Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

За підсумками круглого столу

4 грудня 2019 року в Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів за активної участі керівників УТОГ відбувся круглий стіл на тему «Соціальний захист людей з інвалідністю. Найвагоміші проблеми людей з порушеннями слуху і зору». Сьогодні ми починаємо друкувати витяги з інформаційно-аналітичних матеріалів за підсумками цього заходу — у тій частині, що стосується осіб з порушеннями слуху.


Інформаційні матеріали щодо стану дотримання прав і свобод осіб з інвалідністю, в тому числі із порушеннями слуху

Захист від дискримінації

Ще чимало країн, в тому числі й Україна, при формуванні державної соціальної політики стосовно людей з інвалідністю не враховують змін, надають пріоритетного значення медичному, а не соціальному підходу до проблеми інвалідності, що позначається на змісті та якості заходів, спрямованих на зменшення її негативних наслідків. І найголовніше — не сприяє більш широкому залученню людей з інвалідністю до участі в суспільному житті, реалізації їхніх прав як громадян країни. Проблеми осіб з інвалідністю, в тому числі із порушеннями зору та слуху, пов’язані з бар’єрами, які не дають їм змоги активно включитись в життя суспільства.

Незважаючи на позитивні зрушення у створенні умов для повноцінної життєдіяльності осіб з інвалідністю, не вирішено низку проблем і завдань, спрямованих на забезпечення рівних можливостей цих осіб у повсякденному їхньому житті та діяльності.

Насамперед це стосується права на освіту, охорону здоров’я, працевлаштування, участь у політичному та культурному житті, доступу до правосуддя та інформації.

Також проблемним є питання реалізації політичних і виборчих прав осіб із порушеннями слуху у зв’язку із відсутністю субтитрування і сурдоперекладу мовлення на загальнонаціональних каналах.

Зокрема, особи з порушеннями слуху не мають змоги перегляду передвиборчих теледебатів у період проведення передвиборчої агітації.

Питання супроводження телепрограм сурдоперекладом не врегульовано законодавством України.

З метою створення необхідних умов, що дають можливість особам із порушеннями слуху нарівні з іншими громадянами реалізовувати свої права і свободи у політичній, економічній, соціальній, культурній та інших сферах, підготовлено проєкт закону України «Про українську жестову мову», який зареєстровано у Верховній Раді України (реєстраційний № 2340 від 29.10.2019).

Законопроєкт розроблено з метою створення необхідних умов, що дають можливість особам із порушеннями слуху нарівні з іншими громадянами реалізовувати свої права і свободи у політичній, економічній, соціальній, культурній та інших сферах, що передбачено Конвенцією про права осіб з інвалідністю та Законом України «Про основи захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини висловлено підтримку вказаному законопроєкту як такому, що спрямований на забезпечення доступу до інформації для осіб із порушеннями слуху.

Право на пільги

На сьогодні пільги та гарантії соціального захисту осіб з інвалідністю визначені в Законі України «Про основи захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (далі — Закон). Відповідно до зазначеного Закону особам з інвалідністю, в тому числі зі слуху та зору, передбачено низку пільг і державних гарантій.

Однак існує ряд проблемних питань щодо фактичного стану реалізації прав осіб з інвалідністю під час отримання встановлених пільг і гарантій, зокрема це стосується такого.

1. Відповідно до статті 35 Закону особи з інвалідністю мають право на позачергове і пільгове встановлення квартирних телефонів за рахунок видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів і враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів. Порядок і умови встановлення телефонів особам з інвалідністю визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю.

За результатами моніторингу з’ясовано, що в більшості місцевих бюджетів видатки на вказані послуги не передбачено.

Законом передбачено, що особам з інвалідністю зі слуху надаються послуги із сурдоперекладу та сурдотехніка. Надання цих послуг забезпечується відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Однак необхідно зазначити, що фінансування надання соціальних послуг згідно із Законом України «Про соціальні послуги» здійснюється виключно за кошти місцевих бюджетів.

2. Згідно зі статтею 38 Закону особам із інвалідністю і дітям з інвалідністю надаються безоплатно або на пільгових умовах на підставі індивідуальних програм реабілітації послуги соціально-побутового і медичного обслуговування, технічні та інші засоби реабілітації (зокрема, сурдотехнічні засоби, мобільні телефони для письмового спілкування тощо), вироби медичного призначення (у тому числі слухові та голосоутворювальні апарати тощо), а також автомобілі, крісла колісні з електроприводом — за наявності відповідного медичного висновку.

Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю (в тому числі зі слуху) і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, перелік таких засобів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 238).

Фінансування видатків здійснюється за бюджетною програмою КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю».

Питання полягає у фактичному забезпеченні осіб з інвалідністю, в тому числі зі слуху, відповідними засобами реабілітації, строках отримання та якості таких виробів.

Упродовж 2019 року до Уповноваженого з прав людей з інвалідністю надходило чимало звернень громадян, яким встановлено інвалідність, щодо порушення їхнього права на отримання відповідного засобу реабілітації, за яким вони звернулися із заявою та необхідними документами до органу соціального захисту населення ще в 2018 році.

Далі буде
Інформація «НЖ»газета Наше Життя

За підсумками круглого столу

2020-02-25
На злобу дня / Актуальна тема https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2020-02/1582624199_socalnij-zahist-ljudej-z-nvaldnstju-01.jpg 4 грудня 2019 року в Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів за активної участі керівників УТОГ відбувся круглий стіл на тему «Соціальний захист людей з інвалідністю. Найвагоміші проблеми людей з порушеннями слуху і зору». Сьогодні ми починаємо друкувати витяги з інформаційно-аналітичних матеріалів за підсумками цього заходу — у тій частині, що стосується осіб з порушеннями слуху.
газета Наше Життя