Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Хто корінний народ Криму?

В Криму задовго до кімерів, скіфів, сарматів проживав древній народ. Про цей народ свідчили в своїх творах чимало грецьких учених, у тому числі Геродот і Гомер, і називали їх таврами.

Таври, як показали розкопки археологів, починаючи з палеоліту, по способу життя, по культурі та обряду поховання, були споріднені з мешканцями Трипільської цивілізації. До цього часу відомі розкопки близько 100 поселень, 34 городищ, 20 укріплень. Ці розкопки свідчать, що таври були розселені по південному Криму. Це був осідлий народ, який зай­мався землеробством, скотарством та морським промислом.

 

 

Геродот писав, що таври були відмінні мореходи, які на морі перемагали навіть греків.

У III та II тисячоліттях до н.е. в Північному Причорномор’ї та на півночі Криму кочували кімери (чемери, шумери, самари). Згадки про русявих, яснооких кімерів знаходяться в клинописних текстах держав Малої Азії, в «Одіссеї» Гомера, в «Історії в дев’яти книгах» Геродота.

На грані II та I тисячоліть до н.е. в Північному Причорномор’ї та на півночі Криму посилюються сакські (скіфські) племена, які витіснили кімерів. У Криму мешкали скіфи-георгії, або царські скіфи. Цар скіфів Скілур заснував свою столицю Неаполь Скіфський на р. Салгір (на території теперішнього Сімферополя). На скіфській мові та її наріччях розмовляли скіфи, сармати, алани, роксолани, праслов’янські племена.

В період з VII до IV ст. до н.е. в Криму з’яв­ляються грецькі поселення. Найбільші поселення були: Херсонес (біля теперішнього Севастополя), Феодосія і Пантікапей (тепер Керч), Харакс (на мисі Ай-Тодор). Греки вели зі скіфами і таврами жваву торгівлю, але час від часу воювали з ними.

У V—I ст. до н.е. посилюється Херсонес, якому стали підвладні західне узбережжя Криму та ряд сильних укріплень. У тому ж V ст. до н.е. з’являється сильне Боспорське царство, яке об’єднало грецькі міста Керченського і Таманського півостровів зі столицею Пантікапей. До складу Боспорського царства входили землі, населені скіфами та меотами Прикубання та Приазов’я. Скіфи і таври постійно воювали з Херсонесом і Боспорським царством.

У I ст. н.е. Херсонес і Боспорське царство підпали під владу Понтійського царства, яке знаходилось в Малій Азії. Цар Понтійського царства Мітрідат VI Евпатор підкорив собі навіть західне побережжя Чорного моря, але зіткнувся з агресивним Римом, який розпочав тривалу війну з Мітрідатом VI. Після багаторічної війни, Мітрідат VI був розбитий римським полководцем Суллою і покінчив життя самогубством. Херсонес та Боспорське царство стали васалами Риму. Скіфи і таври продов­жували боротьбу з римлянами. Тому римська влада змушена була тримати на Чорному морі численний флот, а в Криму — кілька легіонів війська. Після поділу Риму на Західну і Східну імперії, Крим підпав під владу Візантії.

Починаючи з V ст. н.е., нащадки скіфів — слов’янські племена, об’єднані під владою князів Києва, неодноразово ходили походами на Візантію та Крим. Після цих походів було укладено ряд торговельних договорів, вигідних київським купцям, які возили товари по Дніпру та Чорному морю до Сурожа (Судака).

У 949 році Князь Володимир Святославович захопив Херсонес, прийняв хрещення в ньому, уклав почесний договір з Візантією та одружився з сестрою візантійського імператора — Анною.

В ІV—V ст. н.е. населення Криму було вже багатонаціональне: греки, номади (нащадки скіфів і таврів), булгари, гети, вірмени, слов’яни-руси, генуезці, хазари, караїми, половці та інші.

Після воєнного походу на Угорщину та Германію в 1242 році, хан Батий виділив своєму брату Бувалу (Мовалу) землі між Дніпром і Доном разом з Кримом. Хан Бувал переселив з теперішнього Казахстану підвладну йому частину тюркських родів: ширинів, баринів, аргинів, кипчаків. Частина цих родів залишилась у степах Казахстану під владою іншого брата Батия — Тука-Тимура.

Цю частину було цілком переселено в Крим при царях Золотої Орди Менгу — Мимурі (1266 — 1283 рр.) та Тахтамиші (1380 —1408 рр.).

 

Далі буде.

М. РИБАЛЬЧЕНКО.газета Наше Життя

Хто корінний народ Криму?

2014-08-29
Наш відпочинок / Це цікаво https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2014-08/1408945687_lastochkino-gnezdo.jpg

В Криму задовго до кімерів, скіфів, сарматів проживав древній народ. Про цей народ свідчили в своїх творах чимало грецьких учених, у тому числі Геродот і Гомер, і називали їх таврами.

Таври, як показали розкопки археологів, починаючи з палеоліту, по способу життя, по культурі та обряду поховання, були споріднені з мешканцями Трипільської цивілізації. До цього часу відомі розкопки близько 100 поселень, 34 городищ, 20 укріплень...

газета Наше Життя