені залишки слухового сприймання, не зовсім просто: учні швидко перевтомлюються. Тому дуже важливо використовувати засоби інформаційних технологій, зокрема комп’ютерні мультимедійні презентації та відеоуроки. 

Нечуючі школярі, через відсутність слуху, обмежені в отриманні інформації. У зв’язку з цим розвиток творчого мислення у таких школярів досить проблематичний в рамках традиційної методики викладання інформатики. Використання засобів інформаційних технологій, зокрема спрямованих на розвиток творчих здібностей глухих школярів, дозволить використовувати нові можливості, що надаються засобами ІКТ.

 

 

А ще це сприяє розвитку мислення

 

Основною метою навчання учнів з інформатики й інформаційних технологій є розвиток мислення, пізнавальної активності, інтелектуальних здібностей.

Комп’ютер — найпотужніше джерело розвитку не лише пізнавальної активності, а й інтелектуальних почуттів дитини — прагнення до знань, задоволення результатом своєї діяльності, розвиток критичного мислення. Вдало підібрані згідно з нормативними вимогами комп’ютерні програми забезпечують розвиток творчих здібностей учнів, їх інтересів, умінь і навичок, потребують певного рівня пізнавальної активності.

Проте педагогічні дослідження та власний досвід свідчить, що діти здебільшого комп’ютер використовують як засіб для розваг: грають в ігри, слухають музику, див­ляться фільми, спілкуються у соціальних мережах тощо.

Отже, у такій ситуації вчителям інформатики й інформаційних технологій, насамперед, необхідно спрямовувати свої зусилля на знайомство учнів з широким спектром можливостей комп’ютера в освіті, побуті, творчості, естетичному розвитку, профорієнтації тощо — через виконання певних навчальних проектів (практико-орієнтованих, творчих, дослідницьких, інформаційних, ігрових).

 

 

Урізноманітнюємо уроки

 

Учні звикли до одноманітного процесу: учитель розповідає, записує на дошці. На практиці я переконалась, що традиційний урок у комп’ютерному класі малоефективний.

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що саме використання методу проекту на уроках інформатики й інформаційних технологій сприяє глибокому усвідомленню, засвоєнню базових знань учнів, розвитку їх творчих, комунікативних, організаторських здібностей, уміння працювати в групах, навиків самоконтролю, самооцінювання, практичної діяльності.

Одним зі шляхів розв’язання проблеми підвищення пізнавальної активності та розвитку креативних здібностей у процесі набування знань є застосування в навчальному процесі творчих ігор і вправ.

У роботі над розвитком логічного мислення учнів, творчих здібностей, уміння критично мислити використовуються на уроках інформатики й інформаційних технологій елементи розвиваючого навчання.

Робота у групах, парах не дає можливості розгубитися слабшим, кожний починає вірити у свої власні сили.

Другий напрямок реалізації творчої потреби дитини в умовах шкільного навчання — це ігрова діяльність. У грі розвивається уява, утверджуються образи, фантазії, ідеї, створюються продукти діяльності, які є для дитини емоційно привабливими.

Інформативні розвиваючі ігри, ребуси, логічні завдання дають можливість розвивати пізнавальні здібності, просторову уяву, фантазію, пам’ять, увагу дітей, допомагають дитині оволодіти вмінням аналізувати, порівнювати, узагальнювати, проявляти кмітливість і винахідливість.

 

 

Зв’язок з іншими предметами

 

Використовувати комп’ютери можна не тільки на уроках інформатики, але й на інших уроках.

Наприклад, на математиці, географії, біо­логії, фізиці, хімії та інших предметах. На комп’ютері можна показувати досліди, виводити формули на екран, робити розрахунки та інше.

На уроках географії можна показувати карти на екрані, щоб діти мали візуальний підхід до вивчення предмету. На уроках біо­логії — виводити на екран всю інформацію, наприклад, якщо це ботаніка — рослини, якщо анатомія — то побудову організму людей.

Таким чином, діти отримують візуальне уявлення досліджуваного матеріалу, вони його бачать у збільшеному й доступному вигляді, що сприяє більш швидкому запам’ятовуванню матеріалу.

 

 

У нас у школі

 

У нашій школі-інтернаті в кожному класі стоїть комп’ютер, завдяки якому вчитель може перетворити звичайний урок у цікаву подорож до знань з використанням комп’ютерів в навчально-виховному процесі.

Цікаві завдання та гра на швидкість дуже подобаються нашим дітям. Вони залюбки беруть участь у таких змаганнях. А великим помічником при цьому знову ж виступають комп’ютер та мультимедійна дошка.

Наприклад, я крім викладання інформатики ще працюю вчителем початкових класів, де постійно на своїх уроках використовую комп’ютер, а саме: знайомлю з новим матеріалом, показую презентації, малюнки за темами досліджуваного матеріалу. Ми дивимося маленькі відео, вивчаємо танці та готуємо різні сценки на шкільні заходи. Оскільки наочного матеріалу в класі дуже мало, то використання комп’ютера є дуже актуальним.

Проте при використанні комп’ютера вчителю треба пам’ятати про негативний вплив випромінювання монітора на зір, симптом хронічної втоми та болі у спині, прояви стресу тощо, тому треба дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог, передбачати спеціальні вправи на уроках для запобігання можливих небажаних наслідків.

Але ці недоліки не стають на заваді все ширшого використання інформаційних та мультимедійних технологій на уроках. І завдяки інтерактивним формам навчання, учень з пасивного слухача перетворюється на активного учасника навчального процесу. А це, на мій погляд, є важливим елементом навчання і виховання майбутнього громадянина нашої держави з активною життєвою позицією.

Взагалі використання ІКТ на уроках та під час проведення підсумкових уроків  для дітей з порушенням слухової функції дає позитивний результат, це доведено мною зі своєї практики, хоча й не дуже великої.

 

І. ХАРЧЕНКО,
вчитель інформатики та початкових класів Одеської школи-інтернату № 91газета Наше Життя

Роздуми про використання сучасних технологій у школі

2017-04-18
Освіта / Освіта глухих https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-04/1492015617_12-foto.jpg

Скільки б років не працював у школі, труднощі в нашій роботі ніколи не зникають, змінюється лише їх характер. Великі обов’язки покладаються на нас, учителів. Я переконана в тому, що які б завдання не ставила перед нами сучасність, незмінним залишається одне — велика любов і повага до дітей, творчий підхід до навчання і виховання.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ