Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Про дії УТОГ та підприємств і організацій Товариства в умовах критичної ситуації, яка склалась в Україні

Президія ЦП УТОГ прийняла постанову «Про дії УТОГ та підприємств і організацій Товариства в умовах критичної ситуації, яка склалась в Україні на даний час».

У зв’язку з критичною ситуацією, яка через політичне становище склалася в Україні в останні місяці, значно ускладнилась також діяльність Українського товариства глухих та створених ним підприємств, організацій і закладів УТОГ.

Зокрема, як свідчать факти, останнім часом до деяких підприємств та організацій УТОГ проявляються намагання здійснення протиправних дій з боку невідомих осіб та груп.

З огляду на це, президія Центрального правління УТОГ постановила:

1. Головам усіх обласних і територіальних організацій УТОГ та керівникам підприємств і закладів Товариства:

1.1. Посилити всіма доступними засобами роз’яс­­нювальну роботу серед усіх членів УТОГ, концентруючи голов­ну увагу на правилах їх поведінки за межами підприємств і організацій, де вони працюють, та необхідності уникнення в громадських місцях участі в конфліктних ситуаціях.

1.2. Терміново розробити та реалізувати план дій по забезпеченню збереження наявних у керованих підприємствах, організаціях і закладах УТОГ коштів та рухомого і нерухомого майна Товариства, в якому передбачити:

а) проведення в трудових колективах загальних зборів працівників з визначенням і закріпленням між ними додаткових обов’язків, які необхідно виконувати у випадках виникнення критичних ситуацій;

б) посилення з метою запобігання нападу сторонніх осіб та угрупувань пропускного режиму на підприємствах, в гуртожитках, в офісах обласних організацій, в будинках культури, клубах та в інших закладах УТОГ;

в) посилення з метою запобігання грабіжницьких дій, навмисного підпалення приміщень тощо зовнішньої і внутрішньої охорони підприємств, організацій і закладів УТОГ;

г) встановлення графіків чергування в нічні години та у вихідні дні на об’єктах УТОГ працівників підприємств (організацій, закладів) Товариства та залучення до чергування працівників орендаторів;

д) укладання там, де потрібно, договорів про оплату праці з працівниками охоронних підприємств та міліції;

е) обладнання будівель засобами відеонагляду, відеореєстрації та тривожної звукової і світлової сигналізації;

ж) обладнання воріт, прохідних, складів та інших приміщень додатковими засобами механічного захисту;

з) вивільнення території підприємств від приватного транспорту та транспорту орендарів з метою запобігання проникнення на територію сторонніх осіб;

і) складання та доведення до відома кожного працівника підприємства (організації, закладу) та кожного мешканця підпорядкованих їм гуртожитків графіків їх оповіщення на випадок оголошення небезпеки, пожежі тощо.

1.3. Вжити необхідних заходів щодо економії фінансових ресурсів, зосередивши в першу чергу увагу на необхідності виплати заробітної плати працівникам та вирішення найбільш важливих виробничих проблем.

1.4. У випадку виникнення надзвичайних ситуацій терміново сповіщати про них Центральне правління УТОГ.

2. Керівникам підприємств УТОГ, які працюють з іноземними замовниками і вже відчули через критичний стан в Україні скорочення обсягів цих замовлень, терміново здійснити аналіз можливостей подальшого збереження відповідних замовлень і вжити необхідних заходів щодо переорієнтації своїх виробництв на виготовлення продукції для місцевих споживачів.

Керівникам інших підприємств УТОГ вжити заходів по збереженню наявних замовлень і наданню допомоги в отриманні замовлень іншими підприємствами Товариства, які простоюють.

3. З урахуванням прийнятої Кабінетом Мі­ністрів України спеціальної постанови про необхідність скорочення витрат у зв’язку з неповним наповненням в умовах кризових явищ затвердженого Верховною Радою державного бюджету, що позначиться також і на наповненні бюджету УТОГ, виконавчому апарату ЦП УТОГ:

а) надати необхідну допомогу підприємствам УТОГ у виконанні ними планових завдань з виробництва та посилити контроль за своєчасним наповненням бюджету УТОГ коштами з наявних джерел;

б) скласти і довести до відома підприємств і організацій УТОГ перелік заходів, виконання яких не може обійтись у поточному році без дотації за рахунок коштів бюджету УТОГ;

в) скласти перелік культмасових та реабілітаційних заходів УТОГ, проведення яких у поточному році в зв’язку з дефіцитом коштів переноситься на більш пізні періоди.

Ця постанова набирає чинності з дня її підписання і діє до моменту її скасування президією ЦП УТОГ.

Інф. «НЖ».газета Наше Життя

Про дії УТОГ та підприємств і організацій Товариства в умовах критичної ситуації, яка склалась в Україні

2014-03-11
На злобу дня / Актуальна тема https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2013-11/1385388483_emblema-utog.jpg

Президія ЦП УТОГ прийняла постанову «Про дії УТОГ та підприємств і організацій Товариства в умовах критичної ситуації, яка склалась в Україні на даний час».

У зв’язку з критичною ситуацією, яка через політичне становище склалася в Україні в останні місяці, значно ускладнилась також діяльність Українського товариства глухих та створених ним підприємств, організацій і закладів УТОГ.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ