Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Які зміни відбудуться в управліннях пенсійного фонду

Як повідомляють засоби масової інформації, територіальні управління Пенсій­ного фонду знаходяться в стані ліквідації. Повідомляється, що такі зміни Пенсій­ний фонд запланував давно, коли ще у вересні 2016 року Кабінет Міністрів сво­їм розпорядженням затвердив «Стратегію модернізації та розвитку Пенсійного фонду до 2020 року», яка передбачає досить істотні зміни в роботі територіаль­них підрозділів Пенсійного фонду. І ці зміни відчують на собі багато клієнтів ПФ, тобто пенсіонери.

У «Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду до 2020 року» говорить­ся, що одна з цілей модернізації Пенсійного фонду — перехід на європейські стандарти обслуговування людей. Ще одне завдання — оптимізація адміністративних витрат.

Як з’ясувалося, в результаті модерніза­ції звичні територіальні управління ПФ ска­совуються. Замість них з’являться «агент­ські пункти» з обслуговування грома­дян. Причому якщо раніше в місті або ра­йоні було одне територіальне управління Пенсійного фонду, то агентських пунктів буде кілька. Оформити або переоформити пенсію можна буде в найближчому з них. А розташовуватися ці агентські пункти бу­дуть вже не в спеціально відведених будів­лях або офісах, а на території інших орга­нізацій, підприємств і структур. Зокрема у відділеннях пошти, в банках, на території великих підприємств і організацій.

За даними Пенсійного фонду, в Черні­вецькій області пенсійна служба вже пра­цює за такою моделлю віддалених робочих місць інспекторів. Зараз заходи щодо мо­дернізації структури Пенсійного фонду про­ходять в Херсонській, Черкаській, Хмель­ницькій, Кіровоградській та Львівській об­ластях. У 2017 році відкрилося близько 500 агентських пунктів ПФУ. Приблизно стільки ж з’явиться і в нинішньому році.

«Збільшення точок обслуговування дасть можливість надавати послуги біль­шій кількості людей, уникнути черг, у більш стислі терміни обробляти заяви на при­значення та перерахунок пенсій тощо», — заявив голова правління Пенсійного фон­ду України Олексій Зарудний.

Багато територіальних управлінь Пен­сійного фонду в результаті модернізації скасовуються або зливаються з іншими управліннями. Наприклад, згідно з поста­новою № 988 від 21 грудня 2016 року, за­мість 163 територіальних управлінь були утворені 73 об’єднаних управління, тоб­то кожне об’єднало два або три територі­альні. Потім деякі з об’єднаних управлінь укрупнилися ще більше.

Таке реформування передбачає скасу­вання невеликих управлінь як юридичних осіб, тобто всі вони проходять процедуру ліквідації.

Внаслідок такої реструктуризації Пен­сійний фонд має намір істотно скоротити адміністративні витрати, тобто витрати на себе. Зрозуміло, що після злиття від­ділень скоротиться число керівників, на­чальників відділів, бухгалтерів і технічних працівників.

Крім того, Пенсійний фонд має намір відмовитися від експлуатації тих будівель, де сьогодні розміщуються управління ПФ. У Фонді зазначають, що в багатьох з цих будівель неможливо створити комфорт­ні, європейські умови для відвідувачів. До того ж вони вимагають значних сум на оп­лату оренди, ремонти тощо. Завдяки ство­ренню мережі агентських пунктів потреба в цих будівлях відпаде. Після «оптимізації» керівництво переїде у керівний підрозділ Пенсійного фонду, а інспектори будуть ве­сти прийом в агентських пунктах.

Реформована пенсійна служба має на­мір відмовитися від обслуговування гро­мадян тільки «за місцем реєстрації». Пе­редбачається, що людина зможе зверну­тися за консультацією в будь-який пункт ПФУ, в який йому зручніше дістатися в да­ний момент.

Річ у тім, що до кінця 2018 року плану­ється перевести всю документацію Пен­сійного фонду в електронний вигляд. За­раз ця робота вже проводиться в багатьох областях. Таким чином, інспектори не ма­тимуть підстав відмовити в прийомі люди­ні, яка подавала документи в інший агент­ський пункт або управління ПФУ. Інспек­тор будь-якого агентського пункту завжди зможе отримати доступ до «електронної пенсійної справи» свого відвідувача.

Таке нововведення напевно буде зруч­ним для тих, хто працює або винаймає квартиру в іншому населеному пунк­ті. А ось для зручності жителів невеликих населених пунктів центри надання адмі­ністративних послуг, зокрема агентські пункти Пенсійного фонду, планується роз­містити при об’єднаних територіальних громадах (ОТГ). Як записано в Стратегії модернізації ПФ, обслуговування грома­дян передбачається вести за принципом « вікно» у відповідних залах обслу ­говування (фронт-офісах) на рівні терито­ріальної громади з подальшою обробкою пенсійної документації у відокремлених підрозділах (бек-офісах).

До речі, не варто побоюватися, що ін­формація з «електронної пенсійної спра­ви» може бути використана не за призна­ченням або зі злого наміру. Одночасно з електронним документообігом ПФУ роз­робляє комплексну систему захисту ін­формації. «Пропуском» до персональних даних стане модернізоване пенсійне посвідчення.

Передбачається, що це нове пенсійне посвідчення матиме вигляд банківської картки. У ньому міститиметься вся інфор­мація про пенсійну справу (включаючи но­мер та інші обов’язкові реквізити), про на­дані пільги і права на участь у різних соці­альних програмах.

При цьому пенсійне посвідчення одно­часно буде служити і платіжною банків­ською карткою.
За інформацією ЗМІ
газета Наше Життя

Які зміни відбудуться в управліннях пенсійного фонду

2018-02-14
На злобу дня / Актуальна тема https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-02/1518419963_centr-nadannya-administrativnih-poslug.jpg

Як повідомляють засоби масової інформації, територіальні управління Пенсій­ного фонду знаходяться в стані ліквідації. Повідомляється, що такі зміни Пенсій­ний фонд запланував давно, коли ще у вересні 2016 року Кабінет Міністрів сво­їм розпорядженням затвердив «Стратегію модернізації та розвитку Пенсійного фонду до 2020 року», яка передбачає досить істотні зміни в роботі територіаль­них підрозділів Пенсійного фонду. І ці зміни відчують на собі багато клієнтів ПФ, тобто пенсіонери.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ