Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Усунення від спадкування недобросовісних спадкоємців: міф чи реальність?

До місцевих центрів безоплатної вторин­ної правової допомоги досить часто звер­таються громадяни з питаннями, пов’яза­ними зі спадкуванням, зокрема щодо пра­вових можливостей усунення від спадку­вання недобросовісних спадкоємців.

Кожен може опинитися в ситуації, коли близькі особи або родичі можуть встанов­лювати перешкоди для укладення запові­ту або навпаки — позбавити людину жит­тя, щоб швидше отримати спадщину, або зовсім не спілкуватися з рідними, а потім згадати про них тільки після їхньої смерті, щоб успадкувати спадщину.

Також ви можете мати хороші стосунки з вашими дальніми родичами або друзями: здійснювати за ними догляд у той час, коли більш ближчі родичі уникають з ними будь- яких контактів, а після їхньої смерті хочуть в першу чергу все успадкувати.

Для цього правила, які викладені в цивіль­ному законодавстві України, пронизані мо­ральними засадами суспільства, зокрема принципом справедливості, який можна по­бачити в тому, що вищезгадані випадки вклю­чені у перелік ситуацій, за яких недобросовіс­них людей можна усунути від спадкування.

По-перше, не мають права на спадкуван­ня особи, які умисно позбавили життя спад­кодавця чи будь-кого з можливих спадко­ємців або вчинили замах на їхнє життя.

Поряд з цим, така заборона спадкування не застосовується до особи, яка вчинила такий замах, якщо спадкодавець, знаючи про це, все ж призначив її своїм спадкоєм­цем за заповітом.

По-друге, не мають права на спадкуван­ня особи, які умисно перешкоджали спад­кодавцеві скласти заповіт, внести до нього зміни або скасувати заповіт і цим сприяли виникненню права на спадкування у них самих чи в інших осіб або сприяли збіль­шенню їхньої частки у спадщині.

По-третє, не мають права на спадкуван­ня за законом батьки після дитини, що­до якої вони були позбавлені батьківських прав і їхні права не були поновлені на час відкриття спадщини.

По-четверте, не мають права на спад­кування за законом батьки (усиновлюва­чі) та повнолітні діти (усиновлені), а також інші особи, які ухилялися від виконання обов’язку щодо утримання спадкодавця, якщо ця обставина встановлена судом.

Варто наголосити, що також не мають права на спадкування за законом одна після одної особи, шлюб між якими є недійсним або визнаний таким за рішенням суду. Якщо шлюб визнаний недійсним після смерті од­ного з подружжя, то за другим із подружжя, який його пережив і не знав та не міг знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, суд може визнати право на спадкування частки того з подружжя, хто помер, у майні, яке бу­ло набуте ними за час цього шлюбу.

Звертаємо вашу увагу, що за рішенням суду особа може бути усунена від права на спадкування за законом, якщо буде вста­новлено, що вона ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через по­хилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані. Зазначені правила поширюються на всіх спадкоємців, зокре­ма й на тих, хто має право на обов’язкову частку у спадщині, а також на осіб, на ко­ристь яких зроблено заповідальний відказ.

У разі, якщо у вас виникають проблеми зі спадкуванням, радимо вам невідкладно звернутися до спеціалізованих державних установ — місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які нададуть вам ґрунтовні роз’яснення та у разі потреби допоможуть звернутися за захистом своїх прав до суду.

Також нагадуємо, що з березня 2017 ро­ку, кожного 1-го та 3-го вівторка місяця, з 09:00 до 12:00, спеціалісти Четвертого ки­ївського місцевого центру надаватимуть безоплатну правову допомогу за участі ква­ліфікованого перекладача жестової мови за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильків­ська, 74, ЦП УТОГ, кімн. 8. Допомога поля­гає не тільки у можливості отримання пра­вової інформації та консультацій, але й, у разі потреби, надання адвоката для звер­нення за захистом своїх прав та інтересів до суду. Всі послуги надаються виключно за рахунок Державного бюджету України.

Сергій БРЕУС,
в.о. директора Четвертого київського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомогигазета Наше Життя

Усунення від спадкування недобросовісних спадкоємців: міф чи реальність?

2017-11-13
На злобу дня / Нове в законодавстві https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-11/thumbs/1510383994_notarius-spadschina.jpg

До місцевих центрів безоплатної вторин­ної правової допомоги досить часто звер­таються громадяни з питаннями, пов’яза­ними зі спадкуванням, зокрема щодо пра­вових можливостей усунення від спадку­вання недобросовісних спадкоємців.

газета Наше Життя