Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

На захисті прав людей з інвалідністю

У Луцькому будинку культури УТОГ від­булася зустріч з представниками Управ­ління забезпечення прав людини Націо­нальної поліції України у Волинській облас­ті: Андрієм Яцуком — старшим інспекто­ром з особливих доручень відділу уповно­важених Голови Національної поліції Укра­їни з питань контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності та Наталією Кравецькою — головним спеціа­лістом, державним службовцем 9-го рангу Національної поліції України у Волинській області в рамках виконання плану захо­дів Національної поліції з реалізації Наці­ональної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року.

Працівники Управління розповіли про йо­го основні завдання та функції, наголосивши, що його було створено з метою охорони прав і свобод людей під час виконання покладених на поліцію завдань та відповіли на числен­ні запитання членів УТОГ, а саме: про дотри­мання права доступу до інформації та захи­сту персональних даних, про право власно­сті, право на судовий захист, на адвокатські послуги, право громадян на вибори та участь у референдумах. Особливо цікавило присут­ніх питання про стан дотримання та захист прав громадян України за кордоном, адже наші члени УТОГ працюють у Польщі, Литві, Чилі, Чехії та інших країнах світу.

На запитання членів УТОГ Василя Видринського, Володимира Хмеля, Михайла Сакуна, Світлани Стець, Наталії Стреленко, Лідії Ковальчук працівники Національної поліції надали конкретні відповіді. А член УТОГ Василь Видринський вніс пропози­цію щодо запровадження прозорості у ви­світленні роботи Управління перед суспіль­ством, особливо інвалідами з порушення­ми слуху, які мають труднощі у доступі до повноцінної інформації.

Працівник управління Наталія Кравецька довела до присутніх на зустрічі інформацію про адресу Управління, його номер теле­фону, електронну адресу та запропонувала при виникненні певних ситуацій безпере­шкодно звертатись у будь-який день тиж­ня, адже Управління працює без вихідних днів. Працівники Управління залишили свої візитки для працівників обласної організа­ції УТОГ — перекладачів жестової мови.

Голова обласної організації УТОГ Гали­на Сопронюк подякувала гостям за цікаву зустріч й інформацію, що так потрібна лю­дям з порушеннями слуху, та запевнила, що за потреби наші перекладачі жестової мови будуть надавати допомогу працівни­кам Управління забезпечення прав людини у спілкуванні з нечуючими.

М. ВЕРКО,
м. Луцькгазета Наше Життя

На захисті прав людей з інвалідністю

2017-10-29
На злобу дня / Актуальна тема https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-10/medium/1509113783_img-936f9fbaeef2c09fb243f19b582df5b0-v.jpg

У Луцькому будинку культури УТОГ від­булася зустріч з представниками Управ­ління забезпечення прав людини Націо­нальної поліції України у Волинській облас­ті: Андрієм Яцуком — старшим інспекто­ром з особливих доручень відділу уповно­важених Голови Національної поліції Укра­їни з питань контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності та Наталією Кравецькою — головним спеціа­лістом, державним службовцем 9-го рангу Національної поліції України у Волинській області в рамках виконання плану захо­дів Національної поліції з реалізації Наці­ональної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ