Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Як можна бути членом нашого Товариства і не передплачувати газету «Наше життя»?

Харківська обласна організація УТОГ з метою покращення становища, яке склалося в останні роки з передплати на газету «Наше життя», і для збільшення кількості передплатників проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед членів УТОГ про необхідність підтримки єдиного друкованого видання нашого Товариства.

Так, станом на 01.11.2017 р. газету перед­платили працівники обласної організації УТОГ, а як подарунок до 100-річчя обласної організа­ції УТОГ активістам нашого Товариства завдяки допомозі спонсора передплачено 10 примірни­ків газети.

Триває робота щодо передплати газети осо­бам з інвалідністю 1–2 групи за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. Здійсню­ється передплата на газету і в територіальних організаціях, підпорядкованих Харківській облорганізації УТОГ.

Крім того, 7 і 21 жовтня 2017 року в Харків­ському ОБК УТОГ були проведені читацькі кон­ференції. Відповідальним за проведення цих заходів був член обласної ревізійної комісії УТОГ, заступник голови обласної ради ветеранів УТОГ та багаторічний активний позаштатний ав­тор газети «Наше життя» В.М. Онацький.

На конференціях було привернуто увагу членів УТОГ до публікацій, які друкуються в газеті «На­ше життя», підкреслено її значущість в житті осіб з порушеннями слуху, наголошено, що це єди­на газета в Україні для глухих людей, яка своїми публікаціями охоплює різні напрямки: виробни­чі проблеми, діяльність організацій Товариства, культурне життя, творчість глухих, життя молоді і ветеранів.

В.М. Онацький навів власний приклад, роз­повівши, що він особисто протягом 35 років пе­редплачує газету. В’ячеслав Михайлович цілком слушно поставив запитання: «Як можна бути чле­ном нашого Товариства і не передплачувати га­зету «Наше життя»?».

За підсумками конференції одразу було пе­редплачено 9 примірників газети. Голова об­ласної ради ветеранів УТОГ Н.Г. Бєлова також провела інформаційно-роз’яснювальну роботу серед ветеранів, завдяки цьому ними було ви­писано на наступний рік ще 4 примірники га­зети.

Передплатна кампанія триває.

О. ЯКОВЛЄВА,
голова Харківської облорганізації УТОГ,
В. ОНАЦЬКИЙ,
член Харківської обласної ревізійної комісії УТОГ,
заступник голови обласної ради ветеранів УТОГЯк можна бути членом нашого Товариства і не передплачувати газету «Наше життя»?

Наш відпочинок / Корисні поради https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-11/medium/1509725524_onackiy.jpg

Харківська обласна організація УТОГ з метою покращення становища, яке склалося в останні роки з передплати на газету «Наше життя», і для збільшення кількості передплатників проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед членів УТОГ про необхідність підтримки єдиного друкованого видання нашого Товариства.