Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Історичними місцями Чернігівщини

2017 рік був насичений екскурсіями для працівників Конотопського учбово-ви­робничого підприємства УТОГ та Конотопської територіальної організації УТОГ, які розташовані у Сумській області.

Спільними зусиллями директора підпри­ємства О.В. Цюменко, голови профспілко­вого комітету І.М. Левченко та голови те­риторіальної організації УТОГ В.О. Беспрозванної були організовані поїздки істо­ричними місцями Чернігівщини.

Багато цікавих місць та краєвидів огля­нули працівники підприємства та члени ТО УТОГ, пізнали історію створення та занепа­ду видатних маєтків і біографії людей, які творили цю історію.

Чернігів є одним із найдавніших міст України. За часів Київської Русі він був центром Чернігово-Сіверського князів­ства. Разом з Києвом Чернігів став потуж­ним військово-оборонним пунктом держа­ви того часу. Про його героїчне минуле на­гадує Чернігівський Вал. Вздовж Валу роз­міщено 12 гармат, які й сьогодні нагадують про його оборонне значення.

Найдавнішою спорудою на території Чернігівського Валу вважається Спась­кий собор. Він був побудований в першій половині ХІ століття князем Мстиславом. Разом з Борисоглібським храмом собор є частиною історичного архітектурного за­повідника «Чернігів древній».

У кінці XVII століття на південно-західно­му схилі була побудована будівля, відома як «Будинок Мазепи». За легендою укра­їнський гетьман Мазепа приховував тут свою кохану Мотрю Кочубей, яка втекла до нього із батьківського дому.


З терас Чернігівського Валу ми насо­лоджувались видом на Болдині гори, ста­ровинний Єлецький Успенський монас­тир, Троїцький собор. Відвідали печер­ний християнський монастир на Болдиних горах, заснований чернігівським князем Святославом Ярославичем і відомим цер­ковним діячем давньоруської доби Антоні­єм Печерським.

У ХХ столітті в парку також були встанов­лені пам’ятники двом великим поетам — Тарасу Шевченку і Олександру Пушкіну.

Річкова прогулянка Десною на теплохо­ді подарувала багато позитивних емоцій від безтурботного відпочинку та приємні спогади про чудову річку, про велич мостів, які підніма­ються над нею, та гарні краєвиди берегів.

На північному сході Чернігівської облас­ті, в Ічнянському районі, на березі річечки Смош розташувався найвідоміший помі­щицький маєток Лівобережної України — Історико-культурний заповідник «Качанів­ка».

Тут збереглися палац, два флігелі і во­донапірна башта, що утворюють парад­ний двір, альтанка M. Глинки, два службо­вих корпуси, Георгіївська церква і чудовий парк, особливо різнобарвний в осінню по­ру року.


У південній частині Чернігівської області наша група відвідала село Сокиринці, яке відоме своїми багатовіковими деревами і густими лісами. Тут ми оглянули Сокирин­ський архітектурно-парковий комплекс, частиною якого є палац Галаганів.

Українська еліта називала садибу Гала­ганів «Українським Парнасом», де збира­лися такі відомі діячі, як Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, український компози­тор Микола Лисенко, художник Лев Жем­чужников і сліпий кобзар Остап Вересай.

Біля міста Прилуки Чернігівської області, на правому березі річки Удай, у селі Густи­ня розташований Густинський Свято-Тро­їцький жіночий монастир.

Серед засновників монастиря було чимало козаків, які, передчуваючи близьку смерть, йшли у ченці — але смерть відступала, чен­ці жили ще довго, розповідаючи про цілюще повітря і «живу воду» з підземних ключів.

Ми дізналися ще багато цікавого, але ще більше чекає нас попереду.

Інформація Конотопського УВП УТОГгазета Наше Життя

Історичними місцями Чернігівщини

2017-12-27
Наш відпочинок / На дозвіллі https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-12/medium/1514015897_chernigov1.jpg

2017 рік був насичений екскурсіями для працівників Конотопського учбово-ви­робничого підприємства УТОГ та Конотопської територіальної організації УТОГ, які розташовані у Сумській області. Спільними зусиллями директора підпри­ємства О.В. Цюменко, голови профспілко­вого комітету І.М. Левченко та голови те­риторіальної організації УТОГ В.О. Беспрозванної були організовані поїздки істо­ричними місцями Чернігівщини.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ