Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Як можна бути членом нашого Товариства і не передплачувати газету «Наше життя»?

Харківська обласна організація УТОГ з метою покращення становища, яке склалося в останні роки з передплати на газету «Наше життя», і для збільшення кількості передплатників проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед членів УТОГ про необхідність підтримки єдиного друкованого видання нашого Товариства.

Так, станом на 01.11.2017 р. газету перед­платили працівники обласної організації УТОГ, а як подарунок до 100-річчя обласної організа­ції УТОГ активістам нашого Товариства завдяки допомозі спонсора передплачено 10 примірни­ків газети.

Триває робота щодо передплати газети осо­бам з інвалідністю 1–2 групи за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. Здійсню­ється передплата на газету і в територіальних організаціях, підпорядкованих Харківській облорганізації УТОГ.

Крім того, 7 і 21 жовтня 2017 року в Харків­ському ОБК УТОГ були проведені читацькі кон­ференції. Відповідальним за проведення цих заходів був член обласної ревізійної комісії УТОГ, заступник голови обласної ради ветеранів УТОГ та багаторічний активний позаштатний ав­тор газети «Наше життя» В.М. Онацький.

На конференціях було привернуто увагу членів УТОГ до публікацій, які друкуються в газеті «На­ше життя», підкреслено її значущість в житті осіб з порушеннями слуху, наголошено, що це єди­на газета в Україні для глухих людей, яка своїми публікаціями охоплює різні напрямки: виробни­чі проблеми, діяльність організацій Товариства, культурне життя, творчість глухих, життя молоді і ветеранів.

В.М. Онацький навів власний приклад, роз­повівши, що він особисто протягом 35 років пе­редплачує газету. В’ячеслав Михайлович цілком слушно поставив запитання: «Як можна бути чле­ном нашого Товариства і не передплачувати га­зету «Наше життя»?».

За підсумками конференції одразу було пе­редплачено 9 примірників газети. Голова об­ласної ради ветеранів УТОГ Н.Г. Бєлова також провела інформаційно-роз’яснювальну роботу серед ветеранів, завдяки цьому ними було ви­писано на наступний рік ще 4 примірники га­зети.

Передплатна кампанія триває.

О. ЯКОВЛЄВА,
голова Харківської облорганізації УТОГ,
В. ОНАЦЬКИЙ,
член Харківської обласної ревізійної комісії УТОГ,
заступник голови обласної ради ветеранів УТОГгазета Наше Життя

Як можна бути членом нашого Товариства і не передплачувати газету «Наше життя»?

2017-11-05
Наш відпочинок / Корисні поради https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-11/medium/1509725524_onackiy.jpg

Харківська обласна організація УТОГ з метою покращення становища, яке склалося в останні роки з передплати на газету «Наше життя», і для збільшення кількості передплатників проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед членів УТОГ про необхідність підтримки єдиного друкованого видання нашого Товариства.

газета Наше Життя