Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Робота з нечуючими — один з пріоритетів діяльності коледжу

  12/10/2015     3 260      Paul    

З 2012 року директором коледжу є Ганна Володимирівна Щуцька, яка у 1998 році з відзнакою закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості та здобула кваліфікацію інженера­конструктора. У 2002 році їй присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук; у 2006 році — вчене звання доцента; з 2013 року — викладач вищої категорії, викладач­методист.

 

 

У розмові з директором коледжу ми змогли торкнутися лише невеликої частини багатогранної і плідної роботи очолюваного нею колективу, зокрема, звичайно ж, стосовно навчання нечуючих студентів.

 

Ганно Володимирівно, чим є сьогодні ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» — один з найстаріших навчальних закладів України?

— За довгий час свого існування наш навчальний заклад не тільки зберіг ідею створення та багаторічні традиції, але й трансформував закладений фундамент надання якісних практичних знань у сучасний простір освітніх технологій. Багаторічна невтомна праця великого колективу викладачів, майстрів виробничого навчання, перекладачів жестової мови, вихователів, бібліотекарів, лаборантів, господарчої, кадрової та фінансової служб, адміністрації створила за 85 років навчальний заклад, який став базовим серед ВНЗ I—II рівнів акредитації по підготовці кадрів для віт­чизняної легкої промисловості.

Сьогодні підготовку майбутніх фахівців денної та заочної форм навчання здійснюють на чотирьох кафедрах та двох циклових комісіях, а саме: кафед­рі технологій легкої промисловості; кафедрі управління, обліку та оподаткування; кафедрі соціальних та гуманітарних дисциплін; кафедрі природничо­наукових та комп’ютерних дисциплін; цикловій комісії дизайну та цикловій комісії фізичного виховання, безпеки та оборони. Коледж випускає кваліфікованих фахівців за спеціальностями та спеціалізаціями: дизайн (одягу, взуття, комп’ютерний дизайн); виготовлення виробів із шкіри (експертиза виробів із шкіри); швейне виробництво (конструювання швейних виробів, обслуговування швейного виробництва); організація виробництва; бухгалтерський облік.

 

Діяльність очолюваного Вами колективу не обмежується лише кордонами України?

— Міжнародне співробітництво колед­жу спрямоване на інтеграцію до європейського та світового освітнього простору і є невід’ємною частиною його діяльності.

Контакти з навчальними закладами інших країн дають можливість підвищувати кваліфікацію співробітників, вдосконалювати програми навчання, засновувати міжнародні взаємовигідні проекти. На сьогодні географія міжнародних зв’язків коледжу охоплює такі країни, як: Республіка Польща, Чехія, Італія, Німеччина, США тощо.

Нещодавно коледж відвідала польська делегація у складі Єви Твардовської, провідного спеціаліста регіонального відділення Польського товариства глухих у місті Лодзь. Її знайомство з дос­відом підготовки нечуючих студентів у ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» відбулося за ініціативи та підтримки Центрального правління Українського товариства глухих.

 

— І це не випадково, адже співпраця з УТОГ завжди була на чільному місці у діяльності коледжу.

— Так, за 57 років нашої співпраці коледж підготував більше тисячі кваліфікованих нечуючих спеціалістів для галузі легкої промисловості, які у своїй більшості адаптовані до життєвого середо­вища, плідно працюють за фахом. Так, наприклад, випуск молодших спеціалістів з числа глухих за період з 1976 — 2014 рр. за різними спеціальностями склав більше 600 осіб. На сьогодні у стінах коледжу навчається близько 120 студентів з порушеннями слуху.

Робота по навчанню і вихованню студентів з порушеннями слуху є одним із пріоритетних напрямків діяльності коледжу. Інклюзивна освіта в закладі передбачає навчання нечуючої молоді в колективі чуючих однолітків або нав­чання окремих спеціальних груп, які складаються зі студентів з порушеннями слуху, паралельно з групами чуючих на рівних умовах.

У Центрі інклюзивного навчання коледжу працюють 8 кваліфікованих перекладачів­дактилологів, практичний психолог, вихователі гуртожитку, які володіють жестовою мовою. Кожна група під час занять супроводжується перекладачем жестової мови, який за сумісництвом є керівником групи. Керівники груп також допомагають студентам у вирішенні соціальних і побутових проблем, за необхідності супроводжують їх у різні організації.

 

Які заходи вживаються для інформування майбутніх нечуючих абітурієнтів про можливості, які надає їм навчання у ККЛП?

— У ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» стало доброю традицією проводити заходи з профорієнтації молоді з порушеннями слуху. Коледж радо зустрічає старшокласників зі спецшкіл­інтернатів м. Києва. Обдарована молодь щиро приймається у стінах коледжу, учні з задоволенням беруть участь в інтелектуально­розважальних іграх, уроках, що готують для них викладачі коледжу. Гості відвідують майстерні, де знайомляться з творчими роботами студентів і продукцією, яку виготовляють студенти та майстри. В рамках заходу діти мають можливість долучитися до створення виробів власноруч.

 

Які нові тенденції пропонується реалізувати у цьому важливому напрямку?

— У коледжі щороку складаються перспективні плани та проекти для розвитку та удосконалення навчання молоді з порушеннями слуху, а саме:

 

  • відкриття спеціальності «Обслуговування програмних систем та комплексів»;
  • відкриття освітньо­кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Технології виробів легкої промисловості»;
  • усунення перешкод для доступності фізичного довкілля нечуючим (інформаційні табло);
  • введення до навчальної програми коледжу предмета «Культура жестової мови»;
  • розробка програм, які б дозволили глухим та слабочуючим учням освоювати писемну та усну мови, а також іноземні мови на такому ж рівні, як і чуючим дітям.

 

На Вашу думку, у чому головний успіх Вашої роботи з нечуючою молоддю?

— Усі наші випускники знайшли своє місце у житті, для всіх отримані знан­ня та навики стали надійною опорою у праці та в побуті. Вони своєю сумлінною працею і громадською діяльністю зробили великий внесок у діяльність підприємств та організацій УТОГ.

Дуже складно розповісти про всі ті проблеми, сумніви, успіхи та поразки, з якими зіткнувся педагогічний колектив колед­жу за всі ці роки. Але головний наш успіх — це сотні нечуючих студентів, яких навчання в коледжі зробило зовсім іншими людьми. Вони повірили в себе, у свої сили та зрозуміли, що глухий може все, він не може тільки чути.

 

— Якими досягненнями нечуючих студентів, крім успіхів у навчанні і праці, пишається коледж?

— Звичайно, перш за все необхідно згадати спортивні досягнення наших вихованців. Вони успішно виступають у багатьох видах спорту: волейболі, пляжному волейболі, футболі та ін. Їхні досягнення — найвищого гатунку. Серед наших нечуючих студентів є переможці Дефлімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи. Це такі прославлені спорт­смени, як: Х. Задорожня, М. Нікуліна, В. Зеленський, І. Нікіфоров, Олексій та Антон Кошкарови та багато інших.

У цих успіхах — великий внесок спортивних спеціалістів, які працюють з нечуючою молоддю. Особливо хочу відзначити нашу співпрацю у цьому важливому напрямку з СФГУ.

Ще одним цікавим захопленням наших нечуючих студентів є участь у всеукраїнських та світових конкурсах краси. Наші красуні впевнено здобували перемогу на подіумах України, Європи та світу. Підтвердженням цьому є цьогорічна перемога нашої студентки­другокурсниці Наталії Бєлан на конкурсі у Празі.

Захоплються наші студенти і багатьма видами сценічного мистецтва, виступаючи на сцені Культурного центру УТОГ з виставами, танцями та жестовими піснями. З цими творчими номерами вони виходять і на сцену ККЛП. Отже, талантів у наших студентів багато, і нам є чим пишатися!

 

Дякуємо за розмову, Ганно Володимирівно, і зичимо Вам і очолюваному Вами колективу нових творчих здобутків, продовження плідної спів­праці з УТОГ на благо нечуючої молоді, яка, ми впевнені, як і старші покоління, з любов’ю і теплом називатиме коледж своєю другою домівкою.

 

Підготувала Н. КАЛИНИЧЕНКО.

 газета Наше Життя

Робота з нечуючими — один з пріоритетів діяльності коледжу

2015-10-12
Освіта / Освіта глухих https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2015-10/1444312046_schuckaya-anna-vladimirovna_.jpg

З 2012 року директором коледжу є Ганна Володимирівна Щуцька, яка у 1998 році з відзнакою закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості та здобула кваліфікацію інженера­конструктора. У 2002 році їй присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук; у 2006 році — вчене звання доцента; з 2013 року — викладач вищої категорії, викладач­методист.

 

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ