Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Наше підприємство взяло участь у ярмарку «живи і працюй в Україні»

20 вересня 2018 року в Ужгородському міському центрі зайнятості відбувся «Ярмарок кар’єри» під гаслом «Живи і працюй в Україні», однією з цілей якого було сприяння сучасній молоді у свідомому виборі майбутнього профе­сійного шляху.

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти Ужгорода, зокрема Ужгородське вище комерційне учи­лище Київського національного торгoвельно-економіч­ного університету, Ужгородське вище професійне учи­лище торгівлі та технологій харчування і Державний на­вчальний заклад «Ужгородський центр професійно-тех­нічної освіти», також взяли участь у заході, представивши інформаційні матеріали про свою діяльність та професії, з яких здійснюють підготовку, а також вироби гуртків тех­нічної творчості.

З числа провідних роботодавців краю на ярмарку були представлені підприємства та організації Ужгорода, які проінформували про реальні вакансії та програми стажу­вання, наголошуючи на тому, як важливо свідомо та са­мостійно обирати майбутню професію. Одне з таких під­приємств — Ужгородське УВП № 2 УТОГ, яке виготовляє швейну продукцію.

Директор цього підприємства Наталія Василівна Мар­ценюк у своєму виступі на ярмарку під час зустрічі із представниками засобів масової інформації та обласно­го телебачення наголосила на тому, що УВП № 2 УТОГ — соціальне підприємство, яке надає роботу і соціальний захист особам з інвалідністю зі слуху. Попри всі трудно­щі сьогодення, на Ужгородському УВП № 2 є постійні за­мовлення і тут потрібні робочі кадри.

До речі, ця інформація стосується першою чергою чле­нів УТОГ, яких Н.В. Марценюк запрошує на роботу на своє підприємство.

Директор підприємства зауважила також, що прове­дення таких інформаційних масових заходів, як «Ярмарок кар’єри» під гаслом «Живи і працюй в Україні», дає мож­ливість безпосереднього спілкування всіх учасників рин­ку праці регіону, що сприятиме свідомому професійному самовизначенню молоді, надасть можливість молодим закарпатцям та представникам з інших регіонів зверну­ти увагу на постійну роботу в Україні, зокрема в Ужгороді. А про переваги працевлаштування поруч з рідною домів­кою, а не «за кордоном» і казати зайве, особливо якщо це стосується осіб з інвалідністю.
За інформацією Навчально-методичного центру ПТОгазета Наше Життя

Наше підприємство взяло участь у ярмарку «живи і працюй в Україні»

2018-10-15
На злобу дня / Актуальна тема https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-10/1539064654_nmc-pto.jpg

20 вересня 2018 року в Ужгородському міському центрі зайнятості відбувся «Ярмарок кар’єри» під гаслом «Живи і працюй в Україні», однією з цілей якого було сприяння сучасній молоді у свідомому виборі майбутнього профе­сійного шляху.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ