Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя
  •    ▹ Відбувся ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення»  

Відбувся ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення»

За ініціативи Інституту спеціальної педагогіки НАПН України 10 листопада 2017 року відбувся ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабіліто­логії «Інклюзія в новій українській школі: виклики сього­дення», присвячений соціально-педагогічним, психоло­гічним і нормативно-правовим аспектам упровадження інклюзивної освіти в Україні, у якому взяли участь понад 600 працівників освітньої сфери.

Захід проходив за підтримки Міністерства освіти Украї­ни, Департаменту освіти КМДА, Інституту спеціальної пе­дагогіки НАПН України, Київського університету Бориса Грінченка, Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» і На­ціональної асамблеї людей з інвалідністю України.

Відкрила IIІ Міжнародний конгрес Марина Порошенко. Звертаючись до учасників, перша леді України наголоси­ла на важливості проведення такого заходу, який об’єднує науковців та практиків навколо вирішення актуальних пи­тань у сфері формування інклюзивного освітнього сере­довища. Марина Порошенко зазначила, що в межах ре­форми інклюзивної освіти в Україні на законодавчому рів­ні було закріплено й гарантовано державою право дітей з особливими освітніми потребами нарівні зі своїми од­нолітками навчатися в умовах інклюзивного середовища.

Приємно зазначити, що на цей важливий захід було запро­шено голову Українського товариства глухих Ірину Чепчину, якій услід за виступом Марини Порошенко надали слово.

У своєму виступі Ірина Чепчина висловила стурбова­ність стосовно тенденції закриття спеціальних загально­освітніх шкіл для глухих та слабкочуючих дітей, які є особливою категорією, оскільки переважною мовою спілку­вання у них є жестова мова. Вона зазначила, що у зв’язку з цим та через особливість сприймання інформації, нав­чання, викладення засвоєного дітьми з порушеннями слу­ху доцільно вивчити досвід зарубіжжя стосовно інклюзії для зазначеної категорії. Ірина Чепчина підкреслила важ­ливість здобутків вітчизняної сурдопедагогіки, історія якої нараховує вже понад 200 років.

У відповідь на виступ Ірини Чепчиної перша леді України з місця заявила про відсутність побоювання закриття спе­ціальних шкіл для наших дітей, пояснивши, що «інклюзив­не навчання є альтернативою навчання для дітей з особливими потребами».

Своєю чергою перший заступник мністра освіти і науки України Павло Хобзей підтвердив, що спеціальні школи і надалі будуть функціонувати.

Уся робота конгресу була розподілена за шістьма голов­ними напрямами: теоретичні та правові засади інклюзив­ної освіти; організаційні та соціальні аспекти інклюзивного навчання; деінституціалізація (від ред.: це процес рефор­мування системи догляду за дітьми) освіти дітей з особли­вими потребами; змістові аспекти й технологічні напрями реабілітації дітей з особливими потребами; співпраця фа­хівців різного профілю в інклюзивному навчальному закла­ді; підготовка фахівців з інклюзивного навчання.

У контексті Конгресу були проведені майстер-класи, один із них здійснювала лабораторія жестової мови Інсти­туту спеціальної педагогіки НАПН України. Ведучі: стар­ший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук Наталія Адамюк, завідувач лабораторії, кандидат педа­гогічних наук Анна Замша та науковий співробітник, кан­дидат педагогічних наук Олена Дробот цікаво і змістовно провели майстер-клас «Українська жестова мова: доступ­но, пізнавально і цікаво», на якому розкрили «секрети» ви­вчення мови глухих осіб, на практичних вправах будували зразки жестового мовлення.

За словами присутніх педагогів з різних шкіл України та студентів, «проникаючи крізь нову мовну галактику», май­стер-клас відкрив їм сутність глухої особистості.

Інформація лабораторії жестової мови
Інституту спеціальної педагогіки НАПН Українигазета Наше Життя

Відбувся ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення»

2017-11-27
На злобу дня / Актуальна тема https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-11/medium/1511589336_23319264_1962857504002051_4873308206439382407_n.jpg

За ініціативи Інституту спеціальної педагогіки НАПН України 10 листопада 2017 року відбувся ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабіліто­логії «Інклюзія в новій українській школі: виклики сього­дення», присвячений соціально-педагогічним, психоло­гічним і нормативно-правовим аспектам упровадження інклюзивної освіти в Україні, у якому взяли участь понад 600 працівників освітньої сфери.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ