Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

За підсумками круглого столу 2

Інформаційні матеріали щодо стану дотримання прав і свобод осіб з інвалідністю, зокрема осіб із порушеннями слуху

Дотримання соціальних прав

Право на пільги

Секретаріатом Уповноваженого з прав людей з інвалідністю було здійснено моніторинг стану забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, в тому числі й спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Моніторингом встановлено, що за даними органів соціального захисту населення, у 2018 році потребувало забезпечення засобами реабілітації 959 659 осіб, а фактично було забезпечено 346 094 особи (36%, які мали потребу). У 2019 році ця потреба становить 553 237 осіб, та фактично забезпечено (за інформацією Мінсоцполітики станом на 01.06.2019) 134 692 особи.

Стосовно стану забезпечення осіб з інвалідністю по зору та слуху спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією повідомляється, що у 2018 році їх потребувало 33 682 особи, а фактично було забезпечено лише 2 054 особи (6% від потреби). У 2019 році цю потребу мали 31 156 осіб, а фактично було забезпечено 2 047 осіб.

Тож є ймовірність того, що й надалі не всі особи з інвалідністю по зору та слуху будуть забезпечені спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Більшість місцевих бюджетів не спроможні забезпечити повне та належне фінансування гарантованих законами України пільг громадянам, зокрема й з оплати проїзду у транспорті загального користування. Як наслідок, компенсація автоперевізникам втрат від перевезення пільгових категорій громадян не забезпечується повною мірою, пільгове перевезення здійснюється з обмеженнями.

Відтак, проблемне питання пільгового проїзду населення має системний характер.

Право на охорону здоров’я

Окремо варто зазначити про особливі потреби осіб з інвалідністю зі слуху, які потребують слухопротезування. Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686 «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів» та від 03.12.2009 № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами» забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними засобами, зокрема слуховими апаратами, здійснюється на підставі медичного висновку за рахунок та в межах коштів державного та місцевих бюджетів, передбачених для цієї мети.

Облік осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю, які мають право на безоплатне забезпечення технічними засобами ведуть територіальні органи охорони здоров’я за місцем проживання (перебування) осіб.

Моніторингом встановлено, що за даними органів соціального захисту населення, у 2018 році потребувало забезпечення засобами реабілітації 959 659 осіб, а фактично було забезпечено 346 094 особи (36%, які мали потребу).

Зауважимо, що особи з інвалідністю і діти з інвалідністю мають право на отримання слухових апаратів за рахунок державних бюджетних коштів від державної установи «Інститут отоларингології ім. професора О.С. Коломійченка НАМН України» (далі — Інститут), який є головним розпорядником коштів державного бюджету в частині централізованої закупівлі систем імплантаційного слухопротезування та слухових апаратів.

Безкоштовне забезпечення пільгових категорій здійснюється слуховими апаратами, що закуповуються за кошти державного або місцевих бюджетів. Ці питання розглядаються при плануванні бюджетних призначень на відповідний рік, а також у разі наявності слухових апаратів у зазначеному вище Інституті. У 2019 році в міру надходження коштів і закупівлі слухових апаратів такі особи забезпечувалися згідно з чергою.

Право на працю

Моніторинг Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері дотримання права осіб з інвалідністю на працю у 2019 році виявив доволі низький рівень працевлаштування осіб з інвалідністю.

За інформацією Державної служби статистики України, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічується 2659,7 тис. осіб з інвалідністю. А кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю, за оперативною інформацією Мінсоцполітики, становить лише 670,18 тис. осіб з інвалідністю, що не відповідає навіть прогнозованому Державною цільовою програмою показнику працевлаштування за 2015 рік.

Загалом результати моніторингу свідчать про низький рівень працевлаштування осіб з інвалідністю, неефективність програм стимулювання зайнятості осіб з інвалідністю та заходів, що вживали для цього відповідні місцеві органи влади та місцевого самоврядування, а також необхідність впровадження активних програм зайнятості для осіб з інвалідністю, сучасних підходів до вирішення питання працевлаштування зазначеної категорії осіб, зокрема індивідуального підходу з урахуванням потреб і програми реабілітації осіб з інвалідністю, поширення практики соціального супроводу на робочому місці, удосконалення механізмів стимулювання роботодавців до працевлаштування осіб з інвалідністю тощо.

Право на освіту та культуру

За результатами вивчення документів встановлено, що відповідно до завдань і заходів Державної ціль­ової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 706 (підпункт 2, пункту 2 розділу ХІІ «Освіта») передбачено створення на базі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова науково-дослідного центру вивчення проблеми глухоти. Однак незважаючи на численні листи, що університет направляв з 2013 року до МОН, зазначене питання досі не вирішене.

Згідно із завданнями зазначеної Державної цільової програми (підпункт 1, пункту 2 розділу «Освіта») було передбачено здійснення заходів щодо підготовки у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова упродовж 2012-2020 років 900 сурдоперекладачів. Однак таку роботу не проведено.




Інформація «НЖ»



газета Наше Життя

За підсумками круглого столу 2

2020-06-08
На злобу дня / Актуальна тема https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2020-02/1582624199_socalnij-zahist-ljudej-z-nvaldnstju-01.jpg Право на пільги. Секретаріатом Уповноваженого з прав людей з інвалідністю було здійснено моніторинг стану забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, в тому числі й спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.
газета Наше Життя