Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

«Знацця так…»

Колись у одному селі жив дуже активний дядько, який щоразу при всякій нагоді свій виступ розпочинав словами «Знацця так». З дозволу наших читачів почнемо з цих слів нашу розмову і ми.

Отже, знацця так: нинішній 2020 рік з самого початку був дуже важким для нашого Товариства не тільки через коронавірус, але і з інших причин, які накопичились у світі і в Україні.


Але якщо інші причини можна вважати, що вони були більш-менш буденними, то коронавірус дуже серйозно вдарив по життю всіх людей, у тому числі і членів УТОГ. І хоча перше півріччя 2020 року фактично уже закінчилося, але заспокоюватися нам ще нема чого, бо, як пишуть газети, до кінця цього року до нас прийде друга черга коронавірусу, а потім, можливо, будуть й інші черги, бо ніхто про це ще не знає. Таким чином, як кажуть в народі, шапку на зиму треба готувати заздалегідь або ще з літа.

Звідсіля і тема нашої подальшої розмови, і зміст нашого звернення до читачів газети «Наше життя» УТОГ зводиться до головного питання: «Як Товариство планує з урахуванням вже наявних та можливих наступних наслідків коронавірусу пережити уже найближчу зиму та зими всіх наступних років?».

Якщо рахувати за телефонним довідником, надрукованим Центральним правлінням УТОГ, у 2016 році, за винятком Криму та Донецької і Луганської областей, у нашому Товаристві на той час було 32 власних навчально-виробничих підприємства, зокрема 16 швейних, 6 металообробних, 7 деревообробних та 3 підприємства змішаного типу — Вінницьке, Чернівецьке та СПКТБ УТОГ.

На кожному з цих підприємств в різні роки працювала значна кількість людей — як глухих, так і чуючих. Багато з них працюють на обійманих посадах і до цього часу. При цьому, якщо чуючі працівники розміщені невеликими групами в різних приміщеннях, що відповідає вимогам охорони здоров’я, то глухі працівники у більшості випадків працюють великими групами у виробничих приміщеннях не тільки у швейних, а й в інших цехах. І згідно з вимогами карантинних заходів таких працівників не тільки треба забезпечувати запобіжними масками, але й розмістити їх в більш пристосованих приміщеннях, що з огляду на фактичні обсяги робіт зробити неможливо. Тому першою чергою вже зараз треба потурбуватися про зміну профілю виробництва, щоб якщо не на всіх, то хоча б на більшості підприємств забезпечити пристосованість до роботи в умовах коронавірусу.

Відповідь однозначна: ми повинні зберегти у Товаристві таку ж кількість підприємств УТОГ, яка була і в минулому році. Але чи буде збережений за ними такий ж профіль їх діяльності, що був досі, нам треба вирішувати уже зараз. У зв’язку з цим ми і розпочинаємо з вами це опитування.

Отже, перше, що треба зробити:

а) проаналізувати придатність наявних виробничих умов на підприємствах УТОГ щодо їх пристосованості для подальшого виробництва на них уже освоєної на кожному з підприємств продукції;

б) у випадку виявлення якихось недоліків щодо пристосованості підприємств терміново вжити заходів щодо їх усунення;

в) у випадку, коли буде виявлено, що наявна продукція не підлягає подальшому виготовленню через причини, пов’язані з коронавірусом, перепрофілювати підприємство на виготовлення більш придатної продукції.

Це перше, що впадає в око і що пропонується першою чергою. Але керівники підприємств УТОГ і їх спеціалісти, а також відповідні працівники виконавчого апарату ЦП УТОГ і обласних організацій Товариства мають цей перелік доповнити додатковими пропозиціями і вписати їх в плани роботи УТОГ і відповідних структурних підрозділів Товариства.

Друге, що треба зробити, це залучити широку громадськість з числа читачів газети «Наше життя» УТОГ та зацікавлених осіб з числа можливих працівників інших підприємств і закладів за межами УТОГ до спів­праці з Товариством та обміну думками з питань подальшого пристосування підприємств УТОГ щодо подальшої їх діяльності в умовах, пов’язаних з коронавірусом.

Якщо у когось з читачів є зауваження проти цих пропозицій, одразу ж наголошуємо, що проти їх зауважень у нас заперечень немає, бо наше найперше завдання — сконцентрувати увагу наших читачів на питаннях збереження Товариства в умовах проблем, що склалися чи можуть складатися у зв’язку з пандемією.

Тому за будь-яку щиру пораду чи пропозицію ми наперед завчасно завдячуємо всім авторам.

Якщо хтось забув, нагадуємо, що наше Товариство створювалось як всеукраїнська громадська організація глухих не одразу, а спочатку були лише окремі обласні об’єднання нечуючих (Харківське, Київське, Донецьке, Одеське тощо), на базі яких і був створений у 1933 році УТОГ. Отже, на сьогодні до складу УТОГ входять 22 обласні організації Товариства, як юридичні особи зі своєю штатною чисельністю їх обласних керівних органів.

Відповідь однозначна: ми повинні зберегти у Товаристві таку ж кількість підприємств УТОГ, яка була і в минулому році. Але чи буде збережений за ними такий ж профіль їх діяльності, що був досі, нам треба вирішувати уже зараз. У зв’язку з цим ми і розпочинаємо з вами це опитування.

Відповідно, в кожній області є районні, міжрайонні чи міські організації УТОГ зі своїми штатними працівниками, а також обласні чи районні будинки культури УТОГ, де також є штатні працівники.

Всі вони підпорядковуються обласним організаціям УТОГ, узгоджують з ними плани своєї роботи і питання своєї господарської діяльності, які в кінцевому підсумку не тільки узгоджуються з Центральним правлінням УТОГ, але й фінансуються за кошти УТОГ.

У складі УТОГ є також Культурний центр УТОГ з професійним театром міміки та жес­ту «Райдуга», Навчально-відновлювальний центр УТОГ, Оздоровчо-реабілітаційний центр «Одіссей» УТОГ в Одеській області та Оздоровчий центр «Берізка» УТОГ в Миколаївській області, а також газета «Наше життя» та інші необхідні для Товариства заклади.

Для забезпечення нормальної діяльності всіх наявних у Товаристві підприємств та закладів, а також для обслуговування глухих, які в Товаристві не працюють, але звертаються до нього за допомогою, у штатних розписах підприємств, організацій і закладів УТОГ є, крім нечуючих, також і чуючі спеціалісти. При цьому згідно з діючими в Україні законами загальна кількість чуючих спеціалістів на відповідних підприємствах і в закладах УТОГ (керівники структурних підрозділів, інженерно-технічні працівники, перекладачі жестової мови, охоронці, прибиральниці тощо) не може перевищувати 50 відсотків від загальної кількості наявних там робітників і спеціалістів.

У зв’язку з цим, оскільки названі залучені в Товариство працівники у більшості випадків чуючі, то вони під час коронавірусу фактично працюють у різних приміщеннях і для них легше створити нормальні умови для праці.

Але глухі працівники, які складають на підприємствах і в організаціях УТОГ основ­ну кількість людей, вимушені працювати на виробничих дільницях підприємств і закладів УТОГ (швачки, складальники, обробники металу і деревини тощо), поруч з іншими глухими людьми незалежно від того, чи є ця людина носієм інфекції чи ні. Все це вимагає створити для глухих людей особ­ливі умови праці, які запобігатимуть поширенню інфекції, не зриватимуть графік завантаження роботою тих глухих, які працюють.

На всіх підприємствах УТОГ, де працюють глухі великими групами, виникає нагальна потреба терміново переспеціалізувати ці підприємства чи їхні підрозділи на виконання робіт, на яких буде дотримуватись норма щодо віддаленого знаходження глухих працівників один від одного — так звана соціальна дистанція.

Ця вимога стосується не тільки швейних та інших підприємств УТОГ, де вона сьогодні не виконується, але й усіх навчальних та оздоровчих закладів УТОГ тощо, де скупчується багато людей.

З урахуванням викладеного просимо всіх направити свої власні пропозиції щодо поліпшення ситуації, яка може складатися:

 • голови районних, міських і міжрайонних організацій УТОГ — до своїх обласних організацій Товариства;
 • голови обласних організацій УТОГ — до Центрального правління УТОГ;
 • спеціалісти підприємств УТОГ та культзакладів УТОГ — до своїх підприємств і закладів УТОГ;
 • керівники підприємств УТОГ — до Центрального правління нашого Товариства;
 • інші читачі газети «Наше життя» УТОГ — до редакції газети.
 • А якщо хто скаже, що писати не вміє, не соромтеся. Дійте за правилом, якому нас навчали ще в школі: «Сміливіше! Сміливіше! Сміливіше!».

  Перелік питань, на які ми сподіваємось отримати пропозиції від читачів газети «Наше життя» УТОГ:

  • Чи задовольняє вас зміст і загальний вигляд нашої газети і які у вас є пропозиції щодо їх подальшого поліпшення?
  • Які у вас є пропозиції щодо поліпшення роботи виконавчого апарату ЦП УТОГ і його працівників?
  • Які ви маєте пропозиції щодо поліпшення структури обласних організацій УТОГ і, першою чергою, обсягів питань, які ними виконуються?
  • Що треба здійснити для збереження чи удосконалення діяльності територіальних організацій УТОГ?
  • Які заходи необхідно вжити для збереження чи удосконалення діяльності первинних організацій УТОГ?
  • Що треба для збереження чи удосконалення діяльності закладів культури УТОГ?
  • Які заходи пропонується вжити для збереження чи удосконалення діяльності Культурного центру УТОГ?
  • Які ваші пропозиції щодо збереження чи удосконалення діяльності Навчально-відновлювального центру УТОГ?
  • Що треба здійснити для збереження чи удосконалення діяльності навчально-виробничих підприємств УТОГ?
  • Які заходи необхідно вжити для збереження чи удосконалення діяльності оздоровчих закладів УТОГ?Редакциягазета Наше Життя

«Знацця так…»

2020-07-04
На злобу дня / Актуальна тема https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2020-07/1593596261_koronavirus.jpg Колись у одному селі жив дуже активний дядько, який щоразу при всякій нагоді свій виступ розпочинав словами «Знацця так». З дозволу наших читачів почнемо з цих слів нашу розмову і ми. Отже, знацця так: нинішній 2020 рік з самого початку був дуже важким для нашого Товариства не тільки через коронавірус, але і з інших причин, які накопичились у світі і в Україні.
газета Наше Життя