Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Для надання допомоги глухим і створено наше Товариство

У Вінницькій облорганізації УТОГ постійно проводиться робота з надання допомоги нечуючим, які проживають у сільській місцевості.


ВІННИЦЬКА ТО УТОГ

Соціально-побутове обслуговування — це допомога у спілкуванні нечуючих зі спе­ціалістами у різних напрямках, таких як ме­дицина, навчання, юридичні питання та ін­ші. Одним словом, спеціалізація нашої ро­боти дуже широка.

Адже майже в усьому, що трапляється в житті з людиною, яка має порушення слуху, вона потребує сторонньої допомоги, а са­ме — залучення перекладача для спілкува­ня з навколишнім світом, у вирішенні різних питань.

Нечуючі люди — одинокі, престарілі, мо­лодь — знають, що вони, звернувшись до нашого Товариства, завжди отримають кваліфіковану допомогу. Для поліпшення цієї роботи працівники Вінницької ТО УТОГ тісно співпрацюють з УПСЗН, ПФУ, а також з територіальними центрами міста Вінни­ці та Хмільницького, Немирівського, Літин­ського та Вінницького районів.

Проводимо роботу (лекції, бесіди та по­літінформації) серед членів УТОГ, на яких інформуємо їх про зміни у законодавстві, екологічні проблеми, життя людей з пору­шеннями слуху в Україні та світі.

Організовуємо групи осіб з інвалідністю з дитинства, які є членами УТОГ, для подаль­шого їх навчання та працевлаштування на підприємства, які виявили бажання запро­сити на роботу нечуючих.

Проводимо медичні обстеження осіб з ін­валідністю для отримання ІПР, допомагає­мо організувати поточні щорічні обстежен­ня нечуючих. При потребі лікування у стаці­онарі оформлюємо на лікування з подаль­шим наданням допомоги.

Наприклад, був випадок, коли після опе­рації, яку провели нечуючому у лікарні, у нього виникла потреба протезування кін­цівки, яке було проведено на заводі протез­них виробів.

При наданні допомоги членам УТОГ за­стосовуються і сучасні інформаційні тех­нології: проводиться онлайн-обслугову­вання (за допомогою Скайпу). Ми виклика­ємо сімейних лікарів за адресою мешкан­ня нечуючих, також були виклики швидкої допомоги і спілкування у Скайпі з нечую­чим та лікарем дистанційно. Медичні центри, УПСЗН та ПФУ (міські та районні) під­ключені до соціальної мережі УТОГ та тісно співпрацюють з нами.

Підтримуємо зв’язки з родинами членів УТОГ, районними та сільськими радами тих населених пунктів, де вони мешкають. На­ші нечуючі, які проживають у ближніх селах, відвідують заходи, які проводяться у нашій Вінницькій ТО УТОГ, беруть активну участь у заходах та у зборах членів УТОГ.

Вони отримують різноманітну допомогу. Наприклад, у вирішенні юридичних питань (оформлення спадщини, приватизація зе­мельної ділянки, судові засідання тощо) до нас зверталися: Наталія Надворна (смт Турбів); Микола Юрцев (с. Іванівка, Кали­нівського району); Анатолій Проценко (Тив­рівський район); Ольга Фещенко (с. Стри­жавка, Вінницького району); Володимир Цимбалюк (с. Шелудьки, Немирівського району); Вадим Коваленко (м. Жмеринка); Катерина Присяжнюк (с. Оленівка, Липо­вецького району); Олена Волуйко (с. Іва­нівка, Калинівського району); Іван Твердо­хліб (с. Станіславчик, Жмеринського райо­ну); Олександр Фещенко (смт Стрижавка, Вінницького району); Ірина Лапта (с. Уро­жайне, Тиврівського району); Марія Ревен­ко (с. Кацмазів, Жмеринського району); Олена Стецюк (с. Стіна, Томашпільського району); Людмила Радзієвська (с. Сальник, Калинівського району) та інші.

З приводу надання допомоги під час ме­дичного обстеження та оформлення дити­ни до школи до нас зверталася Ірина Топіна (с. Переорки, Вінницького району). Допо­моги медиків потребувала і Світлана Гусар­чук (смт Турбів, Липовецького району). Їм була надана допомога перекладача.

Нечуючим, які мешкають у селах, необ­хідна така допомога й під час проходжен­нія обстеження для подальшого отримання групи інвалідності на комісіях ЛКК та МСЕК.

Завдяки підтримці працівників нашої організації, зокрема перекладачів, члени УТОГ вирішують свої наболілі та жагучі пи­тання. Саме з цією метою і створене на­ше Товариство, щоб люди з порушеннями слуху почувалися повноцінними та гідними членами суспільства.

Робота ця — титанічна праця, яка не по­мітна оточуючим, а результат її відчуває лю­дина, яка потребує цієї допомоги.


ГАЙСИНСЬКА ТО УТОГ

В Гайсині нечуючим із 4-х сіл (Гранів, Со­кілець, Рахни, Кам’яногірка), які хотіли пра­цювати, допомогли у влаштуванні до ма­газину АТБ і навіть дозволили їм щоденно приходити на роботу у залежності від часу прибуття автобусів з сіл, де вони мешка­ють. Це виявилось для них дуже зручним: не треба наймати житло в Гайсині.

Неодноразово сільським мешканцям з порушеннями слуху надавалася посиль­на гуманітарна допомога. Так, наприклад, під час подвірних обходів в с. Бубнівка була надана допомога самотній нечуючій Ганні Володимирівні Поздняковій (на фото). На­родилася вона в цьому ж селі в 1934 році, навчалася у Бершадській школі глухих, але через важкі часи закінчила тільки початко­ву школу. Самостійно навчилася шити, ре­монтувала та шила одяг для односельців. У 1952 році стала членом УТОГ (вже 65 років!)

Працювала на Гайсинській швейній фабриці, була активною учасницею громад­ських заходів, брала участь у різних кон­курсах, виставках рукоділля, виставляла свої швейні вироби на виставках, де отри­мувала призи.

Ганна Володимирівна завжди чуйна до людей, добра й працьовита. На жаль, вона зараз хворіє і потребує сторонньої допомо­ги, і ми не залишаємо її без уваги.

У жовтні Ганна Володимирівна буде відзна­чати свій 83-й день народження, тож побажа­ємо їй міцного здоров’я і довгих років життя!


ЖМЕРИНСЬКА ТО УТОГ

У Жмеринській ТО УТОГ із загальної кіль­кості 390 членів УТОГ, які перебувають на обліку, 260 осіб (тобто дві третини) мешка­ють у селах. Хоча до них працівники ТО не завжди можуть поїхати для надання допо­моги, але тим, хто звертається до терито­ріальної організації, завжди допомагають.

Так, наприклад, В.М. Попику із с. Ста­ниславчик Жмеринського району допомогли оформити пенсійну картку в банку. Його зем­лячці А.В. Савчук та Р.В. Коржовському із смт Браілів Жмеринського району надали допо­могу у вирішенні складних сімейних питань.

Втім, через відсутність коштів часто до­водиться допомагати вирішувати питання в телефонному режимі.

В ТО надають допомогу і при зверненні до Пенсійного фонду. Так, наприклад, Н.І. Бондаренко з с. Чернятин Жмеринського району сприяли у переводі пенсії для отри­мання за місцем проживання.

До Міжнародного дня глухих організували виділення матеріальної допомоги для 9 не­чуючих, які мешкають в 8 селах з 3 районів, які обслуговує наша ТО УТОГ.

Далі буде...

Г. ДЯЧЕНКО,
голова Вінницької організації УТОГгазета Наше Життя

Для надання допомоги глухим і створено наше Товариство

2017-10-18
На злобу дня / З редакційної пошти https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-10/medium/1507889587_foto-1_-pozdnyakova-g_-v.jpg

У Вінницькій облорганізації УТОГ постійно проводиться робота з надання допомоги нечуючим, які проживають у сільській місцевості.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ