Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

У Києві відбувся інноваційний молодіжний табір «Ідея + Дія = Успіх»

На цей захід були запрошені по 2 лідери з кожної області України, але здебільшого змогли приїхати по 1 учаснику. На жаль, бу­квально в останню мить через сімейні обста­вини не приїхали молодіжні лідери з Вінниць­кої та Черкаської облорганізацій УТОГ.

У програмі табору були різноманітні тре­нінги та лекції, зокрема тренінг «Самопре­зентація» (учасникам табору ще в серпні було задано домашнє завдання — підго­туватися до самопрезентації у довільній формі), психологічні тренінги, лекції та тренінги на тему Українського товариства глухих, презентаційні лекції лідерів.

Проте родзинка табору, його інновація полягала в тому, що в рамках цього захо­ду 8 вересня вперше було проведено од­ноденний командний квест «Deaf-key» («Deaf- ключ»). Його ідейниками та орга­нізаторами були київські молодіжні лідери — Надія Бадюл і Вікторія Кириченко. Квест «Deaf-key» — це поєднання логічного мис­лення, спортивної вправності та вміння працювати в команді. Участь у цьому захо­ді взяло 5 команд — 3 київських та 2 коман­ди, відібрані з учасників табору.


В рамках квесту відбувся тренінг з ко­мандної роботи та передача досвіду з організації масштабного заходу — учас­ники табору (ті, хто не ввійшов до коман­ди для проходження квесту) допомагали підготовлювати завдання для учасників квесту. Для цього їм необхідно було вста­вати о 5:30 ранку і за інструкціями керівни­ка квесту Надії Бадюл готувати необхідне завдання.

Всього у квесті було 6 завдань та фіналь­не випробування. Про цікавість до цього заходу з боку учасників та вболівальників свідчило те, що навіть дощова погода не стала на заваді.

Голова УТОГ І.І. Чепчина привітала учас­ників тренінгу з проходженням квесту «Deaf-key» та вручила учасникам табору «ІДУ» сертифікати про участь у цьому за­ході. Крім дипломів для переможців «Deaf-key», Надія Бадюл роздала кожній команді унікальні подарунки, отримані від спонсо­рів, — це були подарункові сертифікати на заходи у квест-кімнаті, картинг та кінодром.


Цікавими були й психологічні тренінги, які проводила кваліфікований психолог Л.М. Малинович. Спочатку учасникам бу­ло непросто виконувати її завдання, адже треба було швидко сприйняти інформа­цію, переосмислити її та записати власну відповідь у блокнот. Але з часом молодь втягнулася: малювали власні психологіч­ні портрети, відповідали на непрості запи­тання, пробували працювати в команді.

Не обійшли увагою й тематику УТОГ — лекцію та тренінги на цю тему провела го­лова Тернопільської обласної організації УТОГ Н.Д. Коцовська. Учасники спробу­вали створити будь-яку організацію, потім після лекції про структуру й роботу Україн­ського товариства глухих відбулися деба­ти про плюси і мінуси в роботі Товариства з конкретних питань.

В останній день роботи молодіжного та­бору перший заступник голови УТОГ Т.О. Кривко провела бесіду з молодіжними лі­дерами, під час якої обговорювалися го­стрі питання.
Інформація відділу оргмасової роботи ВА ЦП УТОГгазета Наше Життя

У Києві відбувся інноваційний молодіжний табір «Ідея + Дія = Успіх»

2018-09-20
Наш відпочинок / На дозвіллі https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-09/medium/1537400427_molodezh1.jpg

На цей захід були запрошені по 2 лідери з кожної області України, але здебільшого змогли приїхати по 1 учаснику. На жаль, буквально в останню мить через сімейні обставини не приїхали молодіжні лідери з Вінницької та Черкаської облорганізацій УТОГ.

газета Наше Життя