Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Унікальні етнокультури України - 4

Продовження. Початок - 1, 2, 3

ПОЛІЩУКИ

Поліщуки — етнографічна група укра­їнців та білорусів, розташована у райо­ні українсько-білоруського міжетнічного кордону. Відповідно, Полісся містить у собі риси як української, так і білорусь­кої культур. Українські поліщуки (а саме — мешканці сучасних Київської, Жито­мирської та Рівненської областей) ма­ли суто етнографічну природу. Певна відособленість наших поліщуків від сусідніх білоруських та загальна ізольованість По­лісся позначилися на специфіці культу­ри та способу життя населення. Основна своєрідність цієї культури полягає у кон­сервації її архаїчних рис. Це помітно, насамперед, у шлюбно-сімейній сфері. Полісся — один із тих регіонів, де досить довго зберігалися патріархальні заса­ди в родині та архаїчні форми великої сім’ї. Звичаєве право також містило цілий ряд давніх елементів, наприклад, право переходу майна після смерті глави сім’ї належало старшому братові, а не синові чи дружині, як це було прийнято у більшо­сті регіонів України.

Архаїчними особливостями відзначи­лася також і матеріальна культура, зокре­ма житло. Його планування залишалось типово українським (будували за принци­пом хата й комора, або ж хата, сіни й хата), але архаїчним воно було за матеріалом та конструкцією. Зазвичай поліщуки робили житло з масивних колод, не білили, покри­вали двосхилим дахом, що називали «на­катом», опалювали нерідко «по-чорному».

Значний вплив на культуру поліщуків ма­ла й культура Київської Русі, що відчува­ється і в елементах одягу (обруси, зав’яз­ки, серпанки), і в обрядовості («викликан­ня померлих на розмову», «водіння куща»).

Далі буде...

М. АНДРІЄНКО


газета Наше Життя

Унікальні етнокультури України - 4

2017-12-01
Наш відпочинок / Це цікаво https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-11/1511773898_polschuki.jpg

Поліщуки — етнографічна група укра­їнців та білорусів, розташована у райо­ні українсько-білоруського міжетнічного кордону. Відповідно, Полісся містить у собі риси як української, так і білорусь­кої культур. Українські поліщуки (а саме — мешканці сучасних Київської, Жито­мирської та Рівненської областей) ма­ли суто етнографічну природу. Певна відособленість наших поліщуків від сусідніх білоруських та загальна ізольованість По­лісся позначилися на специфіці культу­ри та способу життя населення.

газета Наше Життя