Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Працює «прозорий офіс» Центру соціальних служб Святошинського району м. Києва

Нещодавно голова Київської організації УТОГ М.М. Левицький та голова Київської ТО УТОГ Н.Д. Дяченко відвідали Центр со­ціальних служб «Прозорий офіс».

Цей Центр створений за ініціативи Свя­тошинської районної державної адміні­страції м. Києва. Метою було впроваджен­ня сучасних критеріїв послуг населенню у форматі «єдиного вікна» та об’єднан­ня на базі управління соціального захисту всіх соціальних послуг, а саме: управлін­ня праці та соціального захисту населен­ня, управління у справах дітей, Пенсійного фонду і Центру зайнятості.

Ще на початку створення цього Центру Київською організацією УТОГ було пода­но до Департаменту соціальної політики КМДА пропозиції щодо організації пере­кладу жестовою мовою з метою доступу нечуючих громадян району до отримання інформації та послуг Центру. Ці пропози­ції були враховані.

Робота у форматі «Прозорого офісу» орі­єнтована передусім на споживача соці­альних послуг. Головні її принципи: єдиний простір, ввічливість, зрозумілі процедури, стисло визначені та чіткі терміни, комфорт­ні умови для клієнта, неможливість зловживань, максимальна результативність.

Коли ми прийшли до Центру, побачивши, що ми спілкуємося жестовою мовою, од­на із консультантів привітала нас жестами: «Доброго дня, чим я можу допомогти?», що дуже приємно вразило. Ми повідомили, що в нас призначено зустріч з керівником за­кладу і знову — приємний момент: консуль­тант Юлія жестовою мовою повідомила, що Ірина Михайлівна зараз підійде до нас.

Керівник Центру Ірина Михайлівна Жид­ченко ознайомила нас зі структурами сво­єї установи, починаючи від ресепшена, продемонструвала, яка послідовність при­йому громадян, показала приміщення — просторі відкриті кабінети з новітньою тех­нікою, гарні холи для очікування, монітори, телевізори для перегляду інформаційних роликів, кімнату матері та дитини, дитячу ігрову кімнату, де працює штатний вихова­тель, зручні дивани для очікування черги, кулери з водою.

Відвідувачів на ресепшені обслуговує одра­зу шість консультантів, які надають первинні консультації. Далі громадяни очікують прийо­му в електронній черзі — не більше 25 хвилин, сам прийом триває від 12 до 15 хвилин.

Варто сказати, що новий Центр соціаль­них служб «Прозорий офіс» — це не просто зміна вивіски. Це втілення нової філософії співпраці між владою і містянами. Це со­ціальна підтримка громадян, призначен­ня пенсій, надання різних видів соціаль­ної допомоги, соціальних послуг та забез­печення робочим місцем у максимально стислі терміни без повторних звернень.

У Центрі обслуговують і учасників АТО, надається допомога з оформлення пільг на оплату комунальних послуг, направ­лення на санаторно-курортне лікування та проходження соціальної реабілітації.

Керівник Центру І.М. Жидченко подбала і про громадян з порушеннями слуху та зору. Тут є підготовлений персонал, який володіє жестовою мовою та шрифтом Брайля.

Поспілкувавшись з працівниками Центру, ми впевнилися, що їхня основна задача — зробити так, щоб людина, котра звер­нулася за допомогою, отримала всю не ­обхідну їй інформацію і прозору систему нарахувань, щоб це відбувалося вчасно та оперативно.

Та понад усе нас вразила статистика, що за один місяць центр надає допомогу 47000 осіб, а за один день працівники за­кладу обслуговують від 1300 до 1500 гро­мадян.

Слід зазначити, що в планах Київської міської державної адміністрації є ство­рення подібних центрів у кожному районі столиці. Київська організація УТОГ готує з цього питання пропозиції щодо пристосу­вання сучасних центрів соціальних та адмі­ністративних послуг до потреб безбар`єр­ного доступу осіб з інвалідністю зі слуху та забезпечення їх відповідними фахівцями, котрі володіють жестовою мовою для на­дання належної допомоги глухим клієнтам.

І. СКОЛОТОВАгазета Наше Життя

Працює «прозорий офіс» Центру соціальних служб Святошинського району м. Києва

2017-09-23
На злобу дня / Актуальна тема https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-09/1505990420_centr_socposlug.jpg

Нещодавно голова Київської організації УТОГ М.М. Левицький та голова Київської ТО УТОГ Н.Д. Дяченко відвідали Центр со­ціальних служб «Прозорий офіс».

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ