Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Варто обговорити на сторінках «НЖ»…

Дуже мене зачепив лист Г. Зайков­ського «Ще раз про ІПР і смартфони» (№36 від 10 листопада 2017 р.). Я б хотіла доповнити його публікацію роз­думами про безкоштовну видачу осо­бам з порушеннями слуху слухових апаратів (СА).

Звичайно, я розумію, що брак коштів на СА не дає можливості одержувати гарні та якісні зарубіжні апарати. Але серед членів УТОГ є дуже багато сла­бочуючих людей, які потребують саме таких апаратів. Наприклад, мій чоло­вік працює на радіоприладному заво­ді токарем і багато спілкується по ро­боті з технологами, інженерами і май­стром дільниці і в цьому йому допома­гає слуховий апарат фірми «Белтон Терн» (Данія). Цей цифровий апарат дуже гарно виділяє розмовну мову від сторонніх звуків, що важливо для лю­дей з порушеннями слуху і дозволяє їм вільно спілкуватися з чуючими людь­ми. Але ж зарубіжні слухові цифрові апарати коштують недешево і не всім слабочуючим людям вони по кишені. І якщо такі люди користувались зару­біжним апаратом, вони й надалі хотіли б мати змогу знову одержати такий.

Можливо, варто було б їм видавати компенсацію на придбання слухово­го апарата (в межах норми, звичай­но) раз на 5 років, а вони вже мали б змогу придбати собі СА, яким во­ни користуватимуться надалі. При цьому не треба скидати з рахунку те, щоб деякі слабочуючі мали змогу от­римати безплатний СА, якщо він їх задовольняє.

Особливість полягає в тому, що якісний слуховий апарат допомагає слабочуючим людям краще інтегрува­тись між чуючими людьми і навіть ви­конувати роботу, яку вони можуть і хо­чуть робити. Я маю на увазі професій­ні обов’язки. Можливо, варто це обго­ворити на сторінках «Нашого життя»?

А ще я дуже хочу через газету подя­кувати М. Андрієнко, яка висвітлює пи­тання, які зачіпають різні сторони жит­тя людей з порушеннями слуху. Я дуже уважно читаю її статті: про кохлеарну імплантацію, про досягнення в галу­зі медицини та взагалі про всі аспек­ти життя глухих людей, які вона висвіт­лює. І не важливо, де вона черпає цю інформацію, важливо те, що вона на сторінках «Нашого життя» старається донести цю інформацію до нас з вами, ваших читачів.

Н. КОЧЕРГІНА,
постійна читачка «НЖ», м. Чернігів


газета Наше Життя

Варто обговорити на сторінках «НЖ»…

2017-11-30
На злобу дня / З редакційної пошти https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-11/1511772390_141.jpg

Дуже мене зачепив лист Г. Зайков­ського «Ще раз про ІПР і смартфони» (№36 від 10 листопада 2017 р.). Я б хотіла доповнити його публікацію роз­думами про безкоштовну видачу осо­бам з порушеннями слуху слухових апаратів (СА).

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ