Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Глуха молодь України може залишитись без роботи!

Останні сумні події не залишили осто­ронь великий колектив викладачів, студен­тів та випускників базового навчального закладу України з підготовки студентів з порушеннями слуху — Київського коледжу легкої промисловості, в якому з 1958 року ведеться підготовка молодших спеціаліс­тів за спеціальностями «Швейне виробни­цтво» і «Виготовлення виробів зі шкіри». За 60 років зі стін коледжу вийшли понад пів­тори тисячі випускників, які сьогодні пра­цюють в різних галузях, але більшість з них за фахом, на підприємствах Українського товариства глухих.

Колективом пройдено довгий шлях, на якому траплялося різне. Навіть у такому навчальному закладі свого часу були спро­би придушити істину і змусити всіх повіри­ти у вірність і неминучість рішень, за якими насправді стояла лише особиста користь. Так, у 2012 році з приходом нового керів­ника, всіх запевнили у швидкому закритті коледжу. Задля відсторонення нового ке­рівника не нехтували нічим — підкуп сту­дентів, підбурення колективу на мітинги, обіцянки кар’єрного росту викладачам, навіть погрози… Протистояння відбувало­ся кілька років, допоки колектив виклада­чів і, головне, студентство на власні очі не побачили, що людина, яка все життя пра­цювала в освіті і знається на її проблемах, може забезпечити реальний поворот до перспективного розвитку і отримати прак­тичний результат.

Сьогодні коледж пишається відкрит­тям нових спеціалізацій, заснуванням До­слідно-виробничого центру, повною ре­конструкцією взуттєвого цеху, відкриттям шкіргалантерейного цеху, заключенням низки реальних договорів з підприємства­ми — базами практик, ремонтом швейно­го цеху та спортивної зали, оновленням матеріально-технічної бази, численни­ми ремонтними роботами в навчальному корпусі та гуртожитку, зростанням квалі­фікації викладацького складу, стабільною виплатою заробітної плати та стипендії, потужною міжнародною співпрацею з на­вчальними закладами Америки, Німеччи­ни, Польщі, плідною співпрацею з вітчиз­няними національними університетами тощо.

Як ніколи важливою сьогодні є співпраця з Українським товариством глухих! Найважливішим надбанням останніх ро­ків є запровадження тристоронньої угоди «УТОГ–СТУДЕНТ–КОЛЕДЖ», згідно з якою молодь з порушеннями слуху набуває ре­альної можливості проходження практики і перспективи працевлаштування на під­приємствах УТОГ. Запроваджено дуальну форму навчання групи студентів з пору­шеннями слуху за спеціальністю «Швей ­не виробництво» (паралельне практичне навчання на підприємстві та теоретичне — у навчальному закладі), що наразі відбува­ється саме на базі швейних підприємств УТОГ. На виробництво підуть нові кадри, які першочергово зацікавлені у перспективних змінах, мають відповідні знання і, головне, готові працювати на рідних під­приємствах, створених саме для цих мо­лодих розумних талановитих людей!

Так кому сьогодні зручно цю молодь сві­домо відіслати на безперспективні роботи, зокрема до інших країн?! Зруйнувати базу однієї з потужніших громадських організа­цій України, створену роками і працею ба­гатьох людей, тільки заради швидкої нажи­ви тих, хто хоче взяти все і сьогодні, нехту­ючи людськими цінностями?!

Колектив викладачів, студентів та
випускників Київського коледжу легкої промисловості


газета Наше Життя

Глуха молодь України може залишитись без роботи!

2017-11-05
На злобу дня / Актуальна тема https://utog.org/uploads/posts/2017-10/1507906451_1234.jpg

Останні сумні події не залишили осто­ронь великий колектив викладачів, студен­тів та випускників базового навчального закладу України з підготовки студентів з порушеннями слуху — Київського коледжу легкої промисловості, в якому з 1958 року ведеться підготовка молодших спеціаліс­тів за спеціальностями «Швейне виробни­цтво» і «Виготовлення виробів зі шкіри». За 60 років зі стін коледжу вийшли понад пів­тори тисячі випускників, які сьогодні пра­цюють в різних галузях, але більшість з них за фахом, на підприємствах Українського товариства глухих.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ